sosiale ferdigheter

sosiale ferdigheter - Hvordan være mer sosialt: 15 effektive tips

Hvordan være mer sosialt: 15 effektive tips

Å lære å være sosialt er viktig for personlig og profesjonelt liv: Mennesket er et sosialt vesen og må forholde seg til å overleve og lykkes i livet. I vårt daglige liv kan kommunikasjonen vi etablerer med andre mennesker være effektive, produktive og nå deres mål på en tilfredsstillende måte, eller tværtimot kan føre til forvirring og være ineffektiv. Det er mange

sosiale ferdigheter - 8 selvsikker teknikker for å si hva du synes

8 selvsikker teknikker for å si hva du synes

Assertive teknikker tjener til å forbedre kompetansen til selvsikkerhet, en grunnleggende sosial ferdighet for å respektere dine rettigheter mens du respekterer andres. Kanskje hvis jeg forklarer deg en rekke daglige situasjoner, som har skjedd med oss ​​alle, vil du forstå bedre slik at det tjener i livet å være selvsikker. "D

sosiale ferdigheter - Familie konflikter: typer og hvordan de skal løses

Familie konflikter: typer og hvordan de skal løses

Konflikter / familieproblemer er svært vanlige og har spesielle egenskaper, og det handler om situasjoner med høyt affektivt innhold. På den annen side opprettholdes forholdet mellom partene i lang tid. Konflikt er en situasjon hvor to eller flere parter oppfattes eller uttrykkes som inkompatible. D

sosiale ferdigheter - De 3 hovedkommunikasjonsstilene (med eksempler)

De 3 hovedkommunikasjonsstilene (med eksempler)

Hovedformidlingsformatene er passive, assertive og aggressive, og aksepteres at det selvsagt er det mest hensiktsmessige å etablere personlige relasjoner og kommunisere. Kommunikasjon er en kapasitet, så vel som et behov for det menneske som evner utvikler og forbedrer gjennom hele vår eksistens. Med det overfører vi informasjon relatert til våre følelser, forventninger, følelser, data, meninger, etc. Kommu

sosiale ferdigheter - Passiv kommunikasjon: 10 tegn, egenskaper og eksempler

Passiv kommunikasjon: 10 tegn, egenskaper og eksempler

Passiv kommunikasjon er besatt av folk som vanligvis ikke er i stand til å uttrykke sine tanker eller synspunkter av frykt for konfrontasjon fra andres side. Normalt regnes de ikke for å gi dommer eller meninger. Det er en svært ineffektiv og maladaptiv kommunikasjonsform, siden personen ikke kan identifisere eller møte sine egne behov. No

sosiale ferdigheter - 11 Egenskaper for proaktive personer

11 Egenskaper for proaktive personer

Proaktive mennesker er de som forutser konsekvenser, risiko og muligheter. I tillegg handler de for å forutse og endre forventet løpet av hendelsene. Det vil si at de ikke bosetter seg for å vente på at hendelser skal finne sted for å handle som konsekvens, de tar ansvar for ting som skal skje. 11 egenskaper hos personer med proaktiv personlighet Når vi vet nøyaktig hva som menes med proaktiv person, presenterer vi hovedtrekkene eller egenskapene: 1- Se etter forskjellige handlingsalternativer En av de mest klare egenskapene til proaktive mennesker er deres evne til å reagere på kompliserte ell

sosiale ferdigheter - Interpersonell intelligens: Hva er det og hvordan kan du forbedre det?

Interpersonell intelligens: Hva er det og hvordan kan du forbedre det?

Interpersonell intelligens er menneskers evne til å forholde seg og kommunisere med dem rundt dem. Det er en av de åtte flere intelligensene som ble etablert av den amerikanske psykologen Howard Gardner i hans teori. Denne klassifiseringen bryter med det enhetlige konseptet intelligens. Fra dette øyeblikket slutter den matematiske karakteren eller akademisk suksess å bli vurdert som den eneste intelligensen og andre former for talent relatert til ens egne følelser, personlige relasjoner, sport og andre sammenhenger der studenten beveger seg, er etablert. vær

sosiale ferdigheter - Hva er aggressivitet?

Hva er aggressivitet?

Aggresjon er et sosialt samspill, ofte skadelig, som er ment å forårsake skade på et annet individ. Det kan oppstå i gjengjeldelse eller uten provokasjon. Menneskelig aggresjon kan klassifiseres som direkte og indirekte aggresjon, mens den førstnevnte er preget av fysisk eller verbal adferd som er ment å skade noen, sistnevnte er preget av en oppførsel som er utformet for å skade de sosiale forholdene til en person eller en gruppe. Nesten

sosiale ferdigheter - 10 Konfliktløsningens dynamikk

10 Konfliktløsningens dynamikk

Konfliktløsningsdynamikken utgjør situasjoner der en konflikt oppstår eller målet er analyse og / eller løsning av et aspekt av konflikten, som for eksempel kommunikasjon mellom de ulike medlemmene av gruppen, fremme empati for å se konflikten ellers osv. Disse dynamikkene er mye brukt i utdanningssektoren, i arbeid med barn og ungdom. De a

sosiale ferdigheter - Hva er sosial innflytelse?

Hva er sosial innflytelse?

Begrepet sosial innflytelse refererer til endringen i dommer, meninger eller holdninger til et individ for å bli utsatt for dommens meninger, meninger og holdninger. Prosessen med sosial innflytelse har vært oppmerksomhet for studenter i sosialpsykologi siden det tjue århundre. De grusomheter som ble begått under første og andre verdenskrig genererte bekymringer om graden av innflytelse som kunne utøves på mennesker, særlig når det gjelder å adlyde ordrer og følge gruppens ordninger. Det er fl

sosiale ferdigheter - Assertiv kommunikasjon: 15 Effektive teknikker (med eksempler)

Assertiv kommunikasjon: 15 Effektive teknikker (med eksempler)

Assertiv kommunikasjon er evnen til å respektere andre og respekteres av andre basert på verbalt, ikke-verbalt språk og holdning. En klar definisjon er: "uttrykk dine meninger, smak, ønsker eller kreve dine rettigheter mens du respekterer andres rettigheter." Det er viktig å utvikle en assertiv kommunikasjon, siden du vil se positive effekter for din fysiske og følelsesmessige helse. Noen

sosiale ferdigheter - Følelsesmessig utpressing: 11 Tegn på en manipulator

Følelsesmessig utpressing: 11 Tegn på en manipulator

Emosjonell utpressing , Emosjonell manipulasjon eller psykologisk manipulering oppstår når en manipulerende person har en tendens til å overtale andre til å gjøre ting som er lettere for henne enn for andre. Den følelsesmessige manipulatoren drar derfor på bekostning av andre. Mental forvrengning og emosjonell utnyttelse blir brukt, med sikte på å ta makt, kontroll, fordeler og / eller privilegier på bekostning av offeret. Det er v

sosiale ferdigheter - Slik overbeviser noen: 18 Praktiske og effektive tips

Slik overbeviser noen: 18 Praktiske og effektive tips

I denne artikkelen vil jeg forklare hvordan man overbeviser noen, det være seg kvinne, mann, klient, foreldre, barn og generelt til enhver person. Utvikle denne ferdigheten vil hjelpe deg både i ditt profesjonelle og personlige liv, da det vil tillate deg å påvirke andre mennesker. Å overbevise en person om hva du tror er å få ham til å godta en ny tro eller fornye sin kunnskap om eksisterende ideer. Ikke a

sosiale ferdigheter - 15 Ferdigheter av mennesker med følelsesmessig intelligens

15 Ferdigheter av mennesker med følelsesmessig intelligens

Personer med emosjonell intelligens har et sett med ferdigheter knyttet til oppfatningen, styringen og reguleringen av deres følelser og følelser, og de til andre. En del av disse ferdighetene kan bli konfigurert genetisk, men de fleste kan læres i livet, fra barndom til voksenliv. Hvordan vite om du har følelsesmessig intelligens? He

sosiale ferdigheter - De 4 typene av grunnleggende sosiale ferdigheter (barn og voksne)

De 4 typene av grunnleggende sosiale ferdigheter (barn og voksne)

Å utvikle typer grunnleggende og viktigste sosiale ferdigheter - hos barn og voksne - er et av de kritiske aspektene for å ha et fullt liv. Noen av sine viktigste funksjoner er: bygge relasjoner, opprettholde selvtillit, redusere stress eller belønninger. Du kan ha et høyt nivå av noen form for intelligens, men hvis du ikke vet hvordan du skal forholde seg til mennesker, vil du ha hindringer som noen ganger kan være uoverstigelige. Som

sosiale ferdigheter - Altruisme: Egenskaper, teorier og fordeler

Altruisme: Egenskaper, teorier og fordeler

Altruisme er prinsippet eller praksis for omsorg for andres velferd. Det er en tradisjonell dyd av mange kulturer og et sentralt konsept av flere religioner. Ordet ble laget av den franske filosofen Aguste Comte som altruisme, som et antonym av egoisme. Den ble hentet fra det italienske ordet altrui, avledet fra latin alteri , som betyr "andre mennesker

sosiale ferdigheter - De 6 språkfunksjonene og deres egenskaper

De 6 språkfunksjonene og deres egenskaper

De mest relevante språkfunksjonene er å eksponere referanser og representasjoner av verden, uttrykke følelser og stimulere reaksjonen til menneskene som det samhandler med. Disse funksjonene kan inkluderes i den kommunikative prosessen, der alt som overføres er informasjon mellom enkeltpersoner. Som et sosialt fenomen spiller språket en svært viktig rolle i menneskers liv. Den

sosiale ferdigheter - 10 konfidensdynamikk for barn, ungdom og voksne

10 konfidensdynamikk for barn, ungdom og voksne

Tillitens dynamikk er svært viktig for å fremme samhold og deltakelse av alle gruppens medlemmer. For å begynne å bruke disse dynamikkene er det nesten viktig at medlemmene i gruppen kjenner hverandre, og det er en viss forbindelse mellom dem. Vi kan bruke denne typen dynamikk både i pedagogiske sammenhenger, som i næringsliv og alle typer grupper. Det

sosiale ferdigheter - Asynkron kommunikasjon: Egenskaper, Typer, Fordeler og ulemper

Asynkron kommunikasjon: Egenskaper, Typer, Fordeler og ulemper

Asynkron kommunikasjon er en der samspillet mellom mennesker ikke forekommer samtidig. Asynkroni har å gjøre med prosesser på forskjellige tidspunkter. Et brev, som er et kommunikasjonsmiddel, skrives og leses på forskjellige tidspunkter. Som etymologien av ordet sier, er det en "out of time" -prosess, ikke synkronisert. Ko

sosiale ferdigheter - Synkron kommunikasjon: Egenskaper, Modaliteter, Eksempler

Synkron kommunikasjon: Egenskaper, Modaliteter, Eksempler

Synkronisk kommunikasjon er prosessen ved hjelp av hvilken to eller flere fag deler en diskurs, gjennom et medium, i sanntid. I dette konseptet er faktoren som bestemmer om kommunikasjon er synkron eller asynkron, tid. De klareste eksemplene på denne kommunikasjonen er de som inkluderer flere personer på samme sted.

sosiale ferdigheter - Fysisk kontekst av kommunikasjon: Egenskaper og eksempler

Fysisk kontekst av kommunikasjon: Egenskaper og eksempler

Den fysiske konteksten av kommunikasjon refererer til hvert av de håndgripelige og merkbare elementene gjennom sansene som omgir høyttalerne når de engagerer seg i en kommunikativ hendelse. Disse elementene påvirker både avsenderen og mottakeren direkte, og letter eller kompliserer meldingenes strømning. Orde

sosiale ferdigheter - Affektive obligasjoner: hvordan de utvikler, typer, eksempler

Affektive obligasjoner: hvordan de utvikler, typer, eksempler

Affektive obligasjoner er dype og varige obligasjoner som forbinder en person med en annen gjennom rom og tid. Det er et fenomen som vises i de fleste av de viktige affektive forholdene i en persons liv. Feltet der emosjonelle båndene har studert mest, er i forholdet mellom foreldre og barn. Unge barn, som er helt avhengige av foreldrene sine, utvikler seg med dem en slags bånd som vanligvis kalles vedlegg.

sosiale ferdigheter - 11 Nonverbal Language Tricks (Maskulin og Feminin)

11 Nonverbal Language Tricks (Maskulin og Feminin)

De fleste vet at vår oppførsel uttrykker vår interne tilstand, og de har rett, men det fungerer også den andre veien rundt; Stillingen av kroppen din kan påvirke humøret ditt. Nedenfor vil jeg diskutere 10 nonverbal språk triks som du kan forbedre ytelsen din, føle deg bedre og ha mer positive tanker. Hvis d

sosiale ferdigheter - 5 nøkler å vite hvis noen løyer og oppdager løgner

5 nøkler å vite hvis noen løyer og oppdager løgner

Det er mulig å oppdage løgner hvis du vet hvordan, og spesielt hvis du øve på å observere folk. Ifølge psykologen Robert Feldman, som har tilbrakt mer enn fire tiår med å studere fenomenet å lyve , ligger folk halvt gjennomsnitt fire ganger under en samtale med en fremmed eller bekjent. Noen mennesker ligger selv tolv ganger i den perioden. I denne

sosiale ferdigheter - Slik leser øynene til en person: 11 nøkler

Slik leser øynene til en person: 11 nøkler

Å vite hvordan man leser en persons øyne - kvinner eller menn - kan være en stor fordel. Spesielt en del av øynene, eleverne, tjener ikke bare å gi lys til de interne reseptorene, men de kan også påpeke at det går gjennom vårt sinn. Det er ofte sagt at øynene er sjelens vindu og at de kan si mye om en person. Så mye e

sosiale ferdigheter - Lære å si nei: 7 Praktiske tips

Lære å si nei: 7 Praktiske tips

Å lære å si nei uten å føle seg skyldig, gir deg store fordeler på flere områder av livet ditt. Du vil ha mindre stress hvis du avviser samarbeid, mindre utgifter hvis du avviser tilbud om reklame og mer tid for deg hvis du avviser avtaler eller mulige møter. Hvis du har et nesten tvunget behov for å søke godkjennelse fra andre, kan det hende du også har problemer med å avvise forespørsler. Tross alt e

sosiale ferdigheter - Slik forbedrer du effektiv kommunikasjon: 10 praktiske tips

Slik forbedrer du effektiv kommunikasjon: 10 praktiske tips

Effektiv personlig kommunikasjon i organisasjoner og bedrifter er svært viktig for å oppnå mål og utvikle personlige forhold. De mest komplekse utfordringene i livet, som viktige sosiale relasjoner (mor / far-barn, familie, par, arbeid, etc.) eller forutsetningen i din yrkeskarriere krever riktig håndtering av kommunikasjon. Ent

sosiale ferdigheter - Sosialpsykologi: historie, objekt av studier, områder og representanter

Sosialpsykologi: historie, objekt av studier, områder og representanter

Sosialpsykologi er disiplinen som er ansvarlig for å studere vitenskapelig påvirkning av tilstedeværelsen av andre mennesker (enten ekte eller forestillte) på tanker, atferd og følelser av et individ. Det er en av de viktigste feltene for anvendt psykologi. Den viktigste premissen for sosialpsykologi er at den delen av menneskelig atferd er regulert av visse sosiale normer. Dis

sosiale ferdigheter - Slik møter du nye mennesker: 10 tips som fungerer

Slik møter du nye mennesker: 10 tips som fungerer

Hvis du nå skulle møte nye mennesker med det formål å lage nye vennskap, hvordan ville du gjøre det? Hvordan ville du nærme dem? Og hvilke strategier vil du bruke for å opprettholde dette forholdet over tid? Kanskje gjennom disse spørsmålene har du innsett at du ikke er opplært, at du mangler ferdigheter til å møte mennesker, og til og med trene når du etablerer nye relasjoner og fremfor alt å opprettholde dem. Eller du har

sosiale ferdigheter - Selvsikkerhet: egenskaper, typer, tips for å være selvsikker, eksempler

Selvsikkerhet: egenskaper, typer, tips for å være selvsikker, eksempler

Selvsikkerhet er en form for kommunikasjon gjennom hvilken en person er i stand til å hevde sine rettigheter, uttrykke sine meninger og respektere, uten å ty til noen form for aggressivitet for å oppnå det. Dette konseptet brukes vanligvis i felt som trening i sosiale ferdigheter eller emosjonell intelligens. I