teknologi

teknologi - Viktigheten av IKT-kommunikasjon i samfunnet

Viktigheten av IKT-kommunikasjon i samfunnet

Betydningen av kommunikasjon målt ved IKT i dagens samfunn er enorm, da det påvirker sektorer som utdanning eller relasjoner. Informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT) er de verktøyene som er nødvendige for behandling av informasjon, særlig bruk av datamaskiner, kommunikasjonsutstyr og programvare for å konvertere, lagre, beskytte, behandle, overføre og hente informasjon fra alle sted og når som helst. Transc

teknologi - 10 Utvalgte enkle teknologiske objekter av daglig bruk

10 Utvalgte enkle teknologiske objekter av daglig bruk

Enkle teknologiske objekter kan bidra til å lette et bredt spekter av daglige oppgaver, fra enkleste til mest komplekse. Teknologien gjelder ikke bare for moderne datamaskiner, telefoni eller internettrom, siden det alltid har vært brukt til å forbedre livskvaliteten, implementere bedre løsninger dag for dag for å lette vårt arbeid og våre aktiviteter. Neste

teknologi - Mikroskopets betydning for vitenskap og menneskehet

Mikroskopets betydning for vitenskap og menneskehet

Mikroskopets betydning for vitenskap er funnet i det, siden det sekstende århundre, har det vært mulig å fremme mye mer innen naturvitenskap som biologi, kjemi eller medisin. Mikroskopet søkt å studere levende eksemplarer og fortsetter sin vekst med utviklingen av tekniske fremskritt i infravital mikroskopi, som endoskopi og levende mikroskopi. Bru

teknologi - De viktigste maskinvaretyper av et datasystem

De viktigste maskinvaretyper av et datasystem

Typer maskinvare som inkluderer et grunnleggende datasystem er: monitor, hovedkort, kraftenhet, tastatur og mus, blant andre. Det er kjent som maskinvare til alle elektroniske eller elektromekaniske komponenter hvorfra en datamaskin er bygget. Gjennom skjermen kan tastaturet og musen vi samhandle med datamaskinen

teknologi - Hva er komposittmaskiner?  (med 10 eksempler)

Hva er komposittmaskiner? (med 10 eksempler)

Komplekse maskiner kan være så små som en mekanisk klokke eller like stor som en byggekran. De er resultatet av en kombinasjon av to eller flere enkle maskiner For å være klarere er en komposittmaskin en mekanisk enhet dannet av et sett med enkle maskiner forbundet i serie, slik at den resulterende kraften av en gir kraften tilført den neste. En a

teknologi - De 6 viktigste teknologiske feltene og deres egenskaper

De 6 viktigste teknologiske feltene og deres egenskaper

De teknologiske feltene har gjort alle arbeidsbedriftene å utføre oppgavene raskere og raskere, mer produktivt og mer intelligent. Oppnåelsen av dette målet er ingenting annet enn organisering av ulike teknologiske teknikker for å oppnå et felles mål. Disse teknologiske feltene oppmuntrer til samarbeidsadferd, og til slutt forvandler måten organisasjoner gjør til kunnskap i handling. Disse s

teknologi - Hva er Technoscience?

Hva er Technoscience?

Technoscience refererer til all global menneskelig aktivitet knyttet til teknologi kombinert med den vitenskapelige metoden. Vi finner det fra den tidlige utviklingen av grunnleggende teknologier for jakt og landbruk eller husdyr til nå atomære anvendelser, bioteknologi, robotteknologi og datavitenskap.

teknologi - Hva er harddisken for?

Hva er harddisken for?

Harddisken er og fungerer som en ikke-flyktig minnehardwareenhet som permanent lagrer data i en datamaskin. En harddisk består av en eller flere retter der data er skrevet med et magnetisk hode, alt i et forseglet foringsrør. De interne harddiskene ligger i en enhetskanal og er koblet til hovedkortet via en ATA-, SCSI- eller SATA-kabel, som er drevet av en tilkobling til kilden.

teknologi - De 10 fordelene og ulemperne til hoved IKT

De 10 fordelene og ulemperne til hoved IKT

Fordelene og ulempene med IKT er kanskje ikke umiddelbart tydelige med de elektroniske enhetene som er så vanlige i samfunnet. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et stort felt som dekker nesten alle teknologier som kan lagre, motta eller overføre signaler elektronisk. TICS er et generelt uttrykk for en rekke forskjellige databehandling, informasjon og kommunikasjonsenheter, applikasjoner, nettverk og tjenester.

teknologi - Energiforståelser: 8 Eksempler på å forstå det

Energiforståelser: 8 Eksempler på å forstå det

Energiets manifestasjoner omfatter forskjellige former for det. Noen eksempler er lysende, varme, kjemiske, mekaniske, elektromagnetiske, akustiske, tyngdekraftige og nukleare, blant annet (BBC, 2014). Den primære energikilden som brukes av mannen er solen, som er grunnleggende for eksistensen av liv på jorden og hvorfra andre former for energi slippes ut.

teknologi - 10 Mekaniske og fysiske egenskaper av stål

10 Mekaniske og fysiske egenskaper av stål

De mekaniske og fysiske egenskapene til stål kan variere sterkt avhengig av sammensetningen og prosentandelen av urenheter (som fosfor eller svovel). På denne måten, når du vil oppnå bedre mekaniske og fysiske egenskaper over andre, kan stålet legeres med krom, kobolt, kobber, molybden, nikkel, nitrogen, selen, tantal, titan, wolfram eller vanadium. Stof

teknologi - Termometer: Deler og hovedfunksjoner

Termometer: Deler og hovedfunksjoner

Termometeret er et instrument som brukes til å måle temperaturer. Avhengig av typen termometer kan du måle kroppstemperatur, vann, luft og mange andre ting. Termometeret brukes i klinisk, kjemisk og til og med i hagearbeid. Luft og vann utvides og kontrakt på grunn av temperaturen som eksisterer. Da

teknologi - De seks delene av en stor e-post

De seks delene av en stor e-post

Hoveddelene av e-post er emne, mottaker, kropp, vedlegg, CC eller CCO og signatur. Elektronisk post (e-post) er en elektronisk messaging-utvekslingstjeneste som tilbys av ulike nettverksleverandører som Google og Microsoft. E-post er mye brukt over hele verden, det spiller ingen rolle at kommunikasjonen har blitt gjort raskere med chattene.

teknologi - Hva er funksjonene til et operativsystem?

Hva er funksjonene til et operativsystem?

De viktigste operativsystemfunksjonene er prosesshåndtering, minnehåndtering og kommunikasjon mellom applikasjoner, blant annet. Et operativsystem er hovedprogramvaren eller settet av programmer som styrer alle prosessene som oppstår i en elektronisk enhet. De er ikke programmene og applikasjonene som vi bruker vanlige til håndtering for eksempel på datamaskinen, men egenskapene som tillater at disse programmene fungerer. Et

teknologi - Hva var den andre generasjonen av datamaskiner?

Hva var den andre generasjonen av datamaskiner?

Den andre generasjonen av datamaskiner besto i utviklingen av databehandling gjennom implementering av nye teknologiske komponenter som endret og forbedret ytelsen til datamaskiner i øyeblikket, slik at utviklingen av nye modeller som utnyttet deres nye kapasiteter til det maksimale. Overgangen av rørene eller vakuumventilene til den elektroniske transistoren var punktet som startet det som kalles andre generasjons datamaskiner, eller hva som ville være det første trinnet mot digital databehandling. De

teknologi - 130 Eksempler på operativsystemer

130 Eksempler på operativsystemer

Et operativsystem , også kalt OS for dets akronym på engelsk (Operativsystem), er programmeringen som brukes i datamaskiner, mobiltelefoner, tabletter og andre elektroniske enheter. Operativsystemet har funksjonen til å koble maskinvaren til datamaskinen eller annen elektronisk enhet (den fysiske delen) med programvaren (den ikke-materielle delen, det logiske systemet). D

teknologi - Hva er grener av ingeniørfag?

Hva er grener av ingeniørfag?

Engineering er anvendelse av beregning, geometri, kreativitet, oppfinnsomhet, sosial, vitenskapelig og praktisk kunnskap for å oppnå oppfinnelsen, vedlikehold, design, bygging, oppdagelse og forbedring av strukturer, apparater, maskiner, enheter, verktøy, systemer, komponenter, materialer, prosesser og organisasjoner. D

teknologi - Hva er grener av teknologi?

Hva er grener av teknologi?

Teknologi er sett med ferdigheter, teknikker, metoder og prosesser ved hjelp av hvilke produkter som er produsert, tjenester leveres eller mål er oppfylt. Det kan referere til den dype kunnskapen om teknikker som tillater å utvikle viss aktivitet eller inkorporering av den kunnskapen i maskiner. Teknologien begynte med bruk av naturressurser for å skape verktøy som letter livsstilen på Jorden. Fak

teknologi - Hva er den femte generasjonen av datamaskiner?

Hva er den femte generasjonen av datamaskiner?

Den femte generasjonen av datamaskiner er det som er utpekt til scenen som dekker fra 1983 til i dag, en periode hvor datamaskiner er raske og effektive og har en moderne programvareutvikling. De elektroniske enhetene er små, tynne og enkle å transportere, slik at også lagring av multimedieinformasjon i faste enheter og minnekort med høy kapasitet. Na

teknologi - Hva er den tredje Computer Ceneration?

Hva er den tredje Computer Ceneration?

Den tredje generasjonen av datamaskiner inkluderer utviklingen av den integrerte kretsen laget av den amerikanske ingeniør Jack S. Kilby i 1958, noe som gjorde det mulig å skape mindre, lettere og raskere datamaskiner. Den ble utviklet mellom 1964 og 1971. Den integrerte kretsen eller brikken, er et miniatyrstykke, laget av silisium og inneholder elektroniske komponenter i disse små dimensjonene, og lagrer informasjon som elektriske ladninger. D

teknologi - Hva er teknisk innovasjon?

Hva er teknisk innovasjon?

Teknisk innovasjon er modifisering av et eksisterende produkt eller en prosess eller opprettelsen av en ny gjennom en rekke prosedyrer av et område av kunnskap eller aktivitet som er blitt utbredt. Teknikk og teknologi er nært beslektede konsepter. Teknikken er definert i henhold til spansk språkakademi, som "settet av prosedyrer og ressurser som en vitenskap eller kunst tjener". F

teknologi - Hva er den teknologiske generasjonen?

Hva er den teknologiske generasjonen?

Begrepet teknologisk generasjon er en neologisme som brukes til å referere til det kollektive av verdensbefolkningen som føler seg avfinitet for dagens teknologiske fremskritt, særlig innen telekommunikasjon. Mens det er mange individer som utnytter teknologiske fremskritt, refererer begrepet teknologisk generasjon hovedsakelig til personer som vokste opp med disse fremskrittene. D

teknologi - Hva er teknologens etiske oppførsel?

Hva er teknologens etiske oppførsel?

Teknologens etiske oppførsel refererer til de moralske prinsippene som burde styre de beslutningene som fagpersonen har tatt i teknologi innen sitt arbeid. Alle yrker har en etisk kodeks som gir noen ledetråder om rett og galt handlinger. Men når det gjelder teknikere, er det situasjoner som hindrer bygging av en fast etisk kodeks. P

teknologi - Hvilke typer produkter er laget med elastomerer?

Hvilke typer produkter er laget med elastomerer?

Produktene vi får fra elastomerer er så variabel at vi kan dele dem i flere produksjonssektorer: skosåler eller sel i industri, fiske eller luftfartsklær i tekstilsektoren, dekk eller dekk i bilen eller racketer og fottøy i sportssektoren. Elastomerer er materialer som har en høy grad av elastisitet. De b

teknologi - 6 Fordeler og ulemper ved å lage elektroniske presentasjoner

6 Fordeler og ulemper ved å lage elektroniske presentasjoner

Elektroniske presentasjoner har sine fordeler og ulemper , men de er i dag en av de mest brukte utfordringene i konferanser, arbeidsmøter eller akademiske utstillinger for prøven av et prosjekt. Elektroniske presentasjoner tillater innføring av tekst, fotografier, tabeller og til og med videoer eller lydklipp, noe som letter utslipp av informasjon gjennom visuelle, auditive og jevnlige kinestetiske ressurser. I

teknologi - Hva er opprinnelsen til teknologi?

Hva er opprinnelsen til teknologi?

Opprinnelsen til teknologi , betraktet som utvikling over tid med systematiske teknikker for å produsere ting og utføre aktiviteter, ble født fra de første mennene (eller hominider) for mer enn 3 millioner år siden. Begrepet teknologi er en kombinasjon av det greske ordet techne "kunst, håndverk", med logoer, "ord", menes i Hellas en diskurs på kunst, både i teorier og praksis. Da det

teknologi - Hva er et anemoskop eller vindsøl?

Hva er et anemoskop eller vindsøl?

Et anemoskop , også kjent som vindsokk, er et instrument som brukes til å måle vindhastighet og vindkraft. Vinden er vanligvis definert i henhold til to viktige parametre, nemlig retning og hastighet. Ved måling av retningen av luftstrømmer, brukes vanen vanligvis. Mens du ønsker å vite vindhastigheten, er det riktig å bruke anemoskopet. Det sk

teknologi - De 10 viktigste Linux-funksjonene

De 10 viktigste Linux-funksjonene

Egenskapene til Linux-operativsystemet har gjort det mulig for 78% av verdens topp 500 servere å bruke den. Det er for tiden kjent som GNU / Linux, siden det er en kombinasjon av GNU og Linux operativsystemet som fungerer som den sentrale kjerne av hele systemet. Linux er et operativsystem som lar brukeren kommunisere med datamaskinen og utføre andre programmer.

teknologi - De 14 mest fremragende industrielle plantene i Peru

De 14 mest fremragende industrielle plantene i Peru

Industrianleggene i Peru er grunnleggende for industriell produksjon og dermed for økonomien i det sør-amerikanske landet. Derfor er det i hele det nasjonale territoriet mange planter i ulike sektorer. Industrielle anlegg er utstyr utstyrt med maskiner eller arbeidskraft for å produsere eller samle produkter i masse. D

teknologi - 5 Forskjeller mellom videoanrop og videokonferanse

5 Forskjeller mellom videoanrop og videokonferanse

Det er forskjeller mellom videosamtaler og videokonferanser, selv om de har en felles hensikt, som er å koble hele verden i arbeidsmiljøer, så vel som familie og andre. Vi lever i en globalisert verden hvor teknologien utvikler seg i et raskt tempo, og som er i stand til å overgå oss dersom vi ikke vokser og bruker vår kunnskap på linje med den. Et ek