astronomi

astronomi - Wormhole: historie, teori, typer, trening, reise i tid

Wormhole: historie, teori, typer, trening, reise i tid

Et ormhull , i astrofysikk og kosmologi, er en passasje som forbinder to punkter i stoffet av spacetime. Akkurat som det fallende eple inspirerte teorien om gravitationen til Isaac Newton i 1687, har ormene som perforerer eplene inspirert til nye teorier, også innenfor rammen av gravitasjon. Akkurat som ormen klarer å nå et annet punkt på overflaten av blokken gjennom en tunnel, er romtidsmaskehull teoretiske snarveier som gjør det mulig å reise til fjerne steder i universet på kort tid. Det e