10 Konfliktløsningens dynamikk

Konfliktløsningsdynamikken utgjør situasjoner der en konflikt oppstår eller målet er analyse og / eller løsning av et aspekt av konflikten, som for eksempel kommunikasjon mellom de ulike medlemmene av gruppen, fremme empati for å se konflikten ellers osv.

Disse dynamikkene er mye brukt i utdanningssektoren, i arbeid med barn og ungdom. De antar en stor pedagogisk ressurs og gir den kritiske ånden til disse.

De kan også brukes i andre sammenhenger, for eksempel å jobbe med sosiale minoriteter eller næringsliv.

Deretter presenterer jeg ti dynamikk. Husk at når du jobber med en gruppe, må du være klar over hva deres behov er og hvilke mål de stiller for deg. Du kan alltid tilpasse dynamikken til den konteksten.

Du kan også være interessert i disse dynamikkene i gruppeintegrasjon.

10 dynamikk i konfliktløsning

1- Personlig motivasjon

 • mål:

a) Demonstrere hvordan hver person har en rekke motivasjoner forskjellig fra andres.

b) Lær å forstå andre kollegaers mening, selv om det ikke er det samme som sine egne, og selv er helt i strid.

 • Kreves tid: ca. 40 minutter.
 • Gruppestørrelse: Middels gruppe størrelse, maksimalt 30 personer.
 • Sted: god plass der to konsentriske sirkler kan dannes.
 • Materialer som trengs: Ingen spesielt.
 • Fremgangsmåte for å følge:
 1. Tilretteleggeren ber om at noen 6 eller 7 personer frivillig presenterer seg for å utføre aktiviteten. Det er svært viktig at gruppen er motivert slik at de er de som bestemmer seg for å frivillige.
 2. Han ber dem om å sitte i en sirkel, slik at alle kan se hverandres ansikter. Da vil dine klassekamerater danne en annen sirkel rundt dem for å kunne høre godt.
 3. Tilretteleggeren introduserer et tema for debatt. Det kan være en konfliktssituasjon som har skjedd i den gruppen eller som har generert en slags spenning eller en oppfunnet.
 4. Frivillige diskuterer situasjonen.
 • Evaluering: Når frivillige har avsluttet samtalen, vil det bli avholdt en debatt med hele gruppen der følgende faktorer analyseres:

a) Hvorfor frivillige frivillig til å forlate og hvorfor deres partnere ikke gjorde det. Hva var motivasjonen for aktiviteten?

b) Hvordan de følte seg da deres mening ikke falt sammen med resten av klassekameratene sine. Har det vært respekt mellom de ulike meninger? Har du empati med kolleger? Har noen endret sitt synspunkt etter å ha lyttet til andre?

 • Merknader: Under debatten og evalueringen er det svært viktig at underviseren vet hvordan han skal gjennomføre det riktig, at emnet ikke endres, eller at det tar på seg voldelig eller negativ karakter.

2- Spider web

 • mål:

a) Løs en konflikt på en gruppe måte.

b) Fremme tillit og samarbeid mellom gruppemedlemmer.

 • Tid som trengs: rundt 20 minutter.
 • Gruppestørrelse: ca 15 personer maksimum. Den ideelle alderen er fra 12 år gammel.
 • Sted: Bredt rom, helst ute. Det må være to poler eller trær mellom hvilke å ​​sette edderkoppens web.
 • Materialer som trengs: Tau lenge nok til å gjenskape edderkoppen.
 • Fremgangsmåte for å følge:
 1. Den som leder gruppen forklarer hva aktiviteten består av, som er å flytte fra den ene siden til den andre av edderkoppen, uten å berøre eller flytte den. Det kan gjenskapes ved å fortelle en historie om hvem som er i en hule, og dette er den eneste veien ut for å komme seg ut.
 • Diskusjon: Når alle gruppens medlemmer har klart å gå fra den ene siden, vil det bli en debatt hvor utviklingen av aktiviteten vil bli analysert: hvilke samarbeid og hjelpemekanismer har blitt utviklet, hvordan de har følt seg gjennom aktiviteten, hvis de trodde de skulle få det fra starten, etc.
 • Varianter: Hvis vi vil komplisere aktiviteten, kan vi legge til en rekke varianter. En av dem er den tiden de må utføre aktiviteten (for eksempel 10 minutter), dette vil variere avhengig av antall personer. En annen variant er at de ikke kan kommunisere muntlig gjennom aktiviteten. På den måten vil de bli tilbudt noen få minutter etter å ha forklart dynamikken, slik at de utarbeider en strategi som hjelper dem å passere gjennom edderkoppens web.

3- Dommeren

 • mål:

a) Løs en konfliktsituasjon mellom alle gruppemedlemmene.

b) Fremme forståelse og empati.

 • Kreves tid: ca. 40 minutter.
 • Gruppestørrelse: Klassegruppestørrelse (mellom 20-30 personer). Denne dynamikken er veldig nyttig i pedagogiske sammenhenger.
 • Sted: klasserom.
 • Nødvendige materialer: tavle, ballpointpen, papirer.
 • Fremgangsmåte for å følge:
 1. Det er en problematisk eller konfliktløs situasjon som påvirker utviklingen av gruppen. Gruppens tilrettelegger, som i disse sammenhenger vanligvis er læreren, øker situasjonen i klassen og sammen vil løse konflikten.
 2. En person begynner med å utsette situasjonen. Hvis det er påkrevd, tas fakta eller personer involvert i tavla i betraktning, slik at disse punktene kan gjenopprettes senere.
 3. Tilretteleggeren må fremme at alle interesserte personer griper inn og utsetter sitt synspunkt.
 4. Mellom alle må en løsning tas for å løse problemet.
 • Merknader: Tilrettelegger spiller en viktig rolle i å måtte lede debatten og oppmuntre hele gruppens deltagelse. På samme måte, i å ta beslutninger for å løse konflikten, må du gjøre det slik at alle kan få en forpliktelse.

Du kan legge til emnet etter noen dager for å vurdere om de tiltakene som er avgjort, er effektive.

4- Rollespill

 • mål:

a) Dramatiser situasjonen som skjedde eller en hypotetisk situasjon.

b) Utvikle empati.

 • Tid kreves: ca. 30 minutter.
 • Gruppestørrelse: Størrelse på en gjennomsnittlig gruppe, ca 20 deltakere.
 • Sted: God plass for å gjenopprette en situasjon, eller hvis den ikke krever bevegelse, plass der de kan sitte i en sirkel.
 • Materialer som trengs: Ingen spesielt.
 • Fremgangsmåte for å følge:
 1. Tilretteleggeren øker den konfliktiske situasjonen som har skjedd, eller en hypotetisk.
 2. Hvis størrelsen på gruppen er stor og det ikke er så mange involverte, vil enkelte mennesker frivillig.
 3. Folket som skal endre rollen, vil ha noen minutter å kjenne personen de skal tolke. For dette anbefales det at situasjonen og tegnene skrives. De blir igjen noen få minutter for å få vite historien og ta notater. Også, de kan stille spørsmål.
 4. Aktiviteten går forbi. Ledsager observere, de kan også ta notater.
 5. Når det er over, holdes det en debatt der folk som har endret roller og de som ikke kommer til en felles forståelse og avtale, deltar.

5- Piranhas i elva

 • mål:

a) Utgang vellykket etter å ha løst en konfliktløs løsning.

b) Fremme samarbeid og hjelp blant de ulike medlemmene av gruppen.

 • Tid som trengs: rundt 20 minutter.
 • Gruppestørrelse: ca 15 personer.
 • Sted: Bredt rom, helst ute.
 • Materialer som trengs: klut eller bred linje (kan merkes med kritt på gulvet), bøker eller andre gjenstander.
 • Fremgangsmåte for å følge:
 1. Tilretteleggeren forklarer at de må krysse elven (merket sti) uten å forlate den. I tillegg må de transportere en serie gjenstander fra ett sted til et annet. En på vei og en annen, annerledes, på vei tilbake. Hver person vil ha tildelt sitt objekt og kan ikke tas av noen av følgesvennene.
 2. Personen som kommer ut av veien, bør starte aktiviteten fra begynnelsen.
 3. Aktiviteten slutter ikke før alle mennesker har kommet frem og tilbake.
 • Diskusjon: Det vil gå en tid for å diskutere aktiviteten, hvilke strategier har blitt utviklet slik at alle har vært i stand til å utføre aktiviteten tilfredsstillende, hvilke objekter har vært enklere å transportere og hvilke som er vanskeligere, etc.

6- kooperative stoler

 • mål:

a) Fremme samarbeid og hjelp blant gruppemedlemmer.

b) Løs en problematisk situasjon i fellesskap.

 • Tid som trengs: rundt 20 minutter.
 • Størrelse på gruppen: gruppe av middels størrelse, ca 15 personer. Hvis de er mer, vil dynamikken ta mer tid.
 • Sted: Rikelig plass der en sirkel med stoler kan opprettes og hvor medlemmene kan bevege seg komfortabelt.
 • Materialer som trengs: En stol for hver deltaker, en enhet for å spille av musikk som er hørbar av alle deltakere.
 • Fremgangsmåte for å følge:
 1. Dynamiseringen av aktiviteten vil forklare at de skal spille stolen, men i en annen versjon til den klassiske. For å gjøre dette, bør de danne en sirkel med stoler med setene som vender mot dem. Sværheten til dette spillet vil ikke bli forklart enda.
 2. Musikken høres ut, og når den stopper, bør alle sette seg.
 3. For neste runde blir en stol fjernet. Igjen, musikken spiller og alle deltakerne må sitte. Ingen kan stå opp.
 4. Dette er vanskeligheten, ingen medlem kan stå opp. Ettersom flere stoler mangler, vil det være vanskeligere å finne en løsning blant alle.
 5. Spillet slutter når det er umulig for alle å sitte på stolene.
 • Diskusjon: Det viktige ved dette spillet er at alle hjelper hverandre og at ingen diskrimineres.

7- Vri arket

 • mål:

a) Oppmuntre arbeid og samarbeid mellom kolleger.

b) Stimulere søket etter løsninger på en konfliktssituasjon.

 • Kreves tid: ca. 45 minutter.
 • Gruppestørrelse: mellom 10 og 15 personer.
 • Sted: god plass, kan være ute.
 • Materialer som trengs: Et stort ark, kan erstattes av et stykke kontinuerlig papir.
 • Fremgangsmåte for å følge:
 1. Den som leder aktiviteten, legger et ark på gulvet og ber alle medlemmene bli plassert på toppen av det. De må okkupere halvparten av rommet, hvis de ikke passer til aktiviteten, vil det bli gjort av undergrupper eller størrelsen på arket må være større.
 2. Når de blir plassert, blir de fortalt at blant alle de må vende arket over uten at noen kommer ut av det, eller går på bakken.
 • Diskusjon: På slutten vil en debatt bli fremmet for å identifisere strategien de har fulgt, hvordan de har kommet til løsningen, hvis de har måttet endre planen deres gjennom aktiviteten etc.
 • Variasjon: Hvis vi vil gi en ekstra vanskelighetsgrad for aktiviteten, kan vi legge til mønsteret for å ha en viss tid til å fullføre aktiviteten, eller som i annen dynamikk, som ikke kan snakke under utførelsen av det samme.

8- Fantasi av en konflikt

 • mål:

a) Tillat hver person å uttrykke sin måte å løse konflikten fritt.

b) Identifisere ulike strategier og utvikle en felles en.

c) Fremme forståelse og respekt blant gruppemedlemmer gjennom forhandlinger.

 • Tid som trengs: rundt 60 minutter.
 • Gruppestørrelse: gruppe på mellom 20-25 personer.
 • Sted: klasserommet eller et mellomrom der alle deltakere sitter og har plass til å støtte skriving.
 • Materialer som trengs: folios og ballpoint for hver enkelt. Også en tavle.
 • Fremgangsmåte for å følge:
 1. Alt folket sitter og instruktøren introduserer følgende fantasi:

"Du går nedover gaten og du ser i det fjerne en person som er kjent for deg. Plutselig innser du at denne personen er den som har de største konfliktene du har. Hver gang du er nærmere, og du ikke vet hvordan du skal reagere når du kommer over det, kan du tenke på forskjellige alternativer ... Bestem nå hvilken du velger og ta noen minutter å gjenskape i fantasien hvordan handlingen ville gå. "

 1. Etter noen minutter returnerer instruktøren med disse ordene: "Det har allerede skjedd, denne personen er borte. Hvordan føler du deg? Hva er ditt nivå av tilfredshet med måten du har oppført seg? "
 2. Deretter blir de igjen mellom 15 og 20 minutter for å reflektere over følgende ting:
 3. Alternativene som de ansett å handle.
 4. Hvilken en de valgte og hvorfor.
 5. Nivået på tilfredshet de nådde med resultatet av fantasien.
 6. Noen få minutter er igjen, slik at de i grupper på 3 personer diskuterer aktiviteten, og en av disse personene vil fungere som talsmann for debatten av hele gruppen.
 7. Vi går videre til debatten om den store gruppen, vi kan fortsette å dele alternativene i ulike grupper.

9 - Ja og Nei

 • mål:

a) Fremme tilnærmingen til ulike stillinger på et emne.

b) Utvikle fleksibiliteten til meninger.

 • Tid som trengs: ca. 40 minutter.
 • Gruppestørrelse: ca 30 personer. Hvis gruppen er mindre, vil det ta mindre tid for aktiviteten.
 • Sted: Klasserom eller god plass der deltakerne kan flytte.
 • Materialer som trengs: To store kort der det er skrevet i "JA" og i det andre, "NEI".
 • Fremgangsmåte for å følge:
 1. Plakatene til JA og NO, er plassert i klasserommet mot hverandre. Det er viktig at klasserommet er klart.
 2. Alle deltakerne er plassert i midten av klasserommet. Deretter vil treneren si et uttrykk og hver person skal gå til et punkt i klasserommet, avhengig av om de er enige om eller ikke med uttrykket.
 3. Når alle menneskene befinner seg, må de en gang forklare deres motivasjoner for å ha posisjonert seg på det stedet.
 4. Det gjentas igjen med et annet uttrykk, og til den tiden som er reservert for realiseringen av dynamikken, er utmattet.
 • Merknader: Gjennom aktiviteten, hvis folk skifter seg, kan de bevege seg fritt gjennom klasserommet og bevege seg rundt. Setningene må tilpasses til deltakerens nivå og alder.
 • Evaluering: Den som leder dynamikken, kan vurdere ulike kriterier i deltakerens utvikling, blant annet følgende: Graden av fleksibilitet, evne til dialog og forsoning av ulike stillinger mv.

10- Oppblås som ballonger

 • Mål: Lær å roe seg i en konfliktsituasjon.
 • Tid kreves: rundt 15 minutter.
 • Gruppestørrelse: ubegrenset.
 • Sted: Rikelig plass der deltakerne kan danne en sirkel.
 • Nødvendige materialer: ingen.
 • Fremgangsmåte for å følge:
 1. Det forklares at når vi står overfor en konfliktløs eller problematisk situasjon, gir dette en følelsesmessig reaksjon som aktiverer oss fysiologisk. Forklaringen må tilpasses deltakerens nivå og alder.
 2. Deretter vil det bli forklart at vi skal blåse oss selv som ballonger.
 3. For å begynne å ta dype åndedrag, stå og med lukkede øyne. Når de fyller lungene med luft, løfter de armer, som om de var ballonger. Gjenta dette trinnet flere ganger, nok for alle å ha gjort øvelsen riktig.
 4. Deretter slipper de luften og begynner å rynke som ballonger og deflater til de faller på bakken. Denne øvelsen gjentas også.
 • Diskusjon: Når de er ferdige og noen få minutter har gått slik at de har hatt en følelse av avslapping, blir de spurt om de tror at utførelsen av disse oppgavene kan hjelpe dem når de er sint.