filosofi

filosofi - 28 Tanker om Simón Rodríguez Inspiradores

28 Tanker om Simón Rodríguez Inspiradores

Jeg tar deg med 28 tanker om Simón Rodríguez (Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez) eller Samuel Robinson, som han var kjent i eksil. Simón Rodríguez var en Caracas bastion av frigjørende tanke. Han er faren til ideene om uavhengighet og frihet i Amerika, siden han var mesteren til Simón Bolívar; til hvem han innpodet en generell utdanning basert på ideer om likestilling og uavhengighet for borgere og kontinentet. Hans treni

filosofi - Emerging Paradigms: Opprinnelse, Eksempler og Bidrag til Vitenskap

Emerging Paradigms: Opprinnelse, Eksempler og Bidrag til Vitenskap

Emerging paradigms er endringer eller overganger fra et paradigme til en annen, som skjer gjennom revolusjonen og utgjør utviklingsmønsteret for vitenskap og samfunn generelt. Et paradigme er en gruppe konsepter, mønstre, teorier eller postulater som representerer et bidrag til et felt av kunnskap. O

filosofi - De 8 hovedfilosofiske disipliner

De 8 hovedfilosofiske disipliner

De filosofiske disipliner er hver og en av studiegrensene som er ansvarlige for å analysere et bestemt problem eller en del av det hele som studeres i filosofien, noe som ikke er noe annet enn å søke etter svar på menneskets hovedspørsmål. Noen av disse spørsmålene er som determinant som eksistensen av den, dens grunn til å være, moral, kunnskap og mange andre transcendentale emner, alltid analysert under en rasjonell oppfatning. Dette ra

filosofi - Hva er filosofiens 5 grener?

Hva er filosofiens 5 grener?

De mest fremragende filosofiske filosofiene er fem: metafysikk, epistemologi, politikk, etikk og estetikk. Alle er sammenhengende. Ordet filosofi betyr bokstavelig "kjærlighet til visdom"; Det er studiet av kunnskap, eller "tenkning om tanke", selv om bredden til det dekker i sine forskjellige grener, er omfattende.

filosofi - 25 Eksempler på deduktivt argument i hverdagen

25 Eksempler på deduktivt argument i hverdagen

Et deduktivt argument er en som søker å garantere argumentets gyldighet ved å merke seg at konklusjonen er sant fordi lokalene (argumentene som ligger før konklusjonen) også er sanne. Et argument der konklusjonen er korrekt hentet fra lokalene, er "deduktivt gyldig". Hvis et gyldig argument har lokaler hvis sannferdighet kan bekreftes, vil argumentet være solid. La o

filosofi - Hva er mytisk tanke?

Hva er mytisk tanke?

Mytisk tenkning er en sosio-kulturell tilnærming som forsøker å forstå og forklare betydningen av virkeligheten og dens grunner til å være gjennom intuitive, følelsesmessige, irrasjonelle, ulogiske, subjektive og fantaserende midler. Konseptet har eksistert blant mennesker i mye mer enn et par århundrer og har vært i sentrum for strukturering av verdisystemer, sosiale konvensjoner, trosretninger og adferdskodekser for alle sivilisasjoner; gamle og moderne. Mytisk

filosofi - Hva er prefilosofisk kunnskap?

Hva er prefilosofisk kunnskap?

Pre-filosofisk kunnskap er det sett av ideer, tro og tankekriterier som ligger foran epoken der filosofien ble utviklet som den viktigste måten å søke sannhetene og forklaringene på de ulike aspektene av menneskelivet. Filosofi praktiseres når menneskelig tanke blir selvbevisst. Hans temaer dekker komplekse spørsmål om liv, universet og all eksistens. Denne

filosofi - Hva er platonisk dualisme?

Hva er platonisk dualisme?

Den platonske dualismen foreslår at verden vår er delt av en slags usynlig linje der viktige og permanente ting er lokalisert (kalt eidos eller ideens verden) og passerer ting, efemer og ubetydelig (doxa, mening eller fornuftig verden). plassert under. Ifølge Platon må vi streve daglig for å nå og heve vår ånd, slik at vi bare tenker og observerer fra eidos eller ideens verden. På sam

filosofi - Hva er studiet av etikk?

Hva er studiet av etikk?

Studiet av etikk er handlingene og verdiene til de individuelle situasjonene som kan påvirke på mange nivåer andre individer. Etikk er nært knyttet til moral, selv om det er forfattere som søker å trekke en bedre skille mellom disse to. Etikkstudiet søker blant annet å svare på spørsmålet: Hva er riktig eller galt i forhold til spesielle omstendigheter? Hva er de

filosofi - De 8 viktigste egenskapene til filosofien

De 8 viktigste egenskapene til filosofien

Noen av de mest fremragende egenskapene til filosofien er dens kritiske holdning, dens universalitet i studiet og dets dybde. Filosofi er studiet av grunnlaget for ting; adresserer problemer som eksistens, moral, skjønnhet, kunnskap, språk og sannhet. Denne nåværende begynte i Hellas, med store tenkere som Sokrates og Aristoteles, i det sjette århundre f.Kr.

filosofi - Hva studerer filosofien?  (Studieobjekt)

Hva studerer filosofien? (Studieobjekt)

Filosofien studerer kunnskap i alle sine former. På denne måten omhandler det grunnleggende problemer knyttet til eksistens, tanke, verdier, sinn og språk. Filosofien tenker på måten vi tenker på (HANSSON, 2008). Målet med studiet av filosofien er de grunnleggende og generelle problemene knyttet til sinn, verdier, grunn, kunnskap og eksistens. Ordet

filosofi - Positivist eller Positivismeskole: Egenskaper og prinsipper

Positivist eller Positivismeskole: Egenskaper og prinsipper

Den positivistiske skolen eller positivismen er en filosofisk bevegelse som utviklet seg i det nittende og tyvende århundre. Ifølge positivistene er den eneste gyldige kunnskapen det som kommer fra observasjon og erfaring. Av denne grunn kritiserte de og utelukket enhver form for spekulasjon og overtro.

filosofi - Hvordan ble filosofien opprettet?

Hvordan ble filosofien opprettet?

Filosofiens opprinnelse dateres tilbake til det sjette århundre f.Kr., i det gamle Hellas. Etymologisk kommer ordet filosofi fra de greske røttene philo og sophia , som betyr kjærlighet og visdom henholdsvis. Den bokstavelige oversettelsen er kjærlighet til visdom, men i bredeste forstand er filosofien dedikert til studiet av både de mest grunnleggende og dypeste spørsmålene om menneskelig eksistens. Den f

filosofi - Topp 10 egenskaper av etikk

Topp 10 egenskaper av etikk

En av de mest fremragende egenskapene til etikk er at det er et grunnleggende element for utviklingen av et harmonisk, rettferdig og trivselsamfunn. Etikk kan defineres fra to synspunkter. På den ene siden tilsvarer det systemet med moralske prinsipper som de enkeltpersoner som utgjør et bestemt samfunn baserer sine handlinger på. P

filosofi - De 7 viktigste gresk og moderne mekaniske filosofer

De 7 viktigste gresk og moderne mekaniske filosofer

For mekanistiske filosoffer er all virkelighet formet på en lignende måte som en maskin. I denne forstand kan universet forstås av begrepet materie og bevegelse, og kan forklares mekanisk. Mekanismen er en filosofisk strøm som sier at alt har en mekanisk opprinnelse, det vil si den er produsert av en mekanisk kraft. No

filosofi - De 6 hovedlogikktyper

De 6 hovedlogikktyper

Det finnes flere typer logikk og fokuserer alle på studiet av å forstå argumentasjonen og identifisere når de er korrekte eller ukorrekte. Studien av logikk har utviklet seg fra den greske filosofen Aristoteles tid til nåtiden, og dette er blitt justert med sikte på å være mer spesifikk og samtidig tilpasset menneskets dagligliv, noe som gjør det mulig å mer håndgribelig anvendelse på forskjellige områder. Logikk søke

filosofi - Hva er mytisk kunnskap?

Hva er mytisk kunnskap?

Den mytiske kunnskapen er menneskets fakultet for å forstå eller forsøke å gi svar på visse menneskelige og åndelige bekymringer som ikke har grunnlag basert på vitenskap eller vitenskapelig verifiserbare prosesser. Denne typen kunnskaper er vanligvis knyttet til elementer som mytologi og religioner. Den b

filosofi - Hva er greco-romersk filosofi?

Hva er greco-romersk filosofi?

Greco-romersk filosofi var et system av tanke vektlagt i logikk, empirisk, observasjon og arten av politisk makt og hierarki. Greco-romersk filosofi fant sted fra det syvende århundre f.Kr. (f.Kr.), inntil det femte århundre e.Kr., ca. Hans studie kunne analyseres i to deler: den første eklektiske orienteringen, og den andre fokuserte på imperialets religiøse ambisjoner. Beg

filosofi - De 4 viktigste presokratiske skolene

De 4 viktigste presokratiske skolene

De presokratiske skolene var de filosofiske skolene grunnlagt rundt det 7. århundre f.Kr. i Hellas. De er kjent under navnet presokratisk siden de er skolene i klassisk filosofi som eksisterte før Sokrates. Derfor var deres tilnærminger ikke påvirket av sokratisk tenkning. Den første pre-sokratiske skolen var Miljøskolen, grunnlagt av Thales de Miletus i det syvende århundre f.Kr. Et

filosofi - Hvordan var trinnet fra mytisk tanke til rasjonell tenkning?

Hvordan var trinnet fra mytisk tanke til rasjonell tenkning?

Historien forteller oss hvordan passasjen fra mytisk tanke til rasjonell tanke tok mange århundrer å skje. Slutt myter og populær tro ved analyse, logikk og en vitenskapelig forklaring var ikke flytende i det hele tatt. Mytisk tanke var det skjemaet som mennesket brukte i antikken for å forklare hendelsene i miljøet, fenomenene og mysteriene som han ikke kunne løse. Dett

filosofi - Hva er sokratisk etikk?

Hva er sokratisk etikk?

Sokratisk etikk er den filosofiske strømmen som søker å forklare og forstå dyd og god. Det refererer til de moralske utstillingene til filosofen Sokrates, en av de første tenkene for å heve moralsk filosofi. Sokrates har gått ned i filosofiens historie som den første etiske, og er en referanse for hans søk for å finne en definisjon av det som er bra . Det må i

filosofi - Hva er de øverste logiske prinsippene?

Hva er de øverste logiske prinsippene?

De øverste logiske prinsippene er de områdene som styrer tankeprosessen, gir orden, følelse og strenghet. I følge tradisjonell logikk er disse prinsippene så store at de gjelder matematikk, fysikk og alle andre vitenskaper. De øverste logiske prinsippene gjenspeiler fasetter av gjenstandene i den materielle verden så enkelt og åpenbart at de forekommer i alle dem. Selv o

filosofi - De 4 overordnede ideene til den aristoteliske modellen

De 4 overordnede ideene til den aristoteliske modellen

De aristoteliske modellens overordnede ideer er naturens teleologi, den praktiske vitenskapens unøyaktighet, den immobile motor som primære årsaker og biologi som et paradigme. Aristoteles var en filosof, forsker og logiker av det gamle Hellas, født i byen Estagira i år 384 f.Kr., hvis tanker og ideer har vært av stor transcendens og innflytelse i vestlige filosofiske og vitenskapelige akademiske sirkler i mer enn 2000 år. Anerk

filosofi - De 5 viktigste bidragene til empirisme

De 5 viktigste bidragene til empirisme

Noen av de viktigste bidragene til empirisme er empirisk kunnskap, empirisk læring, data som et grunnleggende informasjonselement eller empirisk metode. Empirismenes filosofiske holdning fokuserer på å skaffe kunnskap gjennom erfaring, basert på to grunnleggende prinsipper. Den første er at det ikke er absolutt sannhet, og det andre at all sannhet er gjenstand for å bli testet, endret, korrigert eller kassert. For

filosofi - Hva er Ad Misericordiam?  (med eksempler)

Hva er Ad Misericordiam? (med eksempler)

Argumentet Ad Misericordiam er appellen til ondskap for å oppnå overbevisning når det ikke er argumenter. Det er en feil som innebærer manipulering av følelser for å unngå straff. Et godt eksempel ville være: "Herr politiet, jeg passerte det røde lyset fordi jeg har det travelt. Jeg har min mor innlagt på sykehus, og jeg må ta ordrene til sanatoriet slik at de kan betjene henne. Vær så sn

filosofi - De 7 mest fremragende logiske egenskapene

De 7 mest fremragende logiske egenskapene

Logikk er karakterisert som studiet av metodene og prinsippene som brukes til å skille den ugyldige begrunnelsen til den ugyldige. Det skal bemerkes at denne disiplinen bare er interessert i hvordan det er idealt begrunnet og ikke hvordan hver person begrunner (sistnevnte er psykologens arbeid). Logikk tilbyr bare et sett med regler som regulerer resonnement og gir de nødvendige verktøyene for å gjøre en forskjell mellom kvalitetsargumenter og dårlige argumenter. I he

filosofi - Hva er Stoicism av Lucio Anneo Séneca?

Hva er Stoicism av Lucio Anneo Séneca?

Stoicismen av Lucio Anneo Séneca er en praktisk filosofisk doktrin som fokuserer fundamentalt på spørsmålet om menneskets moral, og legger til side de logiske og fysiske utstillinger av tradisjonell stoisme. Seneca regnes som en av hovedfigurene i Stoic-filosofien, hvis ideer har tjent som et eksempel og inspirasjon for viktige filosofer, intellektuelle og religiøse tenkere. Han

filosofi - Hva er Timocracy?  Egenskaper og konsepter om eiendom

Hva er Timocracy? Egenskaper og konsepter om eiendom

Timokratiet er et system av regjeringen oppfattet i antikken, hvor medlemmene er begrenset til alle de innbyggerne som har verdifulle eiendommer eller en bestemt kapital, betraktes som rikelig. Alle de personer som ikke overholder disse vilkårene, er utelukket fra å delta i myndighetsbeslutninger. Denne form for regjering ble opprinnelig utviklet i det greske samfunnet, på en tid nær 600 f.Kr.

filosofi - Hva og hva er epistemologiske strømmer?

Hva og hva er epistemologiske strømmer?

Blant de viktigste epistemologiske strømmene skiller seg ut skepsis, dogmatisme, rasjonalisme, relativisme eller empirisme. Epistemologi er filosofiens filosofi som er ansvarlig for å studere kunnskap som et fenomen. Fra denne disiplinen genereres teorier som opprinnelse til kunnskap, dens betydning og forholdet til emnet.

filosofi - Hva var opplysningens filosofi?

Hva var opplysningens filosofi?

Illustrasjonens filosofi ble inspirert av de nye bølgene av rasjonell tenkning fra det syttende og attende århundre med Descartes i hodet og dens metodiske tvil, samt de fysiske lover som karakteriserte Isaac Newtons vitenskapelige revolusjon. Opplysningene var en europeisk intellektuell bevegelse (spesielt i Frankrike, England og Tyskland og dets amerikanske kolonier), som skjedde mellom 1688 og den franske revolusjonen.