Pedagogisk psykologi

pedagogisk psykologi - Å få ESO ut av Internett er nå en realitet i Spania

Å få ESO ut av Internett er nå en realitet i Spania

Situasjonen for voksenopplæringssentre har utviklet seg parallelt med de sosiale og teknologiske forandringene som Spania har opplevd i de siste tiårene. Hvis i sytti og syttitallet var de som fikk opplæring, voksne som i sin ungdom ikke kunne lære å lese og skrive; Gjennomføringen av LOGSE førte til at de voksne som hadde fullført EGB, fortsatte med ESO eller Bachillerato. Voksne

pedagogisk psykologi - Hvordan behandle sønner av separate foreldre: 23 tips

Hvordan behandle sønner av separate foreldre: 23 tips

For tiden øker antallet par som bestemmer seg for å skille seg med barn etter en lang periode sammen. Dette kan traumatisk påvirke barnet og har til og med svært negative konsekvenser for deres velvære og utvikling. En skilsmisse eller separasjon er imidlertid ikke enden for barnet. Du kan fortsatt ha en god utdannelse og en utmerket livskvalitet. Her

pedagogisk psykologi - 12 tips om psykologi for å heve barn

12 tips om psykologi for å heve barn

Er ikke din sønn adlyd deg? Anlegg du til tantrums når du ikke får det du vil ha? Tester den deg hver dag? Kanskje dette er de vanligste problemene som kan finne deg å være far eller mor og de som du mest lytter til når du møter andre for å få hjelp og råd. Det finnes imidlertid en rekke psykologi tips du kan følge for å heve barn, ha en bedre livskvalitet og forberede dem på fremtiden. Utdanning a

pedagogisk psykologi - Barns aggresjon: symptomer, årsaker og behandlinger

Barns aggresjon: symptomer, årsaker og behandlinger

Barns aggresjon er en av de lidelsene som forårsaker de fleste problemer i dette stadiet av vekst, og påvirker både foreldre, lærere og barnets umiddelbare miljø. Selv om det er vanlig å se utbrudd av sinne i barndommen, er disse barna mye hyppigere og seriøse, de kan ikke kontrollere deres temperament i noen situasjon eller situasjon. Unnla

pedagogisk psykologi - 17 kunstterapiøvelser for barn og voksne

17 kunstterapiøvelser for barn og voksne

Kunstterapi-øvelser kan bidra til å oppmuntre kunstnerisk skapelse, å uttrykke seg selv og å løse de emosjonelle eller psykologiske problemene på en dynamisk og morsom måte. Denne teknikken kan brukes til barn, voksne ungdommer og eldre. Deretter vil vi vise deg noen aktiviteter av denne praktfulle disiplinen som du kan utføre hjemme eller ute når du vil. 17 Kuns

pedagogisk psykologi - Tidlig graviditet: Risiko, årsaker og konsekvenser

Tidlig graviditet: Risiko, årsaker og konsekvenser

Tidlig graviditet , i tidlig alder eller ungdom, er mellom 11 og 19 år, selv om dette vanligvis varierer i henhold til institusjonen. Uten tvil er dette et veldig vanskelig spørsmål når det gjelder å snakke det, ikke å si tabu. Det er mange individer som kan bli skandalisert av tidlig graviditet, eller tvert imot normalisere det. På d

pedagogisk psykologi - Aktiviteter for barn med innlæringshemming

Aktiviteter for barn med innlæringshemming

Aktiviteter for barn med nedsatt funksjonsevne bidrar til å komplettere behandlinger for dysleksi, ADHD, dysgraphia og dysgraphia. Læresykdommer (AT) har en viktig rolle i dag, da de er en av de vanligste årsakene til skolesvikt. Utbredelsen av AT er mellom 5 og 15% av befolkningen hos barn, slik at vi kan konkludere med at praktisk talt i alle klasserom kan vi finne et barn med en eller annen læringstilfelle. Me

pedagogisk psykologi - Imaginære venner: Funksjoner og hvorfor barn skaper dem

Imaginære venner: Funksjoner og hvorfor barn skaper dem

Imaginære venner er sosiale og psykologiske fenomener hvor vennskap eller mellommenneskelige forhold foregår i fantasien i stedet for i fysisk realitet. Selv om de kan virke veldig virkelige for sine skapere, forstår de vanligvis at deres imaginære venner ikke er ekte. Omtrent en tredjedel av barna har en imaginær venn minst en gang i livet. Vi

pedagogisk psykologi - Hva er mekling og hvordan fungerer det?

Hva er mekling og hvordan fungerer det?

Mekling er en prosess med konfliktløsning hvor de to motpartene frivillig tyder på en upartisk tredjepart, mekleren, for å nå en tilfredsstillende avtale. Det er en utenretslig prosess, forskjellig fra de vanlige juridiske tvisteløsningskanaler, den er kreativ fordi den fremmer søket etter løsninger som møter parternes behov, og innebærer ikke å være begrenset til hva loven sier. I tillegg

pedagogisk psykologi - De 4 foreldrenes pedagogiske foreldringsstiler

De 4 foreldrenes pedagogiske foreldringsstiler

Opplæringsformidlingstiler refererer til foreldres oppførsel med de som inkuberer sine barns kulturelle normer og verdier. I den vitenskapelige litteraturen finner vi et stort antall studier om hvordan stiler som foreldrene har vedtatt når de utdanner barna påvirker dem, siden den andre halvdel av det 20. år

pedagogisk psykologi - Hva er infantil eller evolusjonær dysfasi?

Hva er infantil eller evolusjonær dysfasi?

Barndomsdysfasi er en språkforstyrrelse som er preget av å forårsake vanskeligheter i både å snakke og forstå tale. Personer som er rammet av denne lidelsen kan ikke være i stand til å snakke ved hjelp av sammenhengende setninger, har problemer med å finne de riktige ordene, viser vanskeligheter med å forstå meldingen som den som ringer ønsker å formidle, eller kan bruke ord som ikke gir mening. det spesiel

pedagogisk psykologi - Hvordan sette sameksistensregler i hjemmet?

Hvordan sette sameksistensregler i hjemmet?

Normer for sameksistens i hjemmet for barn er grunnleggende for å fremme positiv oppførsel, unngå negative og øke sunne mennesker mentalt og fysisk. Ved mange anledninger har barna ikke en god oppførsel hjemme, og vi vet ikke hva som er den beste måten å sette standarder eller grenser for disse handlingene på. Foreby

pedagogisk psykologi - Hva er foreldrekontroll på nettet?

Hva er foreldrekontroll på nettet?

Foreldrekontrollen i nettverket er våkenheten som foreldrene til barna har, slik at de ikke bruker for mye tid på internett eller besøker nettsteder med voksent innhold. I dag er internett etablert i våre hjem for å være en del av familien vår. Gitt den digitale skillet som eksisterer mellom forskjellige generasjoner, finner foreldrene seg et nytt problem som er preget av å regulere deres barns bruk av Internett, samt spille en rolle som de aldri har gjort før. Data om

pedagogisk psykologi - Positiv foreldre: 8 grunnleggende prinsipper

Positiv foreldre: 8 grunnleggende prinsipper

Positiv foreldre er en pedagogisk stil basert på barnevern, fravær av vold, opprettelse av sikkerhet, dialoger og etablering av affektive obligasjoner. Utviklingen av foreldrenes og fagfolkens kompetanse er en sentral faktor for beskyttelse og forfremmelse av barnets rettigheter. Det er ingen tvil om at utdanne et barn til å utvikle seg som en person og skaffe seg selvstendighetene og ferdighetene som er nødvendige for livet hans, er et stort ansvar. Fo

pedagogisk psykologi - 11 Human Body Games for Children

11 Human Body Games for Children

Listen over menneskekroppspill som jeg vil vise deg, vil hjelpe deg til å undervise på en morsom måte den viktigste kunnskapen om dette emnet i skolen, hvis du er lærer eller hjemme, hvis du er forelder. Menneskekroppen er en svært kompleks enhet og vanskelig å forklare for barn. Til tider kan dette være en komplisert oppgave for utdanningspersonell. Det e

pedagogisk psykologi - Hvordan være en god far: 17 viktige tips

Hvordan være en god far: 17 viktige tips

Her er 17 tips for å være en god far, enten første gang, ung, skilt eller gift, som kan lette denne oppgaven, samt hjelpe deg med å nyte din nye rolle som foreldre. Det er mange spørsmål som kommer til å tenke når vi skal være foreldre for første gang. Til slutt presenterer vi de ulike modellene som eksisterer av foreldre og konsekvensene de kan få på barn. 1- Du tren

pedagogisk psykologi - Hva er Salomon syndrom?  7 Retningslinjer for å bekjempe den

Hva er Salomon syndrom? 7 Retningslinjer for å bekjempe den

Salomon syndromet er barns tendens til å ta avgjørelser eller vedta atferd for å unngå å fremheve, fremheve eller skinne i en gitt sosial gruppe på grunn av det trykket som de utøver av gruppen av forskjellige grunner. På denne måten legger vi vanligvis hindringer og komplikasjoner til oss selv, så vi følger trinnene til menneskene som utgjør vår vennekrets selv om vi vet at det ikke er hensiktsmessig. Selv om vi

pedagogisk psykologi - 17 tips for å være en god mor

17 tips for å være en god mor

Jeg vil liste opptil 17 tips for å lære å være en god mor , med dem vil jeg prøve å hjelpe deg med å styrke og forbedre vår rolle som sådan med våre barn. Vi vil også snakke om de forskjellige pedagogiske stilene som vi kan utdanne våre barn og deres fordeler og konsekvenser for deres utvikling. Hvordan væ

pedagogisk psykologi - 9 Aktiviteter for barn med asperger (arbeidsmessige følelser)

9 Aktiviteter for barn med asperger (arbeidsmessige følelser)

I denne artikkelen presenterer vi 9 aktiviteter for barn med asperger til arbeidskompetanse og fordelaktige ferdigheter for det generelle livet. Fordi folk med asperger har en vanskelig tid med hensyn til miljøet og menneskene rundt dem, er det nødvendig å utføre aktiviteter som hjelper dem og gi ledetråder om hvordan de må handle i ulike situasjoner. Akti

pedagogisk psykologi - 8 Aktiviteter og spill for døve barn

8 Aktiviteter og spill for døve barn

Her presenterer vi en liste over spill og aktiviteter for døve barn som du kan gjøre på utdanningsområdet og til og med hjemme for å forbedre deres autonomi og forståelse av verden rundt dem. Noen ganger er det vanskelig å vite hvilken type trening vi kan gjøre med barn som har en slags døvhet. Det er

pedagogisk psykologi - 10 aktiviteter for hyperaktive barn (fra 4 år)

10 aktiviteter for hyperaktive barn (fra 4 år)

Deretter skal vi vise deg noen aktiviteter og dynamikk for hyperaktive barn som kan brukes til å forbedre ferdigheter og kompetanser som ikke er helt anskaffet. Hyperaktive barn eller de med oppmerksomhetsunderskudd kjennetegnes av impulsiv atferd, fordi de ikke har evne til å være oppmerksomme i de aktivitetene de utfører, så vel som deres store energi. For

pedagogisk psykologi - 11 Dynamikk for førskolebarn

11 Dynamikk for førskolebarn

Her presenterer vi 11 dynamikker og spill for førskolebarn som du kan bruke både i klasserommet og utenfor det. Spill er en god måte å lære barn og ha det gøy på. Disse hjelper dem til å danne identitet og selvtillit, samt styrke sosiale og kommunikasjonsevner Du kan også være interessert: Selvfølelse dynamikk. Dynamikk

pedagogisk psykologi - 17 Plikter til barn med foreldre

17 Plikter til barn med foreldre

Noen av oppgavene til barna med de viktigste foreldrene er: tillit, respekt, hjelp, oppmerksomhet, ikke dømme, ta vare på dem, ikke utelukke dem, tilbringe tid med dem og andre som vi vil nevne neste. Vi vet alle hva er de pliktene og forpliktelsene foreldrene må møte med sine barn, men er vi klar over hva foreldrene har å gjøre med foreldrene sine? Vi s

pedagogisk psykologi - Hva er nær utviklingssonen?

Hva er nær utviklingssonen?

Sone med nærbildeutvikling refererer til området der et interaktivt system er satt i gang, en støttestruktur skapt av andre mennesker og de relevante kulturverktøyene for en situasjon som gjør at personen kan gå utover deres nåværende kompetanse. Det er et konsept som ble formulert av Lev Semenovich Vygotsky, en russisk av jødisk opprinnelse, og betraktet som en av de viktigste og innflytelsesrike psykologene i historien. Det er

pedagogisk psykologi - 13 Montessori Metode Aktiviteter for barn 0-3 år

13 Montessori Metode Aktiviteter for barn 0-3 år

Vi skal presentere deg noen aktiviteter av Montessori-metoden som du kan søke hjemmefra og hos barn fra 0-3 år. Vil du utvikle ferdigheter og kompetanse hos barna dine i ung alder? Å gjøre det kan gjøre en stor forskjell, og du vil selv sette pris på det. Montessori-metoden har vist at den har gode resultater i sine studenter, og hvis du bruker det, vil barna lære ferdigheter som i tradisjonelle skoler vanligvis ikke læres. Aktivi

pedagogisk psykologi - De 14 beste utdanningsnettsteder for barn (med lenker)

De 14 beste utdanningsnettsteder for barn (med lenker)

Jeg forlater deg med en liste over 14 utdanningsnettsteder som anbefales for barn i grunnskole, videregående, universitetsstuderende og lærere som vil hjelpe deg til å undervise i alle typer fag. Leter du etter ressurser på nettet for å undervise eller for barna dine? Du kan føle deg frustrert eller overveldet av hvor mange nettsteder det er. Du k

pedagogisk psykologi - Hva er Child Occupational Therapy?

Hva er Child Occupational Therapy?

Barnehelsetjenesten analyserer problemene som barn presenterer, og legger til rette for aktiviteter og øvelser for å trene dem av størst mulig autonomi i deres liv, fra gjenopprettelse av sykdommer. Det anbefales for sykdommer eller lidelser som infantil autisme, cerebral parese, cerebrovaskulære ulykker ...

pedagogisk psykologi - Hva er yrkesveiledning?

Hva er yrkesveiledning?

Faglig veiledning er et felt som omhandler både vitenskapen om utdanning og atferdsvitenskap, det vil si psykologi, siden beslutningstaking utgjør en grunnleggende søyle i utviklingen av personen og i deres læring, gjennom alle livet Derfor, i denne artikkelen, har vi til hensikt å publisere betydningen av faglig veiledning som et redskap for beslutningstaking, de stadier som mennesket passerer for å nå et mål, IKT som ny ressurs og variablene å bli tatt i betraktning i et hvilket som helst veiledningsinstrument. Definis

pedagogisk psykologi - Hva er sykehuspedagogikken?

Hva er sykehuspedagogikken?

Sykehuspedagogikk har en kompenserende funksjon. Det gir opplæring og hjelp som barnet ikke kan motta av medisinske årsaker, i skolen sammen med alle hans / hennes klassekamerater. De er derfor lærere med ansvar for sykehus klasserom som tilpasser seg hvert enkelt barns individuelle behov, ved hjelp av metoder og infrastrukturer som er forskjellige fra en vanlig klasserom for et offentlig eller privat senter, de som underviser på sykehus. De

pedagogisk psykologi - Slik hjelper du søte og usikre barn: 13 tips

Slik hjelper du søte og usikre barn: 13 tips

Å hjelpe sjenert barn til å være mer sosialt og åpent er viktig, da de kan ha problemer i deres sosiale forhold og i andre aspekter av deres liv. I de fleste tilfeller kan skinnhet ha en genetisk opprinnelse, men i utseendet kan det også påvirke faktorer av ekstern opprinnelse som vi kan kontrollere i motsetning til genetisk opprinnelse. Dere