Kunst

kunst - Realisme: Historisk sammenheng, egenskaper, representanter og deres verk

Realisme: Historisk sammenheng, egenskaper, representanter og deres verk

Realisme var en kunstnerisk bevegelse oppstått i Frankrike i midten av det nittende århundre, etter romantikken og før naturalismen. Denne bevegelsen oppsto i omkring 1850, etter revolusjonen av de 48, i form av protester av arbeidsbetingelsene og livskvaliteten som ble møtt på den tiden. Denne nåværende har et nært forhold til romantikken fordi selv om artister som gjorde realisme dukke opp, tok den tidligere nåværende som inspirasjon, var bakgrunnen helt motsatt til romantikken: kunstnerne var imot å pynte virkeligheten og fortsette å representere aspekter fra fortiden Hovedformålet med reali

kunst - De 15 viktigste teaterfunksjonene

De 15 viktigste teaterfunksjonene

De viktigste egenskapene til teatret er nært knyttet til elementene som er felles for noe arbeid eller ytelse. Begrepet teater har sin opprinnelse i det greske ordet teatron , som betyr et "sted å se". Derfor refererte teater til både et sted og en bestemt form for oppfatning. I dag kan teaterbegrepet referere til: en bygning, en aktivitet ("gå til" eller "teater"), en institusjon og en kunstform. Te

kunst - Guacamayas dans: Opprinnelse og egenskaper

Guacamayas dans: Opprinnelse og egenskaper

Guacamayas dans er en av de kunstneriske manifestasjonene i Guatemala som har overskredet tidslinjen, og nektet å krysse terskelen til modernitet. Som dansen, musikken eller maleriet som vi finner i de store maya-konstruksjonene, er de et eksempel på denne kjærligheten for årtusen. I pre-Columbian perioden var Verapaz en del av territoriet som ble dannet av Maya-sivilisasjonen, og holdt i spissen den spanske forfølgelsen. Det

kunst - De 15 viktigste guatemalanske komponistene

De 15 viktigste guatemalanske komponistene

Guatemalanske komponister er en viktig del av kulturen i dette landet. De viktigste er blant annet Martha Bolaños eller José Castañeda. Guatemala er mer enn sin maya-arv og dens kastilianske innflytelse. Det er dets geografi, flora, fauna, religion, gastronomi, det er også partier, forfattere, malere og selvfølgelig sin musikk. Gua

kunst - De 8 viktigste avantgardeegenskapene

De 8 viktigste avantgardeegenskapene

Avantgarde er preget av å gå utover sin tid; utforskning av nye kunstneriske teknikker og materialer som før tiden ikke hadde blitt utforsket (utdanning, 2017). Temaene valgt i avantgarde forsøkte å dekke bruken av nye teknikker og kunstneriske metoder som ville hjelpe kunstnere å produsere bedre kunst. På d

kunst - Hva er et teaterarbeid?  (funksjoner)

Hva er et teaterarbeid? (funksjoner)

Et lek er en litterær form som tjener til teatralsk staging. Med henvisning til den skriftlige delen har et stykke en konstruksjon utformet for opptak av en situasjon som forfatteren ønsker å gjøre gjennom forestillinger og sett design. Skuespillernes forfattere kalles dramatikere. Innenfor det skriver dramatøren alle dialogene som tegnene vil si. Dis

kunst - Slik finner du en film uten å kjenne navnet: 10 tips

Slik finner du en film uten å kjenne navnet: 10 tips

Søke etter en film uten å vite navnet er mulig i dag. Med liten og veldig vag informasjon kan du finne den filmen som interesserer deg takket være utviklingen av systemer med sofistikerte algoritmer som klarer å dechiffrere detaljer raskere og mer effektivt enn de mest populære søkemotorene på nettet. Spørs

kunst - Hva er organisk abstraksjon?

Hva er organisk abstraksjon?

Organisk abstraksjon er en subtendens av abstraksjon, kontrast av figurativ kunst som var den store tendensen i midten av det tjuende århundre. Den ble preget av sin skjematisering av skjemaer uten å benytte objektet, erstatte det med udefinerte og / eller tvetydige former. Noen av disse subtendansene av abstraksjon var den geometriske abstraksjonen som oppsto i Paris i 1912 ved en utstilling av kubister; den uorganiske abstraksjonen eller informalismen og den organiske abstraksjonen som kommer fra formene som er til stede i naturen, abstraherer og syntetiserer dem.

kunst - Hva er estetiske verdier?  20 grunnleggende kriterier

Hva er estetiske verdier? 20 grunnleggende kriterier

Estetiske verdier er dydene til et objekt, begivenhet eller person, som kan generere ulike dommer eller inspirere positive eller negative reaksjoner. Karakteristikkene til et kunstverk, et naturlandskap, en person eller en situasjon, kan gi oss mulighet til å dømme, verbalt eller ikke-verbalt, om hva vi oppfatter med noen av våre sanser. D

kunst - Hva var Zapotec-klærne?

Hva var Zapotec-klærne?

Kjolen til Zapotecs har variert over tid. Til tross for at de blir påvirket av andre mennesker, føler Zapotecene seg stolt av sine tradisjoner, slik at deres kulturelle manifestasjoner fortsatt vedlikeholdes og feires. Zapotecene er et meksikanske urfolk som bor i Oaxaca-staten og en del av de omkringliggende statene; spesielt i Isthmus of Tehuantepec.

kunst - De 9 elementene i hovedteatret

De 9 elementene i hovedteatret

Hovedelementene i teatret er skuespillerne, teksten eller skriptet, publikum, kostymer, sminke, sett design, belysning, lyd og regissør. Teatret kan konseptualiseres på to måter. Den første er den litterære sjangeren skrevet av dramatikere, hvis hovedformål er å tilby dialoger mellom karakterer med sikte på å være representert før et publikum. Av denne

kunst - Moderne tragedie: Opprinnelse og egenskaper

Moderne tragedie: Opprinnelse og egenskaper

Den moderne tragedien er en form for dramatisk uttrykk, skrevet i prosa eller vers, betraktet som en strøm etter klassisk tragedie, presentert i flere kunstneriske uttrykk, hovedsakelig i teater, poesi og litteratur. Tragedien som en genre hadde sin opprinnelse i det antikke Hellas, laget og utviklet for første gang av Aristoteles, og siden da har det utviklet seg i forskjellige strømmer sammen med fremskrittet av menneskets historie. T

kunst - De 7 karakteristikkene til den mest fremragende impressionisme

De 7 karakteristikkene til den mest fremragende impressionisme

Karakteristisk for impressionisme , brukt på maleri som den mest referansekunst, skiller seg ut for lys, farge og slag av penselen. For mange er kun nevnte maleri og fotografi og kinematografi kunstneriske teknikker der dette fenomenet kan reflekteres. Impresjonisme er en kunstnerisk bevegelse som har manifestert seg hovedsakelig i maleri, mottatt navnet på impressionistisk maleri .

kunst - Hva er kollektiv kunst?

Hva er kollektiv kunst?

Kollektiv kunst er en allianse mellom to eller flere artister som deler ideologier og synspunkter, arbeider for seg selv for å oppnå felles mål; Disse målene kan variere i henhold til intensjonsintensjonene. Et kjennetegn ved kollektive kunstgrupper er at de i mange tilfeller kan sammenkobles i et estetisk språk som er skissert. Det

kunst - Hva er et kulturlandskap?

Hva er et kulturlandskap?

Et kulturlandskap er et kunstig kunstverk, bygget av mennesker, fra et naturlig rom. UNESCO definerer det som "den kombinerte representasjonen av arbeidet til natur og menneske". I Europarådets europeiske landskapskonvensjon i 2000 defineres den som "resultatet av handlingen og samspillet mellom naturlige og / eller menneskelige faktorer".

kunst - Hva er dansemusikk?

Hva er dansemusikk?

Dansegrenene er alle de manifestasjoner eller former som kommer fra dansen, hver med sine spesifikke egenskaper, og som har gitt denne kunsten en rekke variasjoner som plasserer den som en av de mest populære former for kunstnerisk uttrykk over hele verden. . Som andre kunst har dans utviklet seg med historien, og mennesket har også gjort det til en viktig del av livet i samfunnet, kulturelt og mye mer.

kunst - De tre stadiene av barokk: Tidlig, Full og Sen

De tre stadiene av barokk: Tidlig, Full og Sen

Barokke stadier er de forskjellige perioder som er karakteristiske for denne kunstneriske og kulturelle bevegelsen med en slik tilstedeværelse i kunstens historie. Barokk ble født i Europa, og utviklet seg hovedsakelig i Italia i begynnelsen av 1700-tallet, og strekker seg frem til midten av det 18.

kunst - Hva er et figurativt bilde?

Hva er et figurativt bilde?

Et figurativt bilde er en visuell representasjon hvis former er identifiserbare gjennom en av våre sanser, setter dem i forhold til figurer som eksisterer i virkeligheten; Figurative bilder er representasjonene nærmest miljøene som oppfattes av mannen. I figurativet er representert følelser, landskap, gjenstander og fremfor alt mennesker, hvis trofaste representasjon er en av grunnlaget for det figurative bildet og kunsten. I

kunst - 8 Realisme temaer for å forstå bevegelsen

8 Realisme temaer for å forstå bevegelsen

Realismens temaer er preget av å være svært nær kunstneren og konteksten hans. Denne bevegelsen, født mellom årene 1840 og 1880, sto ut for å avvise de romantiske ideene til tiden og forsøke å representere virkeligheten på den mest objektive måten. Realismen stammer fra Frankrike, innenfor rammen av opplysning og industrirevolusjonen. De viktig

kunst - De 3 viktigste modernistiske sjangrene

De 3 viktigste modernistiske sjangrene

Blant moderneismens sjangere er poesi, prosa og drama. Hver av sjangrene inneholder forskjellige underkategorier av litterære uttrykk. På denne måten inneholder poesi tekster og oder; prosa kan inkludere historier og romaner; Den dramatiske i sin tur inkluderer teatret. Alle genrer av modernisme er litterære sjangere. Li

kunst - Chavín Arkitektur: Kjennetegn og mest bemerkelsesverdige verk

Chavín Arkitektur: Kjennetegn og mest bemerkelsesverdige verk

Chavín arkitektur var en forhistorisk arkitektur utført i Andes av Peru, som viste visse byggteknikker med høy kunstnerisk og åndelig fokus. Det viktigste arkeologiske stedet der deres relikvier er funnet, er kjent som The Ancient Temple. Chavín-arkitekturen ble utviklet på det nordlige Andesfjellene i Peru fra 900 f.Kr. t

kunst - 14 viktige ecuadorianske malere og deres arv

14 viktige ecuadorianske malere og deres arv

Ecuadorianske malere er en viktig link i den nasjonale kulturen takket være deres flotte billedlige arv. Fra hans eksponenter av barokk som Manuel Samaniego til representanter for neo-figurative som Oswaldo Viteri, har alle hatt sin betydning i kunsten Ecuador. Legg merke til at Quiteña-skolen ble utviklet i kolonialtiden, som fikk stor prestisje i det syttende og attende århundre. S

kunst - Hva er membraninstrumenter?  (Classification)

Hva er membraninstrumenter? (Classification)

Membranofoner er alle de musikalske instrumentene der lyden er produktet av vibrasjonen av en anspent membran. Begrepet "membranophone" består av to røtter: membran og phono. Ordet "membran" kommer fra latin og betyr "tynn hud som pergament". På den annen side kommer ordet "phono" fra den greske "phono" og betyr "lyd eller stemme". M

kunst - Huayno Klær: Egenskaper og moderne innflytelse

Huayno Klær: Egenskaper og moderne innflytelse

Huayno klær , en av de mest populære typer populær musikk i Andes, har en bred historie og meget spesielle egenskaper. Huayno er en musikk som presenteres hovedsakelig i Peru og Bolivia, selv om den også har en tilstedeværelse i enkelte deler av Argentina, Ecuador og Chile. Kjolen av deres danser er svært påvirket av kulturen i disse landene. I Per

kunst - 5 berømte Ecuadorian Caricaturists

5 berømte Ecuadorian Caricaturists

Ecuadorian tegneserier har markert historien gjennom sin kunst og sine meldinger. Disse er Bonil, Asdrubal de la Torre, Galo Galecio, Marcelo Chamorro og Roque Maldonado. Karikaturister er de artister som tegner tegneserier for å generere en humoristisk innvirkning. Royal Spanish Academy (RAE) definerer begrepet karikaturer som: " Tegning som overdriver og deformerer de fysiske egenskapene til en person ".

kunst - Hvorfor er det sagt at skjønnhet er udefinert?

Hvorfor er det sagt at skjønnhet er udefinert?

Det sies at skjønnhet er ubestemt siden ulike filosofer og kunstforskere ikke har kunnet konkludere i samme definisjon. Blant disse er Platon, Sokrates og Nietzsche. Alle har gitt sitt synspunkt for samfunnet. For eksempel, i et av Platons største verk, prøvde Hippias Major (390 f.Kr.) å gi en definisjon av skjønnhet. Men

kunst - Hva og hva er Vanguard-bevegelsene?

Hva og hva er Vanguard-bevegelsene?

Avantgardebevegelsene er en strøm av endringer i litteratur, kunst og politikk. De ble utført etter første verdenskrig (1914-1918). Det er flere avantgardebevegelser. I litteraturen skiller ultraismen seg ut; og i kunst skiller futurisme og kubisme seg ut. Avantgarde, ifølge historikere, var tenkere som fra 1910 forsøkte å fornye visse aspekter av kultur, kunst og samfunn. Avan

kunst - Hva er Theatrical Parliament?  Typer og betydning

Hva er Theatrical Parliament? Typer og betydning

Teatralsk parlament er den delen av et skript som tolkes av en av spillets skuespillere. Ifølge det kongelige spanske akademiet er parlamentet i et lek et talt inngrep og ganske omfattende en av tegnene. Parlamenter kan også tolkes av en tredje person forteller (voice-over, for eksempel). Hver intervensjon markerer hendelsesmønsteret, noe som gir mening til historien. D

kunst - Hva er Ostwald Star eller kromatisk sirkel?  Hovedkarakteristikker

Hva er Ostwald Star eller kromatisk sirkel? Hovedkarakteristikker

Ostwald-stjernen eller kromatisk sirkel er en modus for fargegjengivelse basert på en teori som ble bekreftet av den tyske forskeren og filosofen Wilhem Ostwald. I dag, selv om det er nye modeller som RGB eller en ny kromatisk sirkel bestående av tolv farger, er Ostwald-stjernen fortsatt brukt i noen sektorer, for eksempel hårfarging. W

kunst - De 18 mest relevante typer teaterverk

De 18 mest relevante typer teaterverk

Det finnes forskjellige typer spill , tradisjonell tragedie, komedie og satire; Disse tre formene er arv av det greske teatret. Det er også opera, zarzuela, melodrama og monolog, blant annet. Opprinnelsen til typene tradisjonelle verk er et mysterium selv i våre dager. Imidlertid er det kjent at i det femte århundre f.Kr