Hva er yrkesveiledning?

Faglig veiledning er et felt som omhandler både vitenskapen om utdanning og atferdsvitenskap, det vil si psykologi, siden beslutningstaking utgjør en grunnleggende søyle i utviklingen av personen og i deres læring, gjennom alle livet

Derfor, i denne artikkelen, har vi til hensikt å publisere betydningen av faglig veiledning som et redskap for beslutningstaking, de stadier som mennesket passerer for å nå et mål, IKT som ny ressurs og variablene å bli tatt i betraktning i et hvilket som helst veiledningsinstrument.

Definisjon av faglig veiledning

Yrkesrettet veiledning har som oppgave å løse de behovene elevene har i situasjoner der de må ta avgjørelser, for eksempel deres fremtidige tilnærming med valg av grad de ønsker å få tilgang til.

I tillegg dekker og tar det hensyn til situasjonene som er avledet fra overgangen fra ett trinn til et annet, siden personen er student til han begynner å jobbe (Chacón, 2003).

Begrepet kommer tradisjonelt fra terminologien "vokare" som betyr "å ringe". Det vil si at alle mennesker har rett til å føle "kalt" av noe vi kaller "kall".

De er andre vitenskap, som psykologi, som har brukt begrepet i andre retninger i årevis. De valgte å analysere søket etter balanse som er etablert mellom personens behov for å svare på eksisterende krav til sysselsetting og kravene til personen.

Det er derfor vi forstår kall som en del av personens psykososiale utvikling som påvirker de affektive, kognitive og atferdsfagene, som vil ha en spesiell innvirkning på sosialisering av individet.

Vi kan derfor si at yrkesskolen er nært knyttet til menneskets utvikling, med selvtillit, med selvkonsept, med egen identitet og derfor trenger denne balansen hele tiden (Martínez, 1998).

På samme måte må vi fortsette med definisjonen, og påpeke at faglig veiledning har to hovedaspekter: yrkesrettet orientering og karriereutvikling.

Begge sider arbeider for å dekke behovet for at studentene har og gir den informasjonen som kreves for å passe inn i en arbeidsverden som i det øyeblikket vises som noe veldig langt unna. Men med tidenes gang må vi påpeke at begrepet har gått fra å være noe punktlig, i et bestemt øyeblikk, til å være en permanent handling der utdanningen påvirker.

Faglig veiledning fokuserer på selvkunnskap, informasjon om pedagogiske tilbud og faglige reiseruter. Det er forening av all denne informasjonen som gir måte for studenten å ta sine egne beslutninger (Blanco y Frutos, 2016).

Modenhet og yrke

Det er hensiktsmessig å huske på at i hvilken som helst orienteringsprosess må man møte den modenhetsituasjonen som personen ligger i. Ginzberg, på 50-tallet, som en relevant forfatter i forhold til emnet, omhandler vi studier og beskriver evolusjonære stadier som er vist i menneskets yrkesadferd.

Dette faktum var uten tvil et stort fremskritt for studiet av orienteringen, og dens forslag er blitt overgått av andre forfattere som ville komme neste, som Super.

Derfor er det hensiktsmessig å påpeke studier av denne siste forfatteren, kalt livstidsramme, det vil si "livssyklus", som fra et globalt syn peker på fem relevante øyeblikk i utviklingen av personen, med hensyn til utviklingen av modenhet (Martínez, 1998).

 • Den første perioden med vekst begynner fra fødsel til 14 år.
 • Den andre, kalt letingsperioden, går fra 14 til 24 år. I dette inngår først prøveperioden (fra 15 til 17 år, hvor de begynner å ha erfaring, men mangler sikkerhet). For det andre skjer overgangsstadiet (fra 18 til 21 år hvor personen allerede tar beslutninger som pålegges, i tillegg personlig identifikasjon også med minst en del av yrkesplassen). På tredje plass begynner øvelsesfasen (fra 22 til 24 år, en konflikt i søket etter den første jobben, det vil si at de begynner å ta en beslutning av mer relevans innen deres spesialisering.
 • For det tredje fokuserer bekreftelsesperioden fra 24 til 44 år.
 • For det fjerde oppstår vedlikeholdsperioden etter 45 år med pensjonering.
 • Og, femte, begynner perioden med nedgang fra pensjon til død.

På samme måte identifiserte Super (1953) i første omgang 10 ideer. Disse vil bli oppsummert i følgende uttalelser:

 1. Mennesker kan identifisere i sine utviklingsferdigheter og interesser i sin egen personlighet.
 2. Tatt i betraktning kan utviklingen av disse egenskapene gå til ett yrke eller en annen.
 3. Disse yrkene trenger et typisk mønster av ferdigheter, interesser og egenskaper som utgjør menneskets personlighet. Dette gir flere muligheter for hver person å få tilgang til forskjellige yrker.
 4. De er konkurranser og p
 5. Denne prosessen er definert gjennom perioder preget av vekst, leting, etablering og tilbaketrekking .
 6. Det er selve naturen av studiene, det vil si yrkesnivået til en jobb, som er definert av det sosioøkonomiske nivået til personens familie, i tillegg til hans mentale kapasitet, hans personlighet og mulighetene som de vil dukke opp.
 7. Modning oppnås gjennom stadier av livet. Denne banen kan lettes gjennom kunnskap om virkeligheten og utviklingen av selvbegrepet.
 8. I ordene til forfatterne gjenspeiles denne åttende ideen som følger:

"Prosessen med yrkesutvikling er i hovedsak utviklingen av begrepet selv. Dette konseptet er produktet av samspillet mellom ferdigheter, den nevrale og endokrine sammensetningen, arv, mulighetene man har i livet og nivået på godkjenning uttrykt av overordnede og partnere i oppgavene som utføres. "