litteratur

litteratur - Hva er delene av et stort dikt?  (Struktur)

Hva er delene av et stort dikt? (Struktur)

De viktigste delene av et dikt er tittelen, verset, verset, rytmen, måleren og forfatteren. Poesi er en litterær sjangre som bruker språketes estetiske og rytmiske egenskaper, som euphony (lyd av ord som anses hyggelig) og metrics (sett med regelmessigheter i versene), til å fremkalle betydninger eller følelser, ofte skjult eller symbolsk Diktet er det litterære poesi-produktet, det vil si et dikt er en litterær tekst som oppfyller egenskapene som skal betraktes som en del av poesiens sjanger. Hoved

litteratur - Hva er strukturen til en legende?

Hva er strukturen til en legende?

Strukturen til en legende er delt inn i introduksjon, utvikling og utfall. Legendene er korte historier som vanligvis er basert på hendelser og ekte tegn, som er utsmykket og overdrevet i fortellingen. Generelt inneholder legenden mytologiske skapninger og overnaturlige hendelser. Imidlertid gjør måten å presentere hendelser til at de føler seg nærmere menneskers liv enn i fortellingene som kalles myter (hvor senteret er de greske og romerske guder). I de

litteratur - De 10 viktigste egenskapene til dadaismen

De 10 viktigste egenskapene til dadaismen

Dadaismen var en kunstnerisk bevegelse i det tidlige tjuende århundre som avviste ideen om kunstneriske bevegelser. Det begynte i Zürich under Første Verdenskrig som et samarbeid mellom malere, forfattere og dramatikere, samt andre typer kunstnere. Det var motivert av behovet for å akseptere krigets grusomheter. Da

litteratur - Hva er de grunnleggende elementene i erklæringen?  (med eksempler)

Hva er de grunnleggende elementene i erklæringen? (med eksempler)

De grunnleggende elementene i erklæringen er bønn, form og intensjon. Oppsigelsen er den grunnleggende enhet av diskurs og utgjør en analyseanalyse av pragmatikk (hjelpedisiplin av lingvistikk som er ansvarlig for å studere tale, dvs. språket i bruk). Generelt pleier du å vurdere at en setning er lik en setning. Imid

litteratur - Hva og hva er de lyriske undergenerene?

Hva og hva er de lyriske undergenerene?

De lyriske undergenrene er alle de klassifikasjonene der den lyriske sjangeren kan manifesteres, der følelser er innrammet i forskjellige litterære figurer som forsterker deres forståelse. Lyrikken er en litterær sjanger hvor forfatteren overfører følelser med litt dybde og som kan manifestere seg på svært forskjellige måter. Vanligv

litteratur - 9 Eksempler på viktige litterære ressurser

9 Eksempler på viktige litterære ressurser

Litterære ressurser refererer til de typiske strukturer som forfattere bruker i arbeidet for å formidle sine meldinger på en enkel måte til leserne. De tjener til å oppstå bestemte effekter av stil i en tekst. Når de brukes korrekt, hjelper ulike litterære ressurser leserne til å sette pris på, tolke og analysere forfatterens litterære arbeid. Hovedarbe

litteratur - De 10 viktigste renessansskribenterne

De 10 viktigste renessansskribenterne

Noen av de mest fremtredende renessansskribentene var Leonardo da Vinci, Michelangelo, Nicolas Machiavelli eller Martin Luther. Renessansen var en kulturbevegelse som så utdanning, litteratur, kunst og vitenskap blomstre. Renessansen så en tilstrømning av nye ideer og ny praksis og forlot en dyp kulturarv. R

litteratur - Hva er romanens 4 elementer?

Hva er romanens 4 elementer?

Elementene i romanen kalles sett av aspekter som karakteriserer romanen. Romanen er den mest populære fortellende litterære undergenre i dag og har vært gjenstand for mange nyheter, typologier, utvidelser og variasjoner. Kanskje av denne grunn definerer ordlisten av Royal Spanish Academy, RAE, beskjedent det som et fortellende litterært arbeid av en viss grad (Real Academia Española, 2017). Beg

litteratur - Hva er elementene til en fabel?

Hva er elementene til en fabel?

Elementene i en hovedfable er dyrtegnene , handlingene, historien og moralen bak historien. En fabel er en kort litterær sammensetning der fantasifigurer brukes til å representere en historie, også fiktiv, med det formål å forlate leseren med en moralsk leksjon eller reflektere over menneskelig oppførsel. På g

litteratur - 100 eksempler på Preterit Verbs

100 eksempler på Preterit Verbs

Verbs i preterite er de som uttrykker en tidligere tid. De er forbi handlinger hvis realisering fortsetter til nåtiden. Det er en inndeling av tidligere tidspunkter i simpel fortid, perfekt enkel fortid, ufullkommen preteritt, perfekt perfekt og uendelig preteritt. Den verbale formen av den enkle fortiden er en av de mest brukte i muntlige og skriftlige situasjoner.

litteratur - Hva er delene av en rapport?

Hva er delene av en rapport?

Delene av en rapport er eieren, innledende avsnitt eller oppføring, rapportens hoveddel og siste avsnitt. Rapporten er en informativ tekst der et bestemt emne er utviklet. Det er en journalistisk sjanger som forteller hendelsene eller hendelsene til enhver form for handling. Det er et dokumentararbeid som er planlagt og organisert i klart skillebare deler.

litteratur - Hva er strukturen i en tale?

Hva er strukturen i en tale?

Strukturen av en historie , så vel som andre litterære sjangere, består av introduksjonen (hvor historien begynner), knute (hvor konflikten utvikler seg) og utfall (del der konflikten er løst). Historiene er strukturert i tre forskjellige deler, men det er ikke nødvendig at samme orden alltid opprettholdes. Hve

litteratur - 30 Ord med metafor for barn og voksne

30 Ord med metafor for barn og voksne

Ordsprog med metafor er populære ord som vanligvis inneholder et tips eller en moral. Vanligvis er de korte setninger som overføres muntlig over tid, noe som indikerer holdninger som skal tas i visse situasjoner, eller årsakene til en bestemt oppførsel. De har et didaktisk formål for mottakeren, og noen ganger blir anekdoten til et tema for refleksjon. De

litteratur - Retoriske spørsmål: 23 litterære og daglige eksempler

Retoriske spørsmål: 23 litterære og daglige eksempler

Retoriske spørsmål er litterære figurer, også kjent som eroter, som kan brukes som diskursive og argumentative verktøy. Den retoriske figuren er en som er formulert uten å vente på et svar, for å styrke synspunktet eller søke avtale mellom interpellaten. De venter ikke på mottaker av spørsmålet om å søke etter et svar og si det umiddelbart, men de prøver å generere et argument for hva som menes. Mange ganger b

litteratur - Sinalefa: 45 Eksempler og egenskaper

Sinalefa: 45 Eksempler og egenskaper

Synalephaen er en litterær ressurs som brukes til måling av stavelser i et vers, som er et tegn på transformasjon. Når vi teller versene, hvis en stavelse slutter i en vokal og den neste også begynner med vokal eller stum, teller vi det som en enkelt stavelse. Metriske versene består i å telle de poetiske stavelsene i et vers. Det e

litteratur - Hva er Lexical Variants?  Typer og eksempler

Hva er Lexical Variants? Typer og eksempler

De leksikale varianter er variasjonene som er laget til et språk avhengig av regionen der vi befinner oss. Ulike ord brukes til å referere til en gjenstand, eller det samme ordet for å referere til forskjellige objekter. Leksikonet er vokabular i et språk, eller i en region. Så vi kan definere leksikalske variasjoner som bruk av språklige elementer i stedet for andre uten å endre betydningen. Varia

litteratur - 64 Eksempler på setninger med nexuser (på spansk)

64 Eksempler på setninger med nexuser (på spansk)

Nexus er definert som forening av elementene som utgjør en setning, med tanke på emnet, verbet og predikatet. Når setningen blir mer kompleks, oppstår klausuler, som er et sett med ord som kan danne en enkelt setning eller flere setninger. En setning kan ha en sammenheng som gjør det mulig å etablere klarhet i en idé, så de mest brukte er: Introduksjonseksplosjonen av den sammensatte adjektivens underordnede setning: De er i overensstemmelse med ordene i singularet: det , hvem, hvem, hvor, hvor mye, hvor mye ; flertall: hvem, hva, hvem, hvis, hvem, hvor mange, hvor mange . Adverb

litteratur - Hva er Lexical Family?  60 eksempler

Hva er Lexical Family? 60 eksempler

Lexisk familie er begrepet som brukes til å referere til de ordene som er avledet fra samme leksem og på grunn av dette har de en lignende betydning. Den leksikalske familien er også kjent som den etymologiske familien. På denne måten kan en gruppe ord som deler samme etymologiske rot, men forskjellige derivative morfemer (suffikser, prefikser og interfikser) betraktes som en del av samme familie (Gramáticas, 2013). En l

litteratur - Hva er poetisk funksjon?  20 eksempler

Hva er poetisk funksjon? 20 eksempler

Den poetiske funksjonen regnes som en funksjon av språk hvis hovedformål er å skape en estetisk følelse av skjønnhet, glede eller nåde. I denne språkfunksjonen er hovedelementet måten en melding kommuniseres på, og ikke bare selve meldingen. Dette skyldes at det kan være mange måter å kommunisere meldingen ved hjelp av forskjellige uttrykk og intonasjoner (Ejemplode.com, 2017).

litteratur - Hva er litterært språk?  Egenskaper og hovedelementer

Hva er litterært språk? Egenskaper og hovedelementer

Det litterære språket er en måte for kunstnerisk uttrykk der forfatteren har til hensikt å formidle en ide på en måte, estetisk mer vakker og stilisert, for å fange leseren oppmerksomhet. Den kan brukes i prosa eller vers. På samme måte kan det også være verbalt og brukes i daglig kommunikasjon. Litterært

litteratur - Hva er en litteraturalder og hvilke er de viktigste?

Hva er en litteraturalder og hvilke er de viktigste?

En litterær alder refererer til de forskjellige tider eller perioder hvor litteraturen har blomstret. Disse stadiene har skjedd over hele menneskeheten, derfor kan de gjenkjennes og deles i flere perioder. Hver periode har sin gruppe av spesielle egenskaper; noen ganger spesielt innenfor en region. Det er viktig å merke seg at disse periodene vanligvis skjedde sammen med en mye bredere kulturell eller historisk sammenheng.

litteratur - 1000 ord med Ca, Co, Cu på spansk

1000 ord med Ca, Co, Cu på spansk

Mer enn 1000 ord med ca, co og cu , som hest, kjøkken, kamel, region, kult, politimann, ravn, kurs, jakt og mange flere. Brevet C er det tredje av det spanske alfabetet og det andre av konsonanterne. Vokalene i alfabetet er 5: tre åpne (a, e, o) og 2 lukkede (jeg, du). Abacal kuleramme Abarca omfavne abdisere dømt abocar akkadisk skje acahual Acal Acaldar Acalefo Acalia roe ácoro acucia Gå til Acular acullá acumen cradling mynt vassen vandig anklage snik slam jeg ahacado ahincar Hang Hang hul Ajaraca bangle Alacate ordfører alkali- Alcamar Alcuza America Amorcar Å fly amurca Amurcar Ancuco Ancu

litteratur - 700 ord med nf på spansk

700 ord med nf på spansk

Mer enn 700 ord med nf som kamfer, amfibie, konferanse, forvirring, debauchery, sykdom, forvirring, mistillid, infanta og mange flere. Bokstaven N er nummer 14 i det spanske alfabetet og den ellevte av konsonanter. jeg acantinflado aconfesional aconfesionalidad kamfer camphorated camphorated alcanforar jeg alcanforero Anfesibena anfeta amfetamin amfetamin Anfi amfibier amphibole amfibolitt amphibology amphibological Anfíbraco Amphictyon jeg amphictyony anfictionía anfictiónico chalcogen Anfímacro Anfineuro Amphion amfi amphiprostyle amphisbaena Anfiscio Anfisibena amfi host amfora amfotære anfr

litteratur - 1300 ord med Ga, Go og Gu på spansk

1300 ord med Ga, Go og Gu på spansk

Mer enn 1000 ord med go, go, gu , som katt, regjering, kløe, vinne, perle, kirsebær, drypp, klo, gazelle og mange flere. Brevet G er det syvende av det spanske alfabetet og den femte av konsonanter. Vokalene i alfabetet er 5: tre åpne (a, e, o) og 2 lukkede (jeg, du). påberope jeg Abrego ly ly chard skjebnesvangre azygous oval skjold afghanske Afogar agace Agache Agadon gill Agallo Agallú Agami Aganar agape agar bite grip Agate agave byrden Agogia Agolar agonistisk dødskamp Agora agora Å agitere Agosta august eksos Agote agovia vann Aguada vassen Aguai aguaje Gag grouper Aguape vann ned Aguara

litteratur - 1100 ord med Gra, Gre, Gri, Gro og Gru på spansk

1100 ord med Gra, Gre, Gri, Gro og Gru på spansk

Mer enn 1000 ord med gra, gre, gri, gro og gru , som takknemlighet, Hellas, Gringo, Groteske, Grunt, Gram, Sprekk, Uhøflig og mange flere. Brevet G er det syvende av det spanske alfabetet og den femte av konsonanter. Vokalene er 5: 'a', 'e', ​​'jeg', 'o' og 'du'. hen

litteratur - Klassifisering av fortellingene: De viktigste sjangrene

Klassifisering av fortellingene: De viktigste sjangrene

Klassifiseringen av historiene kan gjøres etter kjønn og i henhold til deres fortellende form. Blant de vanligste sjangrene er de av feer, science fiction, horror, eventyr, mysterium, realisme, barndom og historie. På samme måte kan historier også klassifiseres i to hovedkategorier: de som overføres muntlig og de som overføres i skriftlig form. En hi

litteratur - 46 Eksempler på Metonymy

46 Eksempler på Metonymy

Metonymy er en retorisk figur som består i å tildele et objekt eller en ide om et annet element av et forhold av sammenheng. For eksempel, ring salt til saltcellar på grunn av at dette er innholdet. Ordet metonymy kommer fra de greske uttrykkene "meta" (som betyr forandring) og "onoma" (betyr navn), så generelt sett kan det sies at metonymy er navneendringen til en ting eller en ide . Re

litteratur - 45 Eksempler på Hyperbaton i Bønner

45 Eksempler på Hyperbaton i Bønner

Hyperbaton er en retorisk figur som består i å endre den naturlige plasseringen av elementene i en setning for å markere en viss del av diskursen. Den brukes vanligvis i poesi på grunn av beregninger og rytme. Det skal bemerkes at i populært språk er denne figuren også brukt. For eksempel: visste du at ...? i

litteratur - 40 Eksempler på Simile eller Sammenligning

40 Eksempler på Simile eller Sammenligning

Simillet eller sammenligningen er en retorisk figur som brukes til å etablere et forhold mellom likhet mellom to elementer. De to elementene er til stede i uttrykket; Imidlertid er en ekte (stede i øyeblikket av oppsigelse) mens den andre er figurativ (forestilt under oppsigelse). For eksempel: Håret ditt er like gult som gull. I

litteratur - 60 Eksempler på emphytisk aksent

60 Eksempler på emphytisk aksent

Begrepet emphatic aksent brukes til å henvise til de grafiske symbolene og uttalen som brukes i ordene "hva", "hvem" "når", "hvor", "hvordan" og "hvor mye" når de har spørsmålstegn eller utropsverdier. For eksempel: Hva en glede! Hva vil du drikke? Gra