Hva er strukturen i en tale?

Strukturen av en historie, så vel som andre litterære sjangere, består av introduksjonen (hvor historien begynner), knute (hvor konflikten utvikler seg) og utfall (del der konflikten er løst).

Historiene er strukturert i tre forskjellige deler, men det er ikke nødvendig at samme orden alltid opprettholdes.

Hver forfatter kan variere historien til deres smak. Det viktigste er å opprettholde lesernes vilo slik at de nyter historien. Men som hovedregel, i barnas historier om en standard struktur av begynnelse, midt og ende opprettholdes.

Hvordan er en historie strukturert?

1- Introduksjon

Den er funnet i begynnelsen av historien. I introduksjonen begynner historien, scenen er satt og en liten presentasjon av tegnene.

I dette angis klokkeslettets fortelling, samtidig som det fremhever fortellerens stilling i forhold til historien som er fortalt. Hendelsen kan være påfølgende, hvis hendelsen allerede har skjedd; samtidig, hvis det er fortalt samtidig som historien skjer, eller tidligere, hvis hendelsen ennå ikke har skjedd.

Det er nødvendig å klargjøre at samtidens tid i en historie er nesten umulig og blir brukt på en teoretisk måte, siden det er nødvendig å ha sett det for å fortelle det.

I introduksjonen til historien er også perspektivet som historien fortelles om, etablert.

I tilnærmingen til historien er hastigheten eller tidsvarigheten også etablert. Historien kan være veldig kort og detaljert, eller tvert imot skje gjennom årene, og fortell det kort.

Introduksjonen kontekstualiserer historien som kommer til å bli fortalt i historien, introduksjonen legger grunnlaget for at knuten gir mening. Det øker en normal situasjon som vil bli endret av en eller annen grunn, og dermed øke basen av knuten.

Her presenteres tegnene og alle deres spesifikasjoner, siden vi i løpet av knuten ikke har tid til å stoppe ved forklaring av karakter, fordi du vil vurdere fakta i den skjulte historien.

Når innledningen er presentert og den normale situasjonen i historien når et spenningspunkt, går vi videre til historienes knute.

knute

Dette er den sentrale delen av historien, hvor hele konflikten i historien som er fortalt, finner sted. Det oppstår fra en konkurs av den foreslåtte introduksjonen. Når et spenningselement bryter den foreslåtte introduksjonen, er det når historiens knute begynner.

For å fullføre historikkstrukturen, endrer noe virkeligheten som står i introduksjonen. Dette punktet er avgjørende for at en tekst skal betraktes som en historie. Ellers kan det være en litterær fortelling.

Fakta som historien presenterer er sammenvevd på en handlingskonsekvens måte, med en enkelt historie som utvikler seg i knuten.

Selv om det kan være flere enn en hovedperson, i historier er det vanligvis bare en, og eventyrene hans fortelles langs knuten. I knuten merker vi rytmen til fortellingen slik at leseren blir underholdt og holder seg interessert i hele historien

Historien fortalt i knuten er alltid rettet mot slutten eller utfallet. Spenningen som bryter innføringen, utgjør et problem der vår hovedperson må komme fullt inn i situasjonen.

Selv om det er viktig presentasjon av tegnene i introduksjonen av historien, her vil det bli demonstrert hva pasta er laget, hvem de egentlig er og hvordan de handler.

Utfall eller slutt

I denne delen er når konflikten som har generert historien, er løst. Endingen kan være lykkelig eller trist, men det må alltid være en lukket slutt.

Det er en viktig del av historien at historien er lukket når det kommer til en slutt. Det må alltid løse tvilene som leseren har bedt om.

Hvis vi finner en åpen slutt i en historie, vil det egentlig ikke være en historie, siden problemet som har blitt reist, ikke er løst. Så historien virker ikke

En av de viktigste egenskapene til historien er at slutten må være overraskende og uventet.

Historien må være en innledende situasjon, som er komplisert og løst. Og hvis det er en god historie, må du prøve å ta en uventet sving for å få en overraskende slutt.

I barnas historier er det ikke alltid nødvendig at de har en overraskende slutt, men de har moral.