teknologi

teknologi - Tecnoutopía: Prinsipper, historie og kritikk

Tecnoutopía: Prinsipper, historie og kritikk

Technoutopia er troen på at teknologiske og vitenskapelige fremskritt vil lede menneskeheten til å leve i et utopisk samfunn. På denne måten ser den såkalte teknologiske utopianismen de teknisk-vitenskapelige fremskrittene som vei for å kvitte seg med alle de onde som plager mennesket. I det ideelle samfunnet ville teknologien arbeide for menneskelig utvikling. Tilh

teknologi - 10 Fordeler og ulemper ved teknologi

10 Fordeler og ulemper ved teknologi

Det er forskjellige fordeler og ulemper ved teknologi . Virkningen det har hatt på det daglige livet er praktisk talt umåtelig. Teknologi har gitt fremgang på mange områder, så det er mulig at den brukes på forskjellige måter i hverdagen. Imidlertid er det vanligvis fortsatt brukt selv når det kan ha en negativ innvirkning på mennesker og samfunn. Noen av

teknologi - Interne deler av en datamaskin og dens egenskaper

Interne deler av en datamaskin og dens egenskaper

Mellom de indre delene av en datamaskin skiller du ut moderkortet og den sentrale prosessoren. Hovedkortet er en kompleks krets som gir nødvendige tilkoblinger for at systemet skal fungere. Datamaskinene består av hundrevis av interne deler som garanterer driften av det samme. Disse elementene kan ikke observeres med det blotte øye, siden de er inne i utstyret: i tilfelle, i skjermen, blant annet på tastaturet. Pr

teknologi - Eksterne deler av en datamaskin og dens egenskaper

Eksterne deler av en datamaskin og dens egenskaper

De eksterne delene av en datamaskin er de som kan observeres med det blotte øye uten at det må åpnes eller avbrytes enheten. Noen av disse elementene er viktige for driften av datamaskinen, mens andre er tilbehør. Blant det viktigste, skiller du ut saken, skjermen, tastaturet og musen. De tre siste elementene er perifere, noe som betyr at de tillater kommunikasjon mellom brukeren og datamaskinen. Sk

teknologi - De 5 datamaskingenerasjonene og deres egenskaper

De 5 datamaskingenerasjonene og deres egenskaper

Hver av de fem generasjonene av datamaskinen er preget av en viktig teknologisk utvikling som hadde en innovativ forandring i måten datamaskiner opererer på. Datamaskiner spiller en viktig rolle i nesten alle aspekter av menneskelivet, men datamaskiner som vi kjenner dem i dag, er svært forskjellige fra de første modellene. Me

teknologi - De 8 viktigste fordelene og ulempene med e-post

De 8 viktigste fordelene og ulempene med e-post

Det er mange fordeler og ulemper med e-post . Dens fordeler inkluderer hastighet og lav pris, mens det faktum at det letter spredning av virus og spam er en ulempe. Hovedformålet med e-post er å få folk til å sende meldinger raskt og enkelt. På den ene siden letter det fjernkommunikasjon, men på den annen side kan det føre til at uønsket informasjon sendes. E-post

teknologi - Hvordan påvirker teknologien samfunnet?

Hvordan påvirker teknologien samfunnet?

Teknologi påvirker samfunnet i aspekter som varierer som jordbruk, utdanning, kommunikasjon, politikk, arbeid eller transport. Det er et verktøy som har endret måten samfunnet utvikler seg på. I tidligere århundrer var teknologiske fremskritt ansatt av noen, hovedsakelig av rikere personer. Men i dag er teknologien tilgjengelig for nesten alle. La

teknologi - Hva er prosessautomatisering?

Hva er prosessautomatisering?

Prosessautomatisering er definert av Ford Motor Company som kunsten å bruke mekaniske enheter for å utføre oppgaver synkronisert med produksjonsgruppen. Dette gjør at produksjonskjeden kan kontrolleres helt eller delvis gjennom bruk av kontrolltabeller som ligger på strategiske steder i selskapet. Pro

teknologi - De 7 komponentene i et informasjonssystem

De 7 komponentene i et informasjonssystem

Komponentene i et informasjonssystem er de som tillater oppføring, behandling, utgang og lagring av data som er av generell interesse eller et bestemt publikum. Et informasjonssystem består av et sett av elementer som samarbeider for å oppnå et felles mål (for å tilfredsstille et behov for informasjon), og er rettet mot bruk og administrasjon av informasjon. Følg

teknologi - De 9 karakteristikkene til de mest utrolige datavirusene

De 9 karakteristikkene til de mest utrolige datavirusene

En av de viktigste egenskapene til datavirus er relatert til det faktum at de er programmer som er opprettet av hackere som angriper koden til en datamaskin, infiserer filene på datamaskinens harddisk eller kildekoden. Når viruset har blitt kopiert til datamaskinen, kan det forurense annet utstyr som kommer i kontakt med maskinen.

teknologi - 10 Eksempler på IKT på arbeidsområdet

10 Eksempler på IKT på arbeidsområdet

IKT- eller informasjons- og kommunikasjonsteknologi er et sett med konsepter, ideer, tjenester og datautstyr som tjener til lagring, behandling og overføring av informasjon gjennom digitale medier og enheter. Vanligvis forstås IKT som en gruppe som består av lag som kan utføre komplekse oppgaver via et enkelt grensesnitt (for eksempel datamaskiner, mobiltelefoner eller fingeravtrykkslesere) og de tjenestene som er nødvendige for driften, for eksempel internett, trådløse signaler (Bluetooth, infrarød, mikrobølgeovn) og programvaren som har ansvaret for å utføre operasjonene. På arbeid

teknologi - 5 Etiske implikasjoner i utvikling og anvendelse av teknologi

5 Etiske implikasjoner i utvikling og anvendelse av teknologi

De etiske implikasjonene i utvikling og anvendelse av teknologi er relatert til biologiske, arbeidsmessige, miljømessige, kulturelle og geografiske aspekter. Fordelen eller skaden som et bestemt vitenskapelig fremskritt eller en oppdagelse kan forårsake hos mennesker, er gjenstand for debatt fra den såkalte teknoetikken . I

teknologi - De 16 mest relevante gratis operativsystemene

De 16 mest relevante gratis operativsystemene

Gratis operativsystemer er de systemene som tillater folk å betjene sine datamaskiner uten begrensninger for bruk, utvikling og forbedring. Et operativsystem er settet av dataprogrammer som muliggjør effektiv styring av maskinvare (materiell utstyr) og programvare (immaterielle) på datamaskinen. Det er et slags makroprogram som lar brukeren bruke sin datamaskin til å utføre de oppgavene han ønsker. Et o

teknologi - Livssyklus av et informasjonssystem: 6 hovedfaser

Livssyklus av et informasjonssystem: 6 hovedfaser

Livssyklusen til et informasjonssystem omfatter alle prosessene som oppstår fra det øyeblikket behovet for et system er født til en annen som erstatter den, oppstår. I henhold til ISO-12207-standarden er det rammen som inneholder alle implikasjoner av utvikling, drift og vedlikehold av et programvareprodukt . Et

teknologi - Hva er et menneskesystem?  Hovedkarakteristikker

Hva er et menneskesystem? Hovedkarakteristikker

Et menneskesystem er integrering av funksjonene til en eller flere menneskelige operatører med en maskin som danner en enkelt enhet som samhandler i et miljø. Human-product-systemer beskriver teknikkene og samspillet mellom operatører, tekniske midler og innganger eller materialer for å skaffe et produkt. De

teknologi - De 6 viktigste Internett-elementene

De 6 viktigste Internett-elementene

Elementene på Internett er verktøyene som gjør at folk kan koble seg til nettet og gjøre bruk av det fra hvor som helst i verden. Disse elementene utvikler seg kontinuerlig. Internett er en gruppe globale kommunikasjonsnettverk som gir tilgang til en rekke kommunikasjonstjenester, inkludert World Wide Web. De

teknologi - IKT-historie: fra opprinnelse til nåtid

IKT-historie: fra opprinnelse til nåtid

IKT-historien i moderne tid begynte på 70-tallet i forrige århundre, da den digitale revolusjonen brøt ut. Men søket etter verktøy for å kommunisere eksternt er noe som har skjedd siden svært fjerntliggende tider, og noen grunnleggende enheter kommer for tiden fra tidligere epoker, for eksempel telefonen. IKT e

teknologi - De 6 viktigste maskinvareelementene

De 6 viktigste maskinvareelementene

Hovedelementene i maskinvaren er skjermen, musen, harddisken, hovedkortet, huset og tastaturet. Noen av disse komponentene, som f.eks. Musen eller skjermen, er raskt synlige. Andre krever at datamaskinhuset åpnes, fordi de er delikate komponenter som er vedlagt for å beskytte dem mot miljøfarer. Selv om disse elementene anses å være uunnværlige, er det noen som bare brukes av egendefinerte og andre som kan erstattes på noen måter. De 6 v

teknologi - Hva er en protokoll i databehandling?  Hovedkarakteristikker

Hva er en protokoll i databehandling? Hovedkarakteristikker

En protokoll i datavitenskap refererer til et sett med forhåndsdefinerte regler med det formål å standardisere utveksling av informasjon i datafunksjoner. Ved å følge samme protokoll er det garantert at det vil være kompatibilitet mellom enhetene i de forskjellige punktene i et datasystem. Fordi det er en utveksling av informasjon mellom datamaskiner, kalles de kommunikasjonsprotokoller. En p

teknologi - Hvordan fungerer telekommunikasjon?

Hvordan fungerer telekommunikasjon?

Telekommunikasjon arbeider hovedsakelig gjennom systemer med kabler og trådløse metoder. Generelt kan tre komponenter skiller seg ut som tillater informasjon som skal sendes fra ett sted til et annet: en sender, et medium og en mottaker. Senderen er ansvarlig for å konvertere informasjonen til radiobølger eller elektromagnetiske bølger som kan sendes effektivt. Med

teknologi - Hva er konstruksjonsteknologier?  Viktigste funksjoner

Hva er konstruksjonsteknologier? Viktigste funksjoner

Konstruksjonsteknologi er et sett med ingeniørteknikker som brukes til strukturelle byggeprosesser. De benyttes også i utformingen av transportsystemer, industri og prosjekter relatert til energi. Byggesektoren har til tross for å ha vært en av de mest motvillige til å innlemme innovasjon i sine prosesser, klart å gjenoppfinne seg under ny teknologi. Denn

teknologi - Hva er kommunikasjonsenheter?  Hovedkarakteristikker

Hva er kommunikasjonsenheter? Hovedkarakteristikker

Kommunikasjonsenhetene er enheter som genererer og / eller mottar analoge eller digitale signaler, slik at utveksling av informasjon. Disse midlene ble skapt av mennesket gjennom hele sin historiske utvikling. Generelt sett er en kommunikasjonsenhet en hvilken som helst enhet som kan brukes til å overføre en melding.

teknologi - Grunnleggende bruk av en datamaskin: Viktigste funksjoner

Grunnleggende bruk av en datamaskin: Viktigste funksjoner

Den grunnleggende operasjonen av en datamaskin er oppsummert i fire operasjoner: oppføring, behandling, lagring og utgang. De første datamaskiner som eksisterte ble brukt til utarbeidelse av numeriske beregninger. Senere ble de brukt til informasjonsbehandling før de utviklet seg, for å bli store og kraftige maskiner som kunne utføre utallige operasjoner. Ved

teknologi - Hva er et utstyr?  Hovedkarakteristikker

Hva er et utstyr? Hovedkarakteristikker

Et gir eller gir er en mekanisme som brukes til å overføre mekanisk kraft fra ett element til et annet, ved roterende eller alternative bevegelser. Gears er kjedehjul i forskjellige størrelser som passer sammen, og gjennom dette mekaniske komplementet skjer overføring av bevegelse til resten av maskinen. Gi

teknologi - Hva er en elektrisk bryter og hva er det for?

Hva er en elektrisk bryter og hva er det for?

En elektrisk bryter er en enhet som muliggjør omledning av strømmen av strømmen i en elektrisk installasjon. Denne operasjonen utføres ved automatisk tilkobling til en vekslende krets. I motsetning til en bryter hindrer den elektriske bryteren ikke tilførsel av elektroner gjennom kretsen, bare kobler en gren av kretsen til å slutte seg til den eksisterende konfigurasjonen til en annen krets. Bruk

teknologi - Forebyggende vedlikehold: Typer, fordeler, ulemper og egenskaper

Forebyggende vedlikehold: Typer, fordeler, ulemper og egenskaper

Forebyggende vedlikehold er et konsept som dekker alle typer operasjoner rettet mot bevaring av utstyr og installasjoner gjennom periodisk gjennomgang og profesjonell reparasjon for å sikre at den fungerer, pålitelighet og holdbarhet. Denne typen vedlikehold utføres mens utstyret er i driftstilstand, i motsetning til korrigerende vedlikehold, som påføres når utstyret eller installasjonen har sluttet å fungere på grunn av skade og må repareres slik at operasjonen kan gjenopprettes. Nøyakti

teknologi - Opplæringsprogramvare: Egenskaper, Typer, Fordeler, Ulemper

Opplæringsprogramvare: Egenskaper, Typer, Fordeler, Ulemper

Utdannings- eller instruksjonsprogramvare er en type program som er utviklet spesielt for bruk av lærere og studenter for å støtte læringsprosessen. Denne programvaren er designet for det eneste formålet med å legge til rette for undervisning og læring. Av denne grunn, selv om andre typer programvare også kan brukes til læringsformål, vil det kun bli vurdert pedagogisk programvare hvis dette er et eksplisitt mål. De første

teknologi - Teknologiske systemer: Typer og virkelige eksempler

Teknologiske systemer: Typer og virkelige eksempler

Teknologiske systemer omfatter et sett med prosedyrer og metoder som tjener til å lette menneskets arbeid innenfor en sammenheng med teknisk handling. Enhetene som utgjør et teknologisk system samarbeider med hverandre for å kontrollere, administrere, transportere og / eller kontrollere materialer under bestemte mål. De

teknologi - Digitale innfødte: Egenskaper, Marc Prenskys studier, Forskjeller med digitale innvandrere

Digitale innfødte: Egenskaper, Marc Prenskys studier, Forskjeller med digitale innvandrere

De digitale innfødte er alle de menneskene som har brukt moderne teknologi siden en ung alder. Det vil si at bruken av teknologi har vært tilstede i deres liv siden barndommen; De har ikke gjennomgått en prosess for tilpasning til disse objektene når som helst i deres voksne liv. Dette begrepet brukes i forbindelse med digitale innvandrere, pleide å henvise til de som måtte tilpasse seg teknologi som voksne. Begg

teknologi - Datanettverk: komponenter og typer

Datanettverk: komponenter og typer

Et datanettverk er et system som består av to eller flere datamaskiner sammenkoblet med hverandre, hvis forbindelse tillater å dele og transportere data i sanntid gjennom utstyret og programmene som er aktivert for det. Disse nettverkene kan kobles fysisk eller trådløst. Hovedformålet med datanettverket er å formidle informasjon øyeblikkelig og effektivt blant flere Internett-brukere. Derfo