De 30 mest relevante muntlige språkeksemplene

Eksemplene på muntlig språk er svært rikelig. Dette språket er grunnleggende for menneskelig kommunikasjon og inkluderer utvikling av kommunikasjonsevner gjennom samtalen.

Hvert språk er et kommunikasjonssystem som har en struktur, utvikler seg i en sammenheng og har noen regler for mulige kombinasjoner.

Muntlig språk har bemerkelsesverdige forskjeller med skriftlig språk. Det er en emitter og en mottaker; Når sistnevnte svarer, blir han avsender og samtaleren blir mottakeren.

Muntlig språk har større fleksibilitet og er mer fleksibel, dynamisk og spontan enn skriftlig språk.

Muntlig språk ble født med mannen, det var hans måte å kommunisere med sin familie og sitt samfunn. Mennesket brukte muntlig språk som eneste kommunikasjonsmiddel i nesten hele sin historie.

funksjoner

1- Expressiveness

Det muntlige språket er spontant, naturlig og veldig uttrykksfulle.

2- Ordforråd

Dette språket er utviklet med et enkelt, begrenset ordforråd og med gjentakelser.

3- Krever å snakke riktig

Dette innebærer å vokalisere godt, snakker sakte og med en normal tone.

De 30 viktigste eksemplene på muntlig språk

-Telefonsamtaler, der det er en samtale mellom avsender og mottaker.

-Lesjon av løfter om et ekteskap der paret gjør løfter for en dommer.

-En politisk diskusjon der samtalerne gir sine meninger.

-Et møte av foreldre i en skole.

-Et radioprogram, der det er en emitter og en mottaker, men det er ingen utveksling.

Presentasjon av et prosjekt, det være seg forretning, eiendom eller andre.

Konferanser, som vanligvis utføres av profesjonelle høyttalere.

En politisk tale i en kampanje, hvor avsenderen lister opp hva han vil gjøre hvis de stemmer for ham.

-Dikteringen av en klasse, der læreren forklarer sitt fag foran studentene.

-En lovgivningsmessig debatt, hvor hver tjenestemann gir sin mening om et bestemt emne.

-Ett jobbintervju.

-Radio- eller fjernsynsreklame.

-A preken i et tempel, der det er en avsender og mange mottakere.

- Lanseringen av et kommersielt produkt eller en bedrift.

-En pressekonferanse.

Utstillingen av en avhandling av en student.

-En ebook, veldig nyttig for personer med synshemming.

- Presentasjonen av nyhetene, der profesjonelle høyttalere er involvert.

Presentasjon av en bok, hvor forfatteren avslører egenskapene til boken.

-Medlemming av en dommer før to parter i konflikt.

Historien om en historie fra en far til en sønn.

-En motiverende snakk i en organisasjon.

-Utførelsen av en muntlig prøve, som forsøker å overbevise juryen om skyld eller ikke et emne.

-En uformell samtale mellom to personer som krysser av bestemte grunner.

-En presidents tale.

-Lesen av en vilje.

-En harangue fra en trener til sine idrettsutøvere.

-A auksjon, hvor auksjonøren mottar tilbudene.

-En erklæring om kjærlighet.

-En diskusjon om transitt, hvor folk vanligvis sier expletives.