Viktigheten av IKT-kommunikasjon i samfunnet

Betydningen av kommunikasjon målt ved IKT i dagens samfunn er enorm, da det påvirker sektorer som utdanning eller relasjoner.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT) er de verktøyene som er nødvendige for behandling av informasjon, særlig bruk av datamaskiner, kommunikasjonsutstyr og programvare for å konvertere, lagre, beskytte, behandle, overføre og hente informasjon fra alle sted og når som helst.

Transcendensen av IKT kan ikke begrenses på grunn av den dynamiske naturen til konseptene, metodene og applikasjonene den dekker, som forblir i konstant utvikling. IKT interfererer i nesten alle fasetter i hverdagen og har blitt en av de viktigste prioritetene i formell og uformell utdanning.

Dens omfang er ikke begrenset til utdanning, siden IKT er blitt viktige faktorer for kultur, økonomi og politikk med dype effekter på verdens befolkning, selv i fjerntliggende og dårlig utviklede områder som ikke direkte bruker teknologi.

Hovedformålet med IKT er individers empowerment og uavhengighet for å forbedre samfunnet. Den teknologiske revolusjonen har dypt endret mange aspekter av det daglige livet, forenklet kommunikasjon, sosialisering og utvikling av relasjoner på avstand.

Det er imidlertid nødvendig å reflektere over hvordan adferd, verdier og kompetanser til enkeltpersoner, organisasjoner og samfunn kan påvirkes, manipuleres og styres av disse teknologiene.

Hva er betydningen av kommunikasjon målt av IKT i dagens samfunn?

Nye former for sosialisering

Ved å undersøke nye generasjoner og IKT, er det umulig å overse det faktum at dagens ungdommer samtidig bor i flere verdener. Mange unge utvikler sine identiteter i soverommene, og chatter på sine personlige datamaskiner.

Unge mennesker står i dag overfor en global mediekultur som representerer en foreningskraft, en type kulturpedagogikk som lærer dem å konsumere og handle "hva å tenke, føle, tro, frykt og lyst" (Kellner, 1995).

Kulturen påvirket av IKT skaper et miljø der tradisjonelle sosialiseringsformer endres og i hvert fall til en viss grad erstattes av nye. I dagens verden utgjør IKT en sosialiseringsmakt som er potensielt sterkere enn hjemme eller skole.

Som Jennifer Light påpeker, " teknologi er ikke et nøytralt verktøy med universelle effekter, men snarere et middel med konsekvenser som er signifikant formet av den historiske, sosiale og kulturelle konteksten ved bruk ".

Helsevesenet

For helsesektoren representerer elektronisk lagring av data og rask tilgang til informasjon betydelige forbedringer i diagnostiske tider og unngår unødvendige tester.

Med hjelp av IKT forsøker helsevesenene å utvikle seg i forebyggende medisin og pasientopplæring, noe som gir betydelige økonomiske besparelser og helsemessige fordeler.

IKT og smarte levende miljøer kan også spille en stadig viktigere rolle i å ta vare på eldre i hjemmet, og hjelpe eldre mennesker til å takle daglige aktiviteter, og øke uavhengigheten.

Når eldre kan overleve hjemme mer selvstendig, forblir de mer aktive. På denne måten forsinkes forsinkelsen av minnet. På lang sikt kan behovet for dyre institusjonell omsorg reduseres og livskvaliteten forbedres.

Utdanning og læring

IKT for utdanning refererer til utvikling av informasjonsteknologi og kommunikasjon spesielt for undervisning / læringsformål.

Adopsjon og bruk av IKT i utdanning har en positiv innvirkning på undervisning, læring og forskning. IKT kan påvirke utdanning og gi større tilgang til det, siden:

  1. De øker fleksibiliteten for studenter å få tilgang til utdanning, uavhengig av tid og geografiske barrierer.
  2. Påvirke hvordan elevene blir lært og hvordan de lærer.
  3. De gir miljøet og tilstrekkelig motivasjon for læringsprosessen, og gir nye muligheter for studenter og lærere.

Disse mulighetene kan påvirke prestasjon og prestasjon av studenter. På samme måte, en større tilgjengelighet av beste praksis og det beste didaktiske materialet i utdanning, som kan deles gjennom IKT, fremme bedre undervisning og bedre studenters faglige ytelse.

Arbeidsmiljøer

IKT tillater samarbeidsarbeid der bedriftskoblinger og deres miljøer som sjelden, fysisk samles.

Disse teknologiene bruker global kommunikasjonsinfrastruktur og er alltid aktive, noe som muliggjør umiddelbare samspill mellom enkeltpersoner, grupper og organisasjoner, bedre utveksling av informasjon og koordinering av aktiviteter.

Noen av de ekstra fordelene med IKT innen organisasjoner er listet opp nedenfor:

  1. På ledelsesnivå tillater det å overvåke oppgavene som utføres av arbeidsteamet ved bruk av overvåkingssystemer.
  2. Større fleksibilitet for enkelte arbeidstakere å kunne utføre de fleste av sine aktiviteter fra hjemmet og med mer fleksible tidsplaner.
  3. Øk rekkevidden i markedet utover tradisjonelle grenser, gjennom elektronisk handel.

IKT er komplementær til andre produksjonsfaktorer, særlig kunnskap, innovasjon og ferdigheter hos arbeidstakere. Teknologien kan brukes mer effektivt av faglærte arbeidstakere enn av ufaglærte arbeidstakere. I tillegg blir dyktige arbeidere mer effektive med bedre teknologi.

Samfunn og privatliv

Flere spørsmål omgir også ytringsfriheten og reguleringen av innhold gjennom IKT.

Avvikende mekanismer for å kontrollere innhold åpner debatten for å finne en rimelig løsning, fordi den samme teknologien som anskaffer filtrering av materialer fordi de anses som upassende, kan brukes til å filtrere ekte og interessant innhold. På den måten ser censur ikke ut som et alternativ.

IKT reiser også en rekke spørsmål om vern av intellektuell eiendom og opprettelse av nye verktøy og forskrifter for å løse dette problemet.

Den bemerkelsesverdige kraften til IKT har generert stor bekymring for personvern, både i offentlig og privat sektor. Reduksjoner i kostnadene for datalagring og informasjonsbehandling gjør det sannsynlig at datamaskinentusiaster kan samle detaljerte data om alle borgere.

Ingen vet for øyeblikket hvem som samler data om enkeltpersoner, hvordan de brukes og deles, eller hvordan de kan misbrukes. Disse bekymringene reduserer forbrukernes tillit til IKT.

IKT har en rekke økonomiske, politiske og sosiale konsekvenser for det moderne liv og krever seriøs forskning i samfunnsvitenskapene for å håndtere sine risikoer og farer.

Tilgang til informasjon og kommunikasjonsteknologi

Siden informasjons- og kommunikasjonsteknologien er blitt mer sofistikert, har den også blitt mer rimelig og tilgjengelig. Komplekse datakompetanse er ikke lenger nødvendig.

De tilgjengelige produktene gir ikke-eksperter muligheten til å utnytte IKT til å skape nye kunnskaps- og informasjonsnettverk. Veien for å kommunisere og søke kunnskap har blitt forvandlet.

Folk er umiddelbart tilgjengelige gjennom felles kommunikasjonsformer med elektroniske enheter, da Internett gir tilgang til store mengder informasjon og overføring av kunnskap med enestående hastighet.

Spredningen av informasjon gjennom elektronisk publisering gjør det mulig for folk å kommunisere med andre mennesker over hele verden fra deres hjem eller kontor. Trådløse forbindelser i kafeer og andre steder har også økt kommunikasjonsmulighetene gjennom mobile enheter.