De 10 fordelene og ulemperne til hoved IKT

Fordelene og ulempene med IKT er kanskje ikke umiddelbart tydelige med de elektroniske enhetene som er så vanlige i samfunnet.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et stort felt som dekker nesten alle teknologier som kan lagre, motta eller overføre signaler elektronisk.

TICS er et generelt uttrykk for en rekke forskjellige databehandling, informasjon og kommunikasjonsenheter, applikasjoner, nettverk og tjenester.

Både enkeltpersoner og bedrifter bruker informasjon og kommunikasjonsteknologi for å få det de trenger. Men de har også sine ulemper.

De fleste selskapers konkurranseevne er i stor grad basert på effektiv bruk av kommunikasjonsteknologi og spesielt på informasjonssystemer.

Hovedformålet med kommunikasjonssystemer er å gi riktig informasjon til rett personer til rett tid. Det brukes til å spore, lagre, manipulere og distribuere informasjonen til de innsamlede dataene til de aktuelle personene når det er nødvendig.

Selvfølgelig vil effektiv bruk av informasjonssystemer gi mange muligheter til bedrifter og fordelene med deres virksomhet. På et tidspunkt kan du gi nye arbeidsmiljøer, men på den annen side kan du gjøre en gruppe medarbeidere ledige.

Du kan også være interessert i viktigheten av IKT-kommunikasjon i samfunnet.

10 fordeler og ulemper ved informasjon og kommunikasjonsteknologi

nytte

1- Nye kommunikasjonsmetoder

IKT har åpnet et bredt spekter av nye kommunikasjonsmetoder, slik at du kan komme i kontakt med andre for mindre penger og på større avstander enn tidligere.

Teknologier som tekstmeldinger, direktemeldinger og videokonferanser tillater brukere å kommunisere med mennesker over hele verden umiddelbart for en nominell pris, et konsept som kan virke latterlig før bruk av datamaskiner.

I tillegg kan bruk av tics i utdanning, for eksempel tekstbasert datakommunikasjon, gi de som har sosiale eller taleproblemer like vilkår for å kommunisere med sine jevnaldrende.

2- Nye næringer

I tillegg til å gi et løft til eksisterende næringer, som produksjon og frakt, har den sterke vedtakelsen av IKT generert nye næringer av seg selv.

Programmører, systemanalytikere og webdesignere skylder sitt arbeid til IKT, som også folk som deltar i sekundære næringer, for eksempel teknologiopplæring og ansettelse.

3- Øk deltakelsen i organisasjonsprosesser

På arbeidsnivå har hver ansatt en bestemt oppgave å fullføre, og alt dette kan eksternt overvåkes av sjefen. Derfor vil alle parter være aktive, siden deres arbeid forenkles gjennom enkel kommunikasjon.

Ansatte som er sjenert å be om råd og hjelp, vil bruke verktøy som e-post eller tekst-direktemeldingsservice for å be om hjelp fra sine medarbeidere i organisasjonen, de kan også bruke samme kommunikasjonsform for å delta i utarbeidelsen av kreative designbeslutninger og utfordringer.

4- Reduserer stereotype klassifikasjoner

Ifølge urban ordbok er "stereotyping" et begrep som brukes til å definere alle mennesker av en bestemt tro på en kategori, for det meste negative, som bare kan gjenspeile et utvalg av noen av rasedemografiene.

Med teknologien til informasjon og kommunikasjon er alt dette redusert fordi det ikke er noen ansikt til ansiktskommunikasjon. Ved stereotyping av ansatte oppstår ofte dårlig ytelse og mangel på selvtillit oppfordres.

5- Gi en stemme

Kommunikasjon fra ansikt til ansikt har en tendens til å være vanskelig for noen mennesker, slik at bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi vil hjelpe dem med å kommunisere effektivt både i sosial og arbeidsmiljø.

ulemper

1- Tap av enkelte jobber

Økningen i effektivitet og automatisering forårsaket av IKT kan føre til tap av arbeid, spesielt i manuelle funksjoner og i industrisektoren.

2- Tap av kroppsspråk

Kommunikasjon gjennom talemerker eller direktemeldinger tar ikke hensyn til kroppsspråk.

Ikke-verbale tegn er en viktig del av måten menneskene kommuniserer på, siden det anslås at 55% av innholdet i en melding relatert til følelser og holdninger bare er portrettert med ansiktsuttrykk.

Som sådan er det større sjanse for at meldingen blir misforstått hvis du ikke er engasjert i en ansikt til ansikt dialog med personen du snakker med.

3- Sikkerhetsproblemer

IKT gir en rekke måter for svindlere å få tilgang til personopplysninger, som kan føre til at du eller din bedrift mister penger og omdømme.

Teknologier som nettbanker betyr at med riktig sikkerhetsinformasjon kan en tredjepart etterligne deg og få tilgang til økonomien din eksternt.

Dette er i sterk kontrast til pre-IKT-epoken, da svindlere ville ha behov for å overbevise en annen person (for eksempel en bankteller eller en telefonoperatør) om deres identitet for å få tilgang til pengene.

4- Vanskelighetsopplæring av ansatte

Hvis en organisasjon implementerer et nytt kommunikasjonsteknologisystem, må det betale et ekstra gebyr for å trene ansatte i organisasjonen slik at de kan bruke denne teknologien effektivt.

Noen ansatte lærer først enn andre, noe som kan føre til tap av arbeidsplasser.

5- Kostnad

Det kan være svært dyrt å installere et nytt kommunikasjonsteknologisystem, enten for et hus eller for en meget stor organisasjon.

I tillegg til å måtte opprette en database, må du kjøpe teknologiske enheter og investere i effektiv trening av disse menneskene.