Hvorfor propan gass ikke er løselig i vann?

Propangas er ikke løselig i vann på grunn av sin kjemiske natur. Det er en hydrokarbongass med ikke-polare bindinger, i motsetning til vann som har polare bindinger. Dette genererer tilhørighet mellom koblingene av samme type og en avstøtning mellom de forskjellige.

Propangas (C3H8) er fargeløs og luktfri. Dens kjemiske sammensetning består av en kjede med tre karbonatomer med åtte hydrogenatomer, og har således enkle og stabile bindinger.

Hva er polaritet?

I kjemi refererer polariteten til et molekyl til fordelingen av ladninger i et molekyl, og dette avhenger av hvordan atomer blir innkvartert og hvordan deres bindinger dannes.

Vann er et polært molekyl av natur. Oksygenatomet som gjør det har et større volum sammenlignet med hydrogenatomer, og har en negativ ladning.

Hydrogenatomer, som er to og mindre, beveger seg i samme retning. Siden de har en positiv ladning, er vannmolekylet igjen med en negativ ladning på den ene siden og en positiv ladning på den andre.

På den annen side har propangass en struktur hvor atomene som gir den sin struktur er karbon.

Karbon har ikke en veldefinert ladning, så bindingene mellom karbonene er nøytrale.

Viktigheten av å vite om oppløseligheten av propan

Propan, sammen med andre hydrokarboner, har vært av stor betydning for sivilisasjonen i forrige århundre.

Å vite de kjemiske egenskapene til denne forbindelsen er nøkkelen til utvinning, rensing, behandling og transport blant andre operasjoner.

Store anvendelser av propan kan ses i mange boliger, der den brukes som brennstoff for ovner og for oppvarming av vann.

I transport kan du også se stor innflytelse fordi flere byråer har valgt å investere i biler som kjører på propangass.

Ved bruk av propangass er det viktig å ta hensyn til at det er et flyktig produkt, så det må være på trygge områder, med moderat temperatur og vekk fra noe som kan generere kortslutning.

Propangas er luktfri, så det er vanskelig å oppdage i tilfelle lekkasjer. Noen ganger tilsettes et additiv slik at den menneskelige nesen kan gjenkjenne den, men det er viktig å huske på at det ikke har lukt.

Det anbefales å ha gassdetektorer på steder der materialer som dette håndteres.