De 5 viktigste skrivefunksjonene

De viktigste egenskapene til skrivingen er klarhet, konsistens, enkelhet, tilpasning og korreksjon. Ordet redaktar kommer fra latin, og refererer til å bestille ideer for å danne en tekst.

Skriften innebærer en rasjonell handling fra forfatterens side, som må gi sammenheng til en rekke ideer for å kunne formidle informasjon riktig.

Skriftøvelsen vil ha forskjellige former i henhold til forfatterens hensikt. Det vil være bemerkelsesverdige variasjoner avhengig av om teksten er journalistisk, litterær eller pedagogisk.

I alle fall må alle grunnleggende egenskaper være tilstede, slik at informasjonen kommer til riktig.

De fem hovedkarakteristikkene til skrivingen

1- Klarhet

Klarhet i skrivingen er knyttet til åpenhet og orden ved overføring av ideer.

En tekst som er skrevet riktig, vil føre leseren til den totale forståelsen av innholdet med bare førstebehandlingen.

For å oppnå dette målet må redaktøren presentere sine ideer på en klar måte, ved å bruke god syntaks og bruke et ordforråd som er forståelig av publikum som han leder sine meldinger til.

2- Concision

Konsisjonen refererer til økonomien ved bruk av ord for å kunne overføre en melding som unngår verbalt overskudd.

Det motsatte av konsistens ville være vaghet. Et overskudd av ord ville spre leseren om informasjonslinjen.

For å være konsistent i tekstteksten skal dynamiske og aktive verb brukes, og unngå verbiage og redundans.

3- Enkelhet

Enkelheten ligger i bruken av det felles språket for å få bedre forståelse av setningene.

Selv om det finnes vitenskapelige og spesialiserte tekster, bruk et spesialisert jargong, selv i disse bør det fremstå et språk som ikke er forvirret av tekniske eller kunstige uttrykk.

Bruk av vanlige ord bør ikke referere til vulgaritet; med enkle ord eller i vanlig bruk kan høye og dype ideer overføres perfekt.

4- Tilpasning

Tilpasning er knyttet til enkelhet: Den skrevne teksten er ment å passe leseren riktig.

For å oppnå dette målet må mottakeren analyseres, forstå deres sosioøkonomiske status, alder, utdanningsinstruksjon, blant annet.

For å avgjøre om tilpasningen var riktig, er det nok å observere om målene ble oppnådd.

Et eksempel kan tas fra reklameteksten; Hvis produktet klarer å bli solgt, vil det bli forstått at meldingen kunne ha blitt forstått av mottakeren til hvem informasjonen ble rettet.

5- Korrigering

Korreksjonen er et av de siste trinnene etter tekstens skriving. Det er så viktig at det er handler som den som har rettstilstand, for å sikre at alle trinnene som er beskrevet tidligere er oppfylt.

I tillegg til disse forholdene innebærer korreksjonen å ta hensyn til fire grunnleggende aspekter:

- Stavekontroll

Aksenter, utelatelser av ord eller bokstaver og poeng.

- Morfologisk korreksjon

Grammatiske ulykker som kjønn, antall og spenning.

- Syntaks

Det innebærer å sjekke igjen hvis hensikten med redaktøren ble forstått når han uttrykte sin melding.

- Semantisk leksikalsk korreksjon

Gjennomgå sammenhengen mellom ordene og emnet for formålet med teksten.