De seks elementene i den viktigste salgsavtalen

Elementene i salgskontrakten er gjenstand for overføringen, pris og form for betaling, selger og kjøper - også kalt parter - og kontraktens gyldighet.

Salgskontrakt er den som brukes når to parter er enige om å bytte ut en eller flere varer for en avtalt sum penger.

Det er viktig at alle disse elementene vises i kontrakten; Dette gir garantier til kjøperen og selgeren.

Ellers kan det forekomme uregelmessigheter som senere vil det være vanskelig å bevise og rettslig kreve.

I hvert land er lovene knyttet til salgskontrakter annerledes. For eksempel er det i mange land ikke obligatorisk - selv om det er tilrådelig - å utarbeide og signere en salgskontrakt med mindre objektet er en eiendom.

De seks hovedelementene i salgskontrakten

1- objektet

Det kalles også ting i det juridiske-administrative språket i enkelte land. Det refererer til hva selgeren gir kjøperen i bytte for penger.

Det må vises i kontrakten med de aktuelle spesifikasjonene. Dette sikrer at objektet er perfekt identifiserbart, gjenkjennelig og unikt så langt som mulig.

Det tjener til å unngå misforståelser eller ondsinnede endringer på leveringstidspunktet med hensyn til tidligere avtalt.

2- Selgeren

Det er personen som selger. Du må bevise din identitet gjennom ditt fulle navn, samt med et identitetsdokument fra ditt opprinnelsesland. På denne måten vil det bli en rekord i tilfelle uregelmessigheter

3- Kjøperen

Det er personen som kjøper. Som i tilfelle av selgeren, må du bekrefte identiteten din ved hjelp av ditt fulle navn og ethvert dokument som identifiserer deg.

På denne måten, hvis det er nødvendig å kreve noe, vil kjøperen bli lovlig anerkjent og vil skaffe seg rettigheter når kontrakten inngås.

4- Prisen

Prisen er det økonomiske beløpet som kjøperen godtar å gi selgeren i bytte for eierskap av gjenstanden for salget.

Det må være tydelig uttrykt i den monetære enheten i landet der salget er gjort. Ellers kan det være konflikter om beløpet eller ekvivalensene med andre valutaer.

5- Betalingsmetoden

Det er en del av elementene knyttet til prisen. Det refererer til metoden som vil bli brukt til å foreta betalingen av kjøperen, og hva betalingsbetingelsene vil være.

Betalingsmåten i en monetær transaksjon kan være i kontanter, ved bankoverføring eller kontroll, blant annet.

Vilkårene som tidligere er avtalt, kan tvinge kjøperen til å foreta en enkelt betaling på kjøpstidspunktet eller kan gi mulighet for å splitte betalingen i flere rater.

I dette tilfellet må gebyrene og beløpet som tilsvarer hver, spesifiseres slik at selgeren kan påkalle betalingen ved manglende betaling.

6- Kontraktens gyldighet

I salgskontrakter refererer gyldigheten til datoen som avtalt av partene til å gjennomføre transaksjonen.

Det vil si at klargjør når kjøperen må betale avtalt pris til selger og når selger samtykker i å overføre gjenstanden til kjøperen.

Generelt har salgskontrakter ikke en fast varighet, men er permanente. Ellers må det angis riktig.