Hva er naturlig logikk? Hovedkarakteristikker

Den naturlige logikken er en type personlig resonnement, basert på tidligere erfaringer, som gjør det mulig å skille mellom det sanne og det falske uten å måtte ty til hjelp av vitenskapen.

Logikk er en vitenskap som studerer prinsippene om gyldig inngrep og demonstrasjon. Den logiske termen kommer fra den greske λογική logikḗ, hvis betydning er "begavet med grunn, intellektuell, dialektisk, argumentativ".

Naturlig logikk er en viktig del av personen, er unik og uopprettelig, så vel som hver enkelt person. Derfor er det en veldig personlig måte å diskutere basert på tidligere kunnskap og erfaring, og til og med på instinkter.

Hva er logikk?

For bedre å forstå hva naturlig logikk er, er det nødvendig å skille seg rundt begrepet logikk.

Partikkellogoene i det logiske begrepet betyr "tanke, avhandling, ord, ide, grunn eller prinsipp".

Logikk er en formell vitenskap som matematikk, fordi den undersøker grunnleggende som bestemmer hvorfor noen avledninger er akseptable og andre ikke er.

Det er basert på innledning, som er prosessen der konklusjoner kommer fra bestemte lokaler.

Det antas at en innledning er akseptabel på grunn av sin logiske struktur, ikke på grunn av argumentet som brukes eller språket som brukes.

Når det gjelder biologi, er studiens gjenstand liv i alle dens former, for logikk er gjenstanden for studie avgjørende. Gjennom prosessen med konklusjon er det oppnådd konklusjoner basert på lokaler.

Bortsett fra avledninger, er logikk også ansvarlig for studiet av paradokser, feil og sannhetens oppfatning.

Prosess av naturlig logikk

Den naturlige logikken forsøker å gjøre formelle argumenter på et naturlig språk og i form av en prøve, ved å benytte seg av den syntaktiske strukturen og de semantiske egenskapene i språkoppbyggingen.

Det vil si, det går litt utover den klassiske "hvem gjorde hva til hvem" struktur, for å generere ytterligere avledninger fra den informasjonen.

På samme måte er naturlig logisk tenkning en pragmatisk måte at mennesket bruker daglig for å løse hverdagslige problemer eller ta beslutninger.

Det er en prosess med spontan personlig utarbeidelse, som oppstår ved observasjon av miljøet, tilegnet kunnskap og individuell erfaring, fra sammenligning og klassifisering av objekter eller livssituasjoner.

Alle disse elementene genererer i den enkelte prosessen med fradrag og inngripen til å begrunne, argumentere, bevise eller begrunne resonnement.

Kjennetegn ved naturlig logikk

- Det krever ikke tidligere studier eller analyse av prosessen eller miljøet for å begrunne riktig.

- Logikk er i utgangspunktet sunn fornuft.

- Det er nødvendig å løse problemer i dagliglivet til folket.

- Det er en type naturlig og vellykket resonnement som folk har i naturen.

- Det er en prosess som foregår spontant og permanent, i motsetning til den vitenskapelige logikken som er en bevisst prosess.

eksempel

Et eksempel på naturlig logisk resonnement skjer når du går ut og ser himmelen. Hvis det er observert grå skyer, og det er også en lukt av regn, tyder logisk tenkning på at det er bedre å fjerne paraplyen fordi det kommer til å regne.

Hvis derimot er det en strålende sol og himmelen er klar, er det bedre å forlate kappen.