Trapezoidalprisme: Egenskaper og Hvordan Beregne Volumet

Et trapesformet prisme er et prisme slik at polygonene som er involvert, er trapezoider. Definisjonen av prisme er en geometrisk kropp slik at den dannes av to like polygoner og parallelle med hverandre og resten av deres ansikter er parallellogrammer.

Et prisme kan ha forskjellige former, som ikke bare avhenger av antall sider av polygonen, men også på polygonen.

Hvis polygonene som er involvert i et prisme er firkanter, er dette forskjellig fra et prisme som involverer diamanter, for eksempel, selv om begge polygoner har det samme antall sider. Derfor avhenger det av hvilken firkant som er involvert.

Kjennetegn ved et trapesformet prisme

For å se egenskapene til et trapesformet prisme må vi begynne å vite hvordan det trekkes, hvilke egenskaper som basen møter, hva er overflateområdet og til slutt hvordan volumet beregnes.

1- Tegne et trapesformet prisme

For å tegne det, er det først å definere hva en trapezoid er.

En trapesform er en uregelmessig polygon med fire sider (firesidige), slik at den kun har to parallelle sider som kalles baser, og avstanden mellom basene kalles høyden.

For å tegne rett trapesformet prisme, begynn med å tegne en trapesformet. Deretter projiseres en vertikal linje med lengden "h" fra hvert toppunkt og til slutt trekkes en annen trapezzo slik at dets hjørner sammenfaller med endene av linjene som tidligere er trukket.

Du kan også ha et skråt trapesformet prisme, hvis konstruksjon ligner den forrige, må du bare trekke de fire linjene parallelt med hverandre.

2- Egenskaper av trapes

Som sagt tidligere, avhenger prismens form av polygonen. I det spesielle tilfellet av trapesen finner vi tre forskjellige typer baser:

-Trapecio rektangel : er det trapesformet slik at en av sidene er vinkelrett på sine parallelle sider eller at den rett og slett har en rett vinkel.

- Isosceles trapesformet : Det er en trapesformet slik at dets ikke-parallelle sider har samme lengde.

Scale Trapezoid : er den trapesformede som ikke er lik eller rektangel; de fire sidene har forskjellige lengder.

Som det kan sees i henhold til typen av trapes som brukes, vil det oppnås et annet prisme.

3- Areal av overflaten

For å beregne overflaten av et trapesformet prisme, må vi vite området av trapesen og området av hvert paralleltogram som er involvert.

Som vist i forrige bilde, involverer området to trapezoider og fire forskjellige parallellogrammer.

Området av en trapesform er definert som T = (b1 + b2) xa / 2 og områdene av parallellogrammene er P1 = hxb1, P2 = hxb2, P3 = hxd1 og P4 = hxd2, hvor "b1" og "b2" er Basisene til trapesen, "d1" og "d2", de ikke-parallelle sider, "a" er høyden på trapesen og "h" prismahøyden.

Derfor er overflaten av et trapesformet prisme A = 2T + P1 + P2 + P3 + P4.

4- volum

Siden volumet av et prisma er definert som V = (område av polygonen) x (høyde), kan det konkluderes at volumet av et trapesformet prisme er V = Txh.

5- applikasjoner

En av de vanligste gjenstandene som har formen av et trapesformet prisme, er en gullbøtte eller ramper som brukes i motorsykling.