Avdelinger hvor Residuen er 300: Hva de er og hvordan de bygges

Det er mange divisjoner hvor resten er 300 . I tillegg til å citere noen av dem, vil en teknikk som bidrar til å bygge hver av disse divisjonene bli vist, noe som ikke er avhengig av tallet 300.

Denne teknikken er gitt av Euclid divisjonalgoritmen, som angir følgende: gitt to heltall "n" og "b", med "b" forskjellig fra null (b ≠ 0), er det bare heltall "q" og «R», slik at n = bq + r, der 0 ≤ «r» <| b |.

Tallene «n», «b», «q» og «r» kalles henholdsvis dividend, divisor, kvotient og rest (eller resten).

Det skal bemerkes at ved å kreve at resten er 300, er det implisitt å si at den absolutte verdien av divisoren må være større enn 300, det vil si: | b |> 300.

Noen divisjoner hvor resten er 300

Nedenfor er noen divisjoner hvor resterende er 300; da presenteres konstruksjonsmetoden for hver divisjon.

1- 1000 ÷ 350

Hvis du deler 1000 med 350, kan du se at kvoten er 2 og resten er 300.

2- 1500 ÷ 400

Ved å dele 1500 med 400, oppnår vi at kvoten er 3 og rest er 300.

3-3800 ÷ 700

Når denne divisjonen er gjort, vil kvotienten være 5 og resten vil være 300.

4- 1350 ÷ (-350)

Når denne delingen er løst, oppnås -3 som kvotient og 300 som rest.

Hvordan er disse divisjonene konstruert?

For å bygge de tidligere divisjonene er det bare nødvendig å bruke divisjonens algoritme hensiktsmessig.

De fire trinnene for å bygge disse divisjonene er:

1- Fest residensen

Siden vi vil at resten skal være 300, er r = 300 fast.

2- Velg en skillelinje

Siden resten er 300, må divisoren som skal velges være et hvilket som helst tall slik at dens absolutte verdi er større enn 300.

3- Velg et kvotient

For kvoten kan et helt tall forskjellig fra null velges (q ≠ 0).

4- Utbyttet beregnes

Når resten er løst, erstattes divisoren og kvotienten på høyre side av divisjonalgoritmen. Resultatet blir nummeret som skal velges som utbytte.

Med disse fire enkle trinnene kan du se hvordan hver divisjon ble bygget fra listen ovenfor. I alle disse ble r = 300 løst.

For den første delingen ble b = 350 og q = 2 valgt. Ved erstatning i divisjonens algoritme var resultatet 1000. Så må utbyttet være 1000.

For andre divisjon ble b = 400 og q = 3 etablert, slik at 1500 ble oppnådd ved erstatning av divisjonens algoritme. Dette fastslår at utbyttet er 1500.

For det tredje ble nummer 700 valgt som divisor og nummer 5 som kvotient. Ved vurdering av disse verdiene i divisjonalgoritmen ble det oppnådd at utbyttet skulle være lik 3800.

For fjerde divisjon ble divisoren satt til -350 og kvotienten tilsvarer -3. Når disse verdiene er erstattet i divisjonalgoritmen og løst, oppnår vi at utbyttet er lik 1350.

Etter disse trinnene kan du bygge mange flere divisjoner hvor gjenværende er 300, være forsiktig når du vil bruke negative tall.

Det skal bemerkes at konstruksjonsprosessen beskrevet ovenfor kan påføres for å konstruere divisjoner med rester andre enn 300. Kun nummer 300 blir endret i det første og andre trinn ved ønsket tall.