Hva er matematikk for? 7 Viktige bruksområder

Matematikk serverer et mylder av funksjoner og implementeringer på alle områder av menneskelig resonnement, inkludert humanistiske fagfolk, selv om det viktigste bidraget er brukt i karriere som ingeniørfag, administrasjon eller økonomi.

Matematikk er vitenskapen som studerer mengder, abstrakte enheter og deres relasjoner, samt formene og logikken til elementene. Det vil si at de studerer symboler, tall, geometriske figurer, blant andre.

I alle aspekter av det daglige livet spiller matematikk en viktig rolle, det kan bevises fra noe så enkelt som å kjøpe i supermarkedet.

Matematikk er ansvarlig for å diskutere strukturer, størrelser, sammensetning og koblinger av tall, noe som fører til å etablere mønstre, formler og definisjoner for å få et problem trukket.

I samfunnet, arkitekturen, kunsten, vitenskapen, undersøkelsen eller bare i det daglige livet er matematikken implisitt.

I verden er begrepet "matematikk" veldig representativt, fordi det er av ekstrem nødvendighet. Hvert individ må ha kunnskapen til å legge til, trekke fra, beregne prosenter, dele og mer, for deres utvikling i samfunnet.

Hva er bruken av å studere matematikk?

Nytten av matematikk er stor, og det er viktig å kjenne sine funksjoner under ulike omstendigheter, siden de starter fra en kunnskap som reagerer på et stort antall problemer, gir løsninger og gjør livet lettere.

Fra matematikk har vi vært i stand til å skape strategier og kompresjoner for å kunne bygge store bygninger, teknologiske enheter, kunstverk, nå resultater i forskning og til og med opprettholde lønnsomheten til et selskap.

Dette indikerer at matematikk går langt utover administrasjonen av familien og personlig økonomi.

Matematikk er anvendelig, logisk og gjør en person rett og blir ikke båret bort bare av hans intuisjon, men kan finne årsaken til regnskapet eller en slags resonnement.

Matematikk i fortiden

Noen land, for eksempel Egypt, Kina, India og landene i Mellom-Amerika, har gjort store bidrag gjennom historien til hva matematikk er i dag.

Derfor har matematikk eksistert siden antikken og har utviklet seg gjennom årene.

Den første til å utvikle et telesystem var sumererne. Senere skapte en gruppe matematikere aritmetikken som inkluderte enkle operasjoner, multiplikasjoner og fraksjoner.

Senere gikk de til arbeid med geometri, som har vært en viktig del i mange sektorer, for eksempel arkitektur.

Mayanene utviklet kalenderen med hensyn til matematiske beregninger, og takket være det, kan du i dag snakke om datoer for fødselsdager, festligheter, historiske hendelser og mer.

Matematikken oppsto for omtrent 5000 år siden, og siden da har mennesket ikke sluttet å bruke det.

Bruk av matematikk i ulike områder

Matematikk er viktig i mange aspekter og har bidratt til eksistensen av store funn som presisjonen av jordens omkrets, opprettelsen av mobilt utstyr, motorveier, bygging av broer eller underjordiske tunneler og til og med utvikling av Internett.

Basert på matematiske beregninger ble kalenderen opprettet, tiden og til og med avstanden mellom planetene kunne måles.

På grunn av matematikk er det mulig å måle temperatur, klima og bestemme naturfenomener i fart, avstand og tid.

I samfunnet

For et samfunn å være fullt organisert og for å vurdere sin vekst og utvikling, er bruk av matematikk ekstremt nødvendig.

Med tanke på at de for det første brukes til administrasjon av statlige ressurser, tjener de til å kjenne befolkningsnivået, også for å holde regnskapene til institusjonene som styrker sin økonomi, og som dette eksempelet mange andre.

Matematikk hjelper et samfunnsframgang på en organisert og systematisk måte, og bidrar til å gjenkjenne vesentlig data og reell statistikk for å finne viktige poeng til fordel for utviklingen.

I arkitektur

Matematikk er ganske verdifullt på dette punktet fordi de kan brukes til å bygge hus og andre bygninger, broer, tunneler, transportmidler, blant annet.

For å gjøre dette er det nødvendig å kjenne proporsjoner, størrelser, mengder materialer for konstruksjon, generelle beregninger og en rekke data som er direkte knyttet til matematikk.

I vitenskapen

Matematikk er anvendt i ulike fag eller ingeniørfag, og brukes som et verktøy for å finne tilnærminger eller løse problemer, analysere saker fra data, likninger eller formler som kan være svært gunstige for menneskeheten.

I tillegg hjelper denne vitenskapen med å avgjøre eller forutse eventuelle tilfeller med vær og natur, noe som er gunstig for å unngå situasjoner med risiko. Det er også mulig å utforske nye steder eller forstå visse fenomener.

I teknologi

Å ha oppnådd så mange teknologiske fremskritt og fortsetter å undersøke dem, skyldes i stor grad matematiske beregninger.

Ingeniører, oppfinnere eller reklamer fanger opp sine ideer og ser etter de nødvendige formlene for å skape de elementene som har gitt liv til telefoner, datamaskiner, tilkoblinger og mer.

De eksisterende elektroniske enhetene har implisitt matematikk, og selv om det ikke ser ut som det, eller blir ikke bevisst, blir de brukt til alle tider. Et klart eksempel er klokken, som å indikere tiden som først beregner den for å være presis.

Ved bruk av en datamaskin, for eksempel, brukes matematikk når man oversetter handlinger og prosesser, når man utfører et program og selv når man samhandler med et spill; I alle disse situasjonene fortsetter denne numeriske vitenskapen å fungere.

På kjøkkenet

Mange faser av kjøkkenet krever bruk av matematikk for sin presise og detaljerte utvikling, fra måling av ingrediensene til budsjettet for det samme.

Matematikk er nødvendig i matlaging og baking, for å håndtere de riktige tider og temperaturer; også i justering av en oppskrift, måle prosentandeler for å opprettholde den opprinnelige verdien av preparatet, dens konsistens og smak.

På kjøkkenet er det viktig å ha grunnleggende kunnskaper om tillegg, subtraksjon, divisjon, prosenter, konverteringer og mer, slik at planleggingen av maten og fremstillingsprosessene er smidig, nøyaktig og fruktbar.

Matematikk er viktig for å administrere budsjetter, spesielt hvis den er tilberedt for en gruppe, arrangement eller hvis du er en gastronomisk fagperson.

I kunst

Fra symmetri, vinkler, perspektiver, tegne en sirkel eller opprette et rektangel, brukes matematikk til å måle, analysere, gjennomsnitts og gi noen figur.

Siden antikken har kunstnere og designmestere spurt hvordan et objekt kan deles inn i to deler, og at det har et perfekt og harmonisk resultat, lurer de også på forholdet mellom målingene av delene som danner et objekt for å gjøre det vakker.

Både Platon og Euclides og andre tenkere søkte måten å dele en gjenstand i to deler gjennom geometri, der matematiske formler brukes for å gi passende resultater til det kunstneriske og kreative formål.

I hverdagen

Så enkelt som å ta forvaltningen av en familie, distribuere budsjettet for mat, ta hensyn til bruken av lys eller drikkevann.

Løs bankforhold, planlegg en tur eller til og med lage en diett Matematikk er tilstede i alt. Musikerne bruker også matematikken til å ta tider eller målinger av melodiene sine.