+2300 Word Eksempler med Hiato på spansk

Mer enn 2000 ord med hiatus, som grenda, sommer, psykiatri, sosiologi, elv, onkel, biografi, biologi, geografi, dag og mange flere.

På det spanske språket er tonisk eller sterk vokal av hvert ord tatt i betraktning for å klassifisere det som akutt, grønt, esdrújulas og sobresdrújulas. Fra denne divisjonen dannes de generelle regler for aksentuering av språket, spesielt de som er relatert til representasjon av toniske lyder gjennom ortografiske aksenter eller aksenter.

Imidlertid har disse generelle reglene unntak og spesifikke situasjoner oppstår som i tilfelle av stillingen.

Hiatus, hiatus eller adiptongo betyr separasjon, i et ord, av to vokaler fulgt i forskjellige stavelser. Det er to typer hiatus.

Hiato Accentual : oppstår når en svak, men tonisk vokal (i, ú) er sammen med en sterk, men ubelastet vokal (a, e, o).

Den accentuelle hiatus er: ai, aú, ei, eú, oí, ou, i, ie, io, úa, úe, úo.

Hiato Simple: oppstår når to sterke vokaler (a, e, o) eller to svake vokaler (du, jeg) går med.

De enkle hiatusene er: aa, ae, ao, ea, ee, eo, eller, oe, oo, ii, uu.

Her er følgende:

- En liste med 570 eksempler på hiatus aksenter.

-En liste med 1780 eksempler på enkle hiatuses.

570 Eksempler på aksjonshier

abstrahert

Abstraíais

Vi abstrakte

De abstrakte

Abstraías

abstrahert

abstrahert

abstrahert

abstrahert

jeg understreke

Jeg accreted

Acreía

Acreíais

De accreted

Acreías

Jeg handler

tilpasset

Adonai

Aguai

ayllu

Aina

Ainas

luft

isolater

isolert

isolere deg

isolere

isolere

skip

Jeg isolere meg selv

allantoin

Alcairía

alcalaína

Alcalaínas

alcalaíno

alcalaínos

slukøret

skrantende

slukøret

nedslått

Altair

Altaíres

Anglo-indiske

Arcaíce

archaism

archaisms

archaist

archaists

erkelutt

Arcoiris

Areíto

Arnaut

Arnaútes

Arreísmo

Asnaúcho

Asteísmo

astronautics

astronautics

ASTRONAUTICAL

romfarts

kiste

kister

ateisme

atheisms

ateistisk

ateister

jeg dim

courtly

hyler

hyl

Aúllos

Alt sammen

Aupa

TUFH

AUPE

medarbeidersamtaler

averroísmo

Averroísmos

Averroist

Averroists

Baha'is

Baha'is

Baida

baluster

banjo-spiller

Banjoístas

uroen

Baraúndas

Baraúste

bagasjerom

kasser

Behaísmo

Bilbaina

Bilbainas

Bilbaino

Bilbaínos

Boll

jeg cabezcaído

Cabizcaída

du cabizcaídas

jeg cabizcaído

Cabizcaídos

koffein

du caseins

Jeg falt

faller

Du falt

Vi falt

De falt

du falt

Caíble

Kaid

høst

faller

fallen

fallen

Vi falt

Cain

Du falt

Du falt

Calaínos

Calaita

Calaítas

Caldeísmo

Caldeísmos

Cañaílla

Karaism

Karaite

Carau

Carirraída

du carirraídas

Carirraído

Carirraídos

kasein

caseins

Castuo

kaustisk

etsende stoffer

kaustisk

etsende stoffer

Chaul

kokain

Cocaínas

kodein

Codeínas

begreps

enige om

Jeg fortsetter

forvridd

Contraíais

Vi har inngått kontrakt

De kontrakt

Contraías

kontrakt

kontrakt

kollapset

påløper

contrair

Copaína

korrodert

gnog

Corroíais

Vi korroderte

etser

Corroías

korrodert

korrodert

korrodert

korrodert

spiker clippers

Jeg trodde

Du trodde

Vi trodde

De trodde

Du trodde

troverdig

troverdig

CREIDA

vantro

antatt

hovmodige

Vi trodde

Trodde du

Trodde du

Cruor

dadaisme

dadaistiske

jeg decai

forfalt

du decaíais

Vi ble forfallne

De forfalt

Decaías

forfalt

giddeløs

deprimert

giddeløs

du decaigáis

Decaímos

Du falt ned

Du decaísteis

deíctico

deific

Theotokos

Deisme

Deísmos

Deist

deists

dequeísmo

Jeg låst opp

Du er ubundet

Vi er ubundne

De ble løst

Du løsner

Desatraída

du desatraídas

jeg desatraído

Desatraídos

Jeg vet ikke

du descreéis

Jeg disbelieved

Jeg disbelieved

Du trodde ikke

De disbelieved

Descreías

troløse

du vantro

gudløse

vantro

Vi disbelieve

Du disbelieved

Jeg slo opp

jeg desleído

oppløse

Desoi

Jeg fortviler meg

du desoíais

Vi fortvilte

enset

Desoías

Desoíd

uhørt

du upåaktet

jeg ignorerte

upåaktet

du desoigáis

La oss fortvile

overprøve

du desoís

Desoíste

Du visste ikke

Jeg bortskaffet

Jeg ga opp

Jeg forringer

jeg devaluert

dichroism

Dicroísmos

usammenhengende

ditheism

Diteísmos

ditheist

Ditheists

duo

duos

jeg gjør

egoisme

egotisms

egoist

egoistisk

Jeg pakket

Jeg pakker

Du pakker

Vi var pakking

De pakker

Du pakker deg

svindel

Embaís

Pak det

Pak det

Embaúle

Embaúlen

Pak det

jeg engreí

Engreía

du engreíais

Engreían

Engreías

Engreíd

innbilsk

innbilsk

innbilsk

innbilsk

Engreímos

gjøre innbilsk

du engreís

Du roste deg

forankret

Entreoí

Entreoía

du entreoíais

Vi ville trene

Entreoían

Entreoías

Entreoíd

Entreoída

du entreoídas

jeg overhørte

Entreoídos

Entreoímos

entreoír

du entreoís

Entreoíste

Entreoísteis

Entrerraída

du entrerraídas

jeg entrerraído

Entrerraídos

steroidal

Jeg vi evakuere

Jeg vurderer

unntas

utmattet selv

fariseisme

fariseisme

Fefaút

feísmo

Feúca

Feúcas

hjemmekoselig

du feúchas

feúcho

Feúchos

Feúco

Feúcos

Feura

fibroin

Finlaísmo

Finlaísmo

Finlaísta

Finlaísta

svingt

fluor

Freia

Freíais

yngel

Freías

Freud

stekt

du stekt

stekt

stekt

yngel

yngel

Stek det

Stek dem

Freírle

Stek dem

Stek det

Stek dem

Stek meg

Stek oss

Freíros

yngel

yngel

Frers

Freíste

graduate

Guaraúno

Guaraounoes

tilvent

Hebraíce

Hebraíce

hebraísmo

hebraísmo

Hebraisms

Hebraisms

Hebraist

Hebraist

Hebraists

Hebraists

Hebraicized

hemorroisa

heroin

heltinner

heltemot

heroisms

Heroísta

Hidráulica

hylozoism

huancaíno

Jeg insinuerer

Jeg samhandler

Jaraices

Jaraiz

jingoism

Jingoísmos

Jingo

sjåvinistiske

Judaíce

jødedommen

Judaisms

Judaízo

laísmo

Laísmos

Laista

Laístas

Lamaisme

Lamaísmos

lamaísta

lamaists

lutt

lutes

Jeg leste

Du leser

De leser

Du leser

lesbar

lesbar

lese

du leser

lese

lese

Vi leser

leísmo

Leísmos

Leísta

Leístas

Du leser

Limpiaúñas

Loíno

loísmo

Loísmos

Loísta

Loístas

liktorn

Maido

Maidos

Mailla

Maillas

Maíllo

Maíllos

mais

Malcreí

maoismen

maoistiske

mew

mjauet

Maúllos

skipbrudden

Naufragos

Naútica

noumenon

noumena

land

land

papain

papain

pappa

daddies

fallskjerm

paradis

paradiser

Paul

evig

peuco

Pinchaúvas

neglelakk

Pisaúvas

Banan

Jeg foreskriver

prosaism

Prosaísmos

Jeg vurderer

può

Putaísmo

revmatisme

rheums

samle

Du møter

sammen

Reúnas

Det samles

De samler

Jeg samler

Reúnte

Ruo

Sain

Saina

Sainan

saine

Saínen

peccary

peccaries

Salvaúñas

Sarabaíta

Sarabaites

eldre

jeg legger

Substraía

Du understreket

Vi subtraherte

Substraían

Substraías

svekket

du trekkes

trekkes

trekkes

Jeg viste

Du vil vise

Vi subtraherte

De trukket fra

Du viser

trekkes

trekkes

trekkes

bortført

Taina

Taino

tatovert

Tauca

terapeutisk

terapeutisk

terapeutisk

terapeutisk

Teurgi

theurgical

theurgical

theurgical

theurgical

theurgist

tomaína

ptomaines

Jeg tok med meg

Du tok med deg

Vi tok med

De brakte

Du tok med deg

han svek

brakt

du brakte

brakt

brakt

bånd

Traíllan

Traille

Traíllen

Spor det

slepenot

Traina

forbipasserende

forbipasserende

ultraism

Ultraísmos

Ultraísta

urutaú

bruksrett

Vacaraí

Vaida

du Vaidas

verdsatt

Vizcaina

Vizcaínas

Vizcaino

Vizcaínos

1786 Eksempler på enkle hatter

Aaron

aronske

aronske

aronske

aronske

Aaronite

Abarraganándoos

Abejear

Abejorree

abigeato

Ablandándoos

håndjern

Whomper

Slapper av ham

dask

Du vil klappe

Jeg ville klappe

Abofeteasen

dask

Abonnere på dem

Aborrajándoos

Forkorte dem

Abribonándoos

abstrahere

Abstraed

abstracts

abstrahere

abstrakt

Det vil abstrakte

Jeg vil abstrakte

Abstraes

Abstrayéndoos

Vi booed

de tutet

tutet

Vi booed

Jeg ville boo

De ville boo

Abucheases

Du boo

Aburriéndoos

Du sitter fast

du acacheteadas

Jeg vil gjemme meg

Acachetearen

Acachetee

Acañaverearan

Acañaverearas

Acañaverearías

Acañavereaseis

Acañavereasen

Acañonea

Vi løp

Acañonean

du acañoneareis

Vi vil hjemsøke

Acañoneemos

Acañonees

Acapullándoos

Acarea

Acareabais

Vi var på jakt

Acareada

Acarean

Acareando

Vi kommer til å avslutte

Acareas

Du vil gå bort

Kjærtegn deg

Stroking dem

De trakk seg

Acarread

kjørte

Utført

Du kjærtegner deg

Du vil bære

Du ga

La oss kjøre

Acarreen

Acerácea

Acerínea

Achicándoos

Jeg spurred

Acicateabais

De spurte

hisset

Acicateara

Acicateares

Acicatease

acocear

Acodándoos

Gores

stanget

De ville trekke sammen

De var enige om

Acorneasen

Acorneasteis

acreencia

Activándoos

Aktiverer den

Vi vil elske

Vi vil gå

Adardeas

Adardeasen

jeg adardeé

Adardees

adenoid

Avgjøre dem

Fest dem

Administrándoos

Vedta det

Pryder deg selv

Adscribiéndoos

Aeda

AEDO

aequo

luft

luft

luft

luft

aerobic

Aeta

Aetas

Afeadoras

Vi skriver

Påvirker det

Afearan

Påvirke dem

utviske

Hafez

Feste deg selv

Aficionándoos

Afligiéndoos

Aflojándoos

Afrancesándoos

afrikaans

Agarrotea

Det vil holde

Agarrotearais

Du vil holde

Vi ville holde

du agarroteaseis

Hold på

Agarrotees

Agenciándooslos

Tusen takk

Agrietándoos

brodden

Den stakk

Vi var avstivende

Aguijoneadora

Aguijoneadores

egge

La oss gå hardt

Aguijonearán

Du vil stikke

Aguijoneare

Aguijonearé

Vi vil stive

Vi ville stikke

De stakk

Aguijoneéis

Du gjennomboret

Du pierce

Vi pierced

Piercing dem

Piercing ham

Piercing den

Piercing dem

Agujerearais

De vil pierce

Du gjennomboret

Du vil pierce

Pierce deg selv

Agujereas

Agujereaseis

Agujereasteis

Vi var airing

ventilasjoner

luftig

Aerating det

Aireándoos

Jeg vil fly

du aireareis

Luft det

Luft dem

Luft det

Ajeabais

Ajeábamos

Ajeabas

jeg ajeado

Ajeamos

Ajearíais

Ajearíamos

Ajeásemos

Ajeasen

Ajeaste

Vi var opptatt

ajetrear

Ajetreara

Ajetrearais

Du vil byste

Ajetrearías

De kjempet

ajetrearse

Ajetree

Ajetrees

alabeada

Vi roser

fordreining

Alabearais

Alabeasen

Alabeen

Alambreaban

Vi wire

Alambrear

Ledestang

Alambrearéis

Ledestang

De wire

Ledestang

Wire den

spyd

spiddet

Alanceara

La oss flytte

oppskrytte

De skryter

De vil skryte av

Alardearen

Du ville skryte

La oss se opp

skryter

Alargándoos

Albee

Beskytter deg

gryende

Alboreabais

Alborearais

Alboreáramos

Alborearan

De vil gryte

Alborearon

Alboreasen

Alboreéis

Alborees

Alcahueteaba

du alcahueteadas

Alcahueteara

du alcahuetearais

Alcahuetearan

du alcahuetearás

Du ville stinke

Vi ville poke

De ville pløye

Alcahuetearías

Alcahueteaste

du alcahueteasteis

du alcahueteéis

karve

Aldabeaban

Aldabearais

Aldabearan

Aldabearán

Aldabearás

Aldabearemos

Aldabeáremos

Aldabearen

Aldabeas

Aldabeaseis

Aldabeasen

Aldeanismos

Aleaba

legeringer

ulegert

Aleáis

legering

Alearen

Vi vil hevde

Aleases

Aleaste

tilfeldig

Aleiling deg

Vi ble flagrende

flakse

vil flagre

Du ville flamre

De ville klappe

La oss slå

alliaceous

kjole

juster

Jeg ville linjen

Du ville justere

justere deg

Juster meg

Juster deg selv

Jeg justerte

Almonedeaba

jeg almonedeado

Almonedeáis

Almonedearas

Almonedearía

Almonedease

Almonedeasen

Almonedeen

Alparceaba

det alparceará

Alparcearan

Alparcearás

Alparcearen

Alparceéis

Leie dem

Alteaban

Altearais

Altearíais

Du endret

Alteemos

Alumbrándoos

Alzándoos

Amacheteaban

Amacheteada

Du elsker

De vil forbløffe

Vi vil forbløffe

Amacheteas

La oss forbløffe

Amacheteases

Amalead

du amaleadas

Vi jager

Amaleando

Amalearan

Du vil jage

jeg amalearé

Du vil vokse opp

Amaneares

Ville du vokse

De vokste

Amaneas

gulfarger

Amarilleabais

du amarilleabas

du amarilleareis

Du ville gult

du amarilleaseis

Amarilleasen

Amarillees

Låser deg

Amarrequeaba

Amarrequeabais

Amarrequeen

Amarrequees

Amedrentándoos

Admontere deg selv

Analyserer deg selv

Analyserer dem

Analyserer dem

Andaos

Andorree

Skriver den ned

Skriver den ned

Anquilosándoos

Anticipándoos

antiimperialism

antiimperialistisk

anti-inflasjons

anti-inflasjons

anti-inflasjons

anti-inflasjons

Antiinflamatorio

Legge til dem

Aoja

Aojad

Aojan

aojar

Aoje

Aojen

onde øyet

Aónides

Aonio

aorta

aorta

aortic

aortic

aortic

aortic

Apareciéndoos

Fjerner dem

steinet

apee

Kom deg unna

La oss vente

Apiadándoos

Gjelder deg selv

Bruk den

Tar deg

Aportándoos

Satser på deg

Apostille dem

Apulgarándoos

Skriver den ned

La oss slå

Apuñeen

Ardaleé

La oss brenne

Ser etter deg

jeg bøyer

Arqueéis

Bukking

Arraez

Røtter deg

Arrestere dem

Feste det

Ordne dem

omvende

Arriesgándoos

Articulándoos

jeg asaeteé

Asaeteéis

jeg asaineteé

Asaineteéis

Sikre det

Asendereemos

Asqueen

Asquees

La oss fikse det

Skremmer deg

Atendiéndoos

Atontándoos

Tiltrekke deg

tiltrekker

trekke ned

Du tiltrekker deg

De tiltrekker seg

tiltrekke

Det vil tiltrekke seg

Jeg vil tiltrekke seg

Du tiltrekker deg

Atreviéndoos

Tilordne det til deg

Øke dem

Ausentándoos

Finne ut

Azacanees

Azamboo

Baalita

babee

Baboseé

Bachee

Banderillees

Feast

baobab

La oss danse

Barajándoos

Barbee

Barbees

La oss gnage

Barloventeemos

Barloventees

Barquee

Barreen

Barreteen

Bartuleemos

Barzoneé

Basqueé

Basquees

Bastanteen

Bastardee

Du er nok

La oss baste

Basteen

Batanee

Batuqueen

Besuquees

Bijao

Bilao

Bilaos

Bizarrees

Du svinger

blokkhus

blokkhus

Blokkerer dem

Bocadeéis

Bocadees

boikott

Boicotees

Bolee

Bolineé

Bolsees

Bolsiquee

Bolsiqueé

Bolsiqueéis

Borbollees

Borbolloneemos

Borbolloneen

La oss bomme

Borbotees

jeg borroneé

Braceéis

les Bravees

Bravocee

Bravuconee

bree

Vi mener

Bribonee

Briboneéis

Briboneen

Buitrees

Ser etter dem

Caaminí

Caballee

Caballereé

La oss tygge

nikk

Cabeceemos

å drive lobbyvirksomhet

å drive lobbyvirksomhet

Cableemos

forbanna

Cabrees

Cabrilleen

Cabrillees

Cabriolee

kakao

cocoas

Cacareéis

Cachee

Cacheemos

Cachondeéis

Cachondees

Vi faller

De vil falle

Du vil falle

Du vil falle

Jeg ville falle

Du ville falle

De ville falle

Du ville falle

Struck

høst

slippe oss

Caeros

høst

faller ut

caerte

Caga olje

Cagaaceites

Calabacee

Calabaceéis

Calabaceemos

Calabacees

Calafeteéis

Calafeteemos

Calafetees

hornbill

Hornbills

Calcorree

Beregner det

La oss varme opp

Kvalifisere dem

Kvalifiserer deg

Callao

Callaos

slentre

Callejeéis

Calzándoos

camao

Cambalachees

Campanilleé

Campanillees

Campeen

Cancanee

Avbryter den

Candileteé

Candileteen

Canée

Caneen

handel

Jeg byttet ut

cantaor

mahogni

Caobas

Caobo

kaolin

kaotisk

kaotisk

kaotisk

kaotisk

vær

I slags vær

La oss stoppe

Capees

Capitanee

Capitaneen

Capoteé

Capoteemos

Fanger deg

Fange dem

Chacoloteemos

Chacoloteen

Chamarilee

Chamarileé

Chaola

Chaolas

Chapaleen

Chapaletee

Chaparreé

Chaparreen

finer

slosh

Bungle

Vi skru opp

Chapurreé

Chaquetee

Charleen

Charloteéis

La oss snakke

Charlotees

Chaspee

flick

Jeg klikket

Chat

Chicleé

Sjia-islam

sjia

Chirreéis

sizzle

Chotee

Choteéis

Chucao

Du barberer

Chulee

Chuleéis

Chupándoos

Chupeteé

La oss pacify

Chupeteen

Chupetees

Cicatee

Cimbreen

Clareen

Clavándoos

Cloqueé

Cloquees

Coacreedoras

feige

Cocee

La oss lage mat

Cocees

Cocheen

Koding av dem

'Ll grip

Cojeen

Colándoos

Coleéis

Plasser deg selv

Plasser den

La oss farge

colorées

Kommenterer dem

Comparándoos

Sammenligne det

Kompensere dem

Kompliserer deg selv

Kjøper oss

Computing dem

Computing det

Sammenkoble dem

Concertándoos

Avslutte dem

Concretándoos

Angi dem

Gjør det

Sette opp dem

Begrenser deg

Bekrefter dem

Konfrontere deg

Conglomerándoos

Conmoviéndoos

Å kjenne deg

Conreé

Konsolidere dem

Bygger oss

Bygge dem

Forteller deg selv

Contonee

Jeg snublet

Contoneéis

flukt

Contorneen

Rygg admiral

Bakre admiraler

preventer tack

contraanálisis

Contraaproches

counter

Contraarmadura

Contraarmiños

contraataca

motangrep

Du angrepet

Vi angrepet

De angrepet

Du kjempet tilbake

Contraatacad

motvirkes

du motvirkes

jeg motangrep

motangrep

Slå tilbake

Vi motangrep

De kjemper tilbake

Slår tilbake

teller

motangrep

Han vil kjempe tilbake

Contraatacarais

Contraatacáramos

kjempe tilbake

De vil kjempe tilbake

Slå tilbake

Du vil kjempe tilbake

Contraatacare

Jeg vil motangrep

du contraatacareis

Du vil kjempe tilbake

Vi vil kjempe tilbake

Vi vil kjempe tilbake

Contraatacaren

Slå tilbake

gjengjelde

Du ville kjempe tilbake

Vi ville kjempe tilbake

ville motvirke

Contraatacarías

De kjempet tilbake

Slå tilbake

Contraatacase

du contraatacaseis

La oss kontrare

Contraatacasen

Contraatacases

Du angrepet

Du angrepet

motangrep

han motangrep

Contraataguía

kontrings

Jeg kjempet tilbake

Contraataquéis

La oss kontrare

Slå tilbake

kontringer

Motta melding

Contraavisos

Contrabalanceé

Contrabalanceéis

smugle

Contrabandeemos

kollapser

Contraed

Du er enig

De kontrakt

kontrakt

Det vil kontrakt

Jeg vil kontrakt

du kontrakt

Contraponiéndoos

Contrastándoos

Kontrollerer dem

Kontrollerer deg

Bekreftelse av det

gjør dere

Vi samarbeidet

samarbeid

samarbeide

cooperators

cooperators

cooperators

Cooperando

samarbeide

Du vil samarbeide

samvirker med

Cooperares

samarbeide

Vi ville samarbeide

De ville samarbeide

samarbeide

cooperativista

co-opt

koordinater

koordinater

Coordinados

koordinere

koordinere

Du vil koordinere

Coordinares

De ville koordinere

de koordinert

La oss koordinere

Du koordinert

koordinerende

koordinere

jeg koordinere

Copleéis

Coplees

La oss tvinge

cornéen

Corree

Correes

Corretees

Korrigere dem

Corseé

Corseéis

La oss kjøre

Cortao

Cortisquee

COAST

Costeen

Cotillee

Cotorrees

Craqueéis

Tro det

croaked

sprekker

Cuarteen

Spoil deg selv

jeg hvisket

Cuchicheen

Cuchuchee

jeg vri

Du snap

Culeen

Cunee

Curioseemos

Curioseen

Curiosees

Dajao

Debilitándoos

henfall

Decaed

du decaéis

Decaen

nedgang

Det vil forfall

Jeg vil forfalle

ned på ånder

Dekoding dem

Dekoding dem

Dedicating dem

Definere dem

Du staver

Jeg skisserte

Delinees

Bevis det

Bevis det

Nekte deg

Dentelleéis

Forkaste deg selv

Desacordándoos

Deaktiverer den

du desafeéis

Ungrouping det

Desalabeen

misalign

La oss feiljustere

Desanimándoos

Desaparee

Desapareen

Desarmándoos

Desarrollándoos

du desaseéis

Desaseen

Lås opp den

Lås opp dem

Jeg ble blokkert

Descerrumándoos

Unhooking det

Descolgándoos

Descompensándoos

incoordination

La oss gå videre

Descreed

La oss ikke tro

Du vil ikke tro

Du ville disbelieve

Kast dem bort

du ønsker

Unraveling det

Desencrespándoos

Desenfrenándoos

Desentrenándoos

Utvikle dem

Desgorrándoos

Deshonrándoos

Utpeke dem

Unn deg selv

Desinfiserer dem

Desinhibiéndoosla

Desinteresándoos

Jeg er ubundet

Du skremmer deg

La oss demontere

Desmangándoos

Desmarcándoos

Desnudándoos

Messing up

La oss knekke

Despee

Jeg tok av

Lurer på deg

Sier farvel

Flytter den rundt

jeg desplegueteé

Desplegueteéis

Distribuere deg selv

Despolitizándoos

Dust av

Despolvorees

Desposeed

La oss gå

Du vil bortskaffe

Desposeeríamos

Desprendiéndoos

Oppdage dem

Deteriorándoos

Bestemme deg selv

detracts

Detraed

Du slipper

detracts

døve

Det vil forringe

Jeg vil forringe

Detraes

Forteller det til deg

Digitalizándoos

Adressere dem

Disculpándoos

Designe deg

Skjule deg selv

Redusere dem

Distanserer deg

Distinguishing deg

distrahere

Distraed

Du distrahere

distrahere

distrahere

Det vil distrahere

Jeg vil distrahere

distrahert

Distribuere dem

Documentándoos

Dokumentere dem

Doliéndoos

Gir deg

Gir det til deg

Gi dem

Dupliserer den

Dupliserer dem

Dupliserer den

Duunviral

Duunvirales

duunvirato

Duunviratos

duumvir

duumvirs

Ekko deg

Kast dem

Utfør det

Eliminere dem

Emancipándoos

Emberrenchinándoos

Emberrinchándoos

Emborrullándoos

Tåke deg

Empeñándoos

Blir verre

Emulerer deg selv

Falt i kjærlighet

Rearing opp

Encajonándoos

Encanándoos

Ser etter deg

Encapsulating det

Encapsulating dem

Encarándoos

Kommisjonere det

Encarnándoos

Encelajándoos

Encenagándoos

Lyser det

Vedlegg du

Encogiéndoosla

Finne deg selv

Finne det

Finne det

Fokuser på det

Vender mot deg

bedradd

Engringándoos

Jeg utnyttet

utnyttet

Forfølge deg

Enmadrándoos

Enmallándoos

Endrer dere selv

Enneciándoos

Enquistándoos

Enrocándoos

Montere dem

Ensanchándoos

Truer deg

Undervise dem

Enseriándoos

Messing med deg

Enterneciéndoos

Begrav deg

Entrecogiéndoos

Farao

Veldig kaldt

Veldig kaldt

Veldig kaldt

Veldig kul

Linao

Linaos

Macao

Maese

maesil

maeso

mistral

Maestralicé

Maestralicéis

Maestralicen

Maestraliza

Du behersker

Maestralizada

Du behersker

De mestrer

Maestralizarais

Vi vil mestre

De vil mestre

De vil mestre

Du vil mestre

Du vil mestre

Maestralizaren

Maestralizares

Maestralizaseis

det maestralizó

Maestrante

maestras

Maestre

maestrea

Vi masterte

De var mastering

jeg maestreado

Maestreará

Du vil maestrearéis

Vi vil mestre

Maestrearía

Vi ville maestrearíamos

Maestreas

Maestreasen

Maestreaste

Maestreasteis

Maestreé

Maestrees

Maestreescuela

hovmester

Maestril

maestrillos

Maltrae

maoismen

maoistiske

Det vil varme

Nalguearais

du nalguearás

du nalgueareis

Du vil ha

Nalguearen

Nalguearía

Du ville nalguearíais

De ville ha

La oss gå

Nancea

Nanceabais

Nanceaban

Nanceada

jeg nanceado

Nanceando

det nanceará

Nancearais

Nanceáramos

Du vil nansere

Du vil nancearéis

Vi vil nansere

Nancearía

Vi ville nansere

Nanceasen

Naneabas

Naneada

du naneadas

jeg naneado

Nanearas

jeg nanearé

Nanearemos

Naneáremos

du naneaseis

Naneasen

jackfruit

jackfruit

Naricear

kvalme

Nauseabas

Nausead

kvalm

kvalm

Nauseados

kvalm

nausear

Nauseáramos

du nausearás

nauseare

Vi vil nauseá

Nausearían

sykdom

Nauseásemos

Nauseasen

du nauseasteis

Nearcas

Neblineada

du neblineadas

det neblineará

Neblinearais

Neblinearas

Neblineareis

Neblineaseis

Nicea

Neceabais

jeg neceado

Du trenger

Neceara

Du trenger

Necearas

Du trenger

Necearen

De ville trenge

du neceaseis

Neceasen

Negread

formørket

Negrear

det negreará

Negreáramos

Negreare

Negrearen

Negreares

Negrearían

Negrearías

Negreasen

Negreases

Negreaste

Negreguea

Negregueaban

jeg negregueado

Negregueara

det negregueará

Negreguearais

Negreguearas

Negreguearé

Negreguearemos

Negreguearíamos

Negreguearían

Negregueasen

neorealism

Nepentáceas

Nestorius

Nestóreas

Nictaginácea

Nictagínea

nietzscheanske

Ninfea

Ninfeáceos

De babysat

jeg niñeado

Niñeados

Vi barnevakt

Niñeáramos

Niñease

La oss barnevakt

Niñeases

Nivea

Nordesteados

Nordesteando

Nordesteara

Nordøst

Nordøst

Nordestearás

Nordesteare

du nordesteareis

Nordestearéis

Nordesteares

Nordøst ville

Nordestearon

Nordesteases

Noroesteaban

Noroestead

jeg noroesteado

Noroesteamos

Noroestean

Noroestearán

jeg noroestearé

Noroestearía

Noroesteas

Noroesteases

Norsantandereano

Norteabais

Vi var

Norteabas

Norteáis

Nordamerikanske

Nordamerikanske

Vi går

Nortean

Norteando

nortear

Nortearais

Nortearan

Du vil være

Vi går nordover

Nortearía

Du ville ikke

Vi ville gå

Nortearías

Norteas

La oss gå

Noruesteaba

Noruesteaban

jeg noruesteado

Peripatéticoa

Peripatéticoas

piezo

piezoelektrisk

piezoelektrisk

Piroacética

Piroacético

Poa

Poas

poematic

poematic

poesi

Poetar

poeter

poetasters

poetikk

Poeticéis

La oss Poetice

Poeticen

poetisk

poetesses

Poetizábamos

Vi poetiserer

poeticize

poetizing

poetize

Poetizaran

Du vil poetisere

Vi vil poetisere

Poetizaren

Jeg ville poetisere

Du ville poetisere

De ville poetisere

Poetizarías

Poetizas

La oss poetisere

Poetizasen

Poetizases

bow

Proal

proemial

Proem

prestasjon

Protoalbéitar

protozo

pseudo

psykoanalytiker

Rabeada

Rabeados

Rabeamos

Ravenna

Rabeando

Rabeará

Rabearas

Rabeare

Du kommer tilbake

Vi vil rabe

Vil du snakke

Vi ville vite

Rabearías

De rabbeted

Rabeasen

Rabosea

Raboseabais

Raboseaban

Raboseabas

Raboseada

Raboseados

Raboseadura

Raboseaduras

krølle

Raboseara

Rabosearais

Raboseare

Raboseareis

Du blir rasende

Vi vil rabose

Vi vil binge

Rabosearías

De slapper av

Raboseas

La oss være lykkelige

Raboseasen

Raboseaste

Raboseasteis

Rabotea

Raboteabais

Raboteabas

Rabotead

Vi dribler

Raboteara

Rabotearais

Vi ville sprette

De vil sprette

Raboteareis

Rabotearen

Rabotearías

La oss få rabble

Raboteasen

Raboteases

Raboteasteis

radioactiva

radioaktiv

Radio amatør

Amatørradio

Rafeaba

Rafeabais

Rafeamos

Rafean

Rafeara

Rafearais

Rafeáramos

Rafearan

Rafearán

Rafeare

Du vil gren

Vi vil rape

Rafearías

Rafease

Rafeasen

avle

tynnet

Vi ble tynn

Vi tynner

Raleando

Ralearan

Ralearán

Raleare

Raleareis

Ralearéis

Vi vil bryte

Raleares

Vi ville rale

Ralearías

La oss knekke

Raleases

Raleaste

Raleasteis

de Ramaleaban

Ramalead

du ramaleadas

Ramalean

Ramalearais

Ramalearan

Ramaleareis

Ramaleares

Ramalearíamos

Ramalearon

jeg tenter

trollheggfamilien

skrubbsår

bladde

Ramoneabas

bladde

du bladde

bladde

ramoneando

bla

Ramoneará

Ramonearas

Ramonearás

Ramonearéis

Vi vil Ramoneáremos

Ramonearen

de bladde

Ramoneas

Ramonease

Ramoneaseis

Ramoneases

encapments

Raposea

Raposeabais

Raposeabas

Raposead

du raposeadas

Raposeados

Raposeamos

Raposean

Raposearan

Raposearas

Vi vil ha

Raposeares

Raposearía

Raposease

Raposeásemos

Raposeaste

Raposeasteis

Raquea

Raquead

Raqueada

Raquearan

Raqueare

Raquearías

Raqueaseis

Raqueasteis

spinal

rarear

klimpre

skrapete

Vi riper

Raspeada

du raspeadas

Vi skraper

Raspean

Raspearais

De vil skrape

Raspearas

Du vil skrape

Vi vil skrape

Raspearía

Raspeasen

Raspeases

Rasquetea

Vi riper

De riper

jeg skrapte

Vi klør

Rasquetean

rasquetear

Rasqueteará

De vil klø

Rasqueteare

Rasquetearíais

Vi ville klø

De ville klø

Rasquetease

spor

De spores

Rastread

jeg skurte

trackere

spores

Du sporer

sporing

Sporer den

Rastrearais

Rastreáramos

Du vil spore

Jeg vil spore

Rastreares

Du ville spore

Vi ville spore

Spor ham

Rastrease

Rastreaseis

Du riper

snitching

Vi var begrensende

Ratead

Rateáis

det rateará

Ratearán

Ratearas

Ratearemos

Ratearen

Rateares

Ratearía

Ratearíais

retroactions

tilbakevirkende

tilbakevirkende

tilbakemeldinger

Roanas

roan

Roas

Vi var ydmykende

Tabaleaban

Tabalead

Tabaleada

du tabaleadas

Tabalean

Tabaleara

Tabaleará

Tabaleáramos

Tabaleareis

Vi vil tampe ned

Tabalearen

Tabalearíais

Vi ville babble

de trommet

Tabaleas

Tabaleásemos

Tabaleases

Vi var ombordstigning

Tablead

planked

Tableau

Tableáramos

Tablearan

Tablearas

Tablearás

Tableareis

Vi går om bord

Tablearen

Tablearíais

Tablearían

Tablearías

Tablease

Tablett

de skranglet

Tabletead

Tablett

du tableteadas

table

Tabletean

rasle

Tableteara

Tabletearais

Tabletearas

Tabletearás

Vi vil tabletten

Tableteares

Tabletearíais

Tabletearían

Tabletearías

Tablett

Tableteas

Tabletease

Tableteasen

Tableteaste

Tacañead

Vi banker

Tacañeando

klype

Tacañeara

Tacañearais

Vi vil være gjerrig

Du vil tynne

Tacañeare

Tacañearen

Tacañeares

De ville stikke

Vær overfylt

Tacañeases

krenging

Taconeabais

Taconeabas

du taconeadas

Taconeados

Taconeamos

De tapper

Taconeando

Taconearais

Vi vil koble sammen

Du vil dabble

Taconeares

Taconeases

Tafiletea

Tafileteabais

Tafileteabas

du tafileteadas

Tafileteáis

Vi fylte

Tafiletearais

Tafileteáramos

Tafiletearan

Tafiletearán

Tafileteare

Du vil omskrive

Tafiletearía

Du ville bytte

Tafiletearían

Tafiletearon

Tafileteas

Tafileteaseis

Taloneaba

Taloneabas

Taloneada

du taloneadas

Taloneamos

hæl

Taloneáramos

Talonearás

Talonearé

Talonearías

Talonease

Taloneaseis

Taloneásemos

Taloneases

sjangler

rave

Tambaleada

Tambaleadas

Du stagger

snubler

rave

rave

Det vil wobble

De vil spole

Du vil wobble

Jeg vil forskyve

Tambalearen

Tambalearte

Tambalease

Tambaleaseis

Tambaleases

Du forskjøvet

Tamboreabais

De stanset

Tamboread

Han vil danse

Tamboreará

Tamboreare

Du vil drible

Vi vil fortsette

Tamboreáremos

Tamborearías

Tamborearon

La oss gå

Tamboreasen

trommer

Tamborileabais

Vi trommede

de trommet

Tamborileabas

vi tromme

tromming

Tamborileará

Tamborilearás

Tamborileáremos

Tamborilearía

Tamborilearías

de trommet

Tamborileases

Tamborileaste

Tamboriteaban

Tamboriteado

Tamboriteados

Tamboritean

Tamboritear

Tamboriteara

Tamboriteare

Tamboriteareis

Du vil tromme

Tamboriteáremos

Tamboritearen

Tamboritearon

Vi prøvde

de famlet

Tantead

Tanteadoras

scorekeepers

Du prøver

Føler det

Tantearan

Tantearas

Jeg vil føle

Tanteareis

Vi vil prøve

Du ville føle

Test det

Merk dem

Test dem

De følte

Tanteaseis

Tanteasen

Taparear

taquear

Taraceabas

Vi taraceamos

innlegg

Taraceará

Taracearas

Taracearé

Vi tar tarace

Vi tar taraceáremos

Taracease

Taraceasen

brummer

nynnet

Vi hummed

Du hummed

nynnet

nynnet

Du hum

Vi hummed

hum

Tararearais

De vil hum

Tararearas

Du vil hum

Jeg vil hum

Tarareareis

Tarareares

Tararearía

Vi ville hum

De hummed

hum

Tartajeaba

Vi var tarting

Tartajead

Tartajeada

Tartajeados

Vi gabble

Tartajean

Tartajeando

De vil stamme

Du vil tære

Vi skal chatte

Vi vil tartajeáremos

Tartajearías

De tarted

Tartajeaseis

Tartajeases

Tartalea

Tartalead

Tartaleada

du tartaleadas

Tartaleando

Tartaleáramos

Tartalearás

Tartalearé

Tartalearéis

Han blede

han vandret

Valoreo

pisking

whippings

Vareos

flatulens

sommerferie

Verbenáceo

Verbeneo

det verdegueó

verdeo

Vergueo

det vergueó

Verileo

Verraqueo

Verseo

violáceos

Vipéreo

Virgíneos

Vitáceos

han bivouacked

Volqueo

Det ristet opp

Zancajeo

jiggle

han trampet

Sakkeus

det zarabuteó

sprøytebetong

Zascandileos

Zigofiláceos