Hva er en universell løsningsmiddel?

Et universelt løsningsmiddel er det stoffet som er i stand til å oppløse et stort utvalg av oppløsninger eller kjemikalier. Stoffet som regnes som universelt løsningsmiddel er vann og forklarer hvorfor i henhold til egenskapene.

Hvis vi tenker på en limonade, er tre ingredienser nødvendige, vann, sitroner og sukker. Ved å legge til sukker løses det lett i sitronaden, som er en drink som bruker vann som base.

Et eksempel som er så enkelt som lemonade tjener til å demonstrere vannets egenskaper i aksjon. Vann er kjent som "universal solvent" par excellence.

Selv om vann er det mest kjente løsningsmiddelet og en av de viktigste, er det ikke det eneste løsningsmidlet som brukes i kjemisk industri.

Hva er et løsemiddel?

Et løsningsmiddel er ganske enkelt et stoff som kan oppløse andre molekyler og forbindelser som kalles oppløsninger. En homogen blanding av et oppløsningsmiddel med et oppløsningsmiddel er kjent som en oppløsning.

Et løsningsmiddel er alltid i flytende tilstand, mens et oppløsningsmiddel kan være til stede i fast, flytende eller gassformig tilstand.

Eksempler på løsemidler er vann, tiner, alkohol, melk. Eksempler på oppløsninger er sukker, salt, eddiksyre. Et eksempel på en løsning er en saltoppløsning dannet av vann og salt.

Oppløsningsmidler er en del av ulike anvendelser, for eksempel legemidler, syntetiske materialer, maling og lim.

Hvorfor betraktes vann som et universelt løsningsmiddel?

Kroppen vår virker gjennom kjemiske endringer som skjer på mobilnivå. På samme måte lider planter og dyr kjemiske endringer i deres organismer.

Disse endringene foregår i vandige løsninger eller løsninger der vann er hovedløsningsmidlet.

Siden vann har polaritetsegenskaper (negativ og positiv ladning) og evnen til å danne hydrogenbindinger, regnes det som et utmerket løsningsmiddel.

Vannets evne til å oppløse et stort utvalg av molekyler er nøkkelen til at disse kjemiske reaksjonene finner sted i organismer. Derfor betydningen av at vann har for livet på planeten.

Takket være sin evne til å oppløse en stor mengde løsemidler, er mer enn noen annen væske kjent som "universelt løsningsmiddel". Det er viktig å nevne at ikke alle stoffer oppløses godt i vann, et eksempel er oljer.

Oljens molekyler har ikke ladningsområder verken positive eller negative, det er derfor de ikke tiltrekkes av vannmolekyler.

Vannmolekyler består av hydrogen og oksygenatomer. Hydrogen har en positiv ladning og oksygen har en negativ ladning, noe som gjør det mulig å trekke vannmolekyler til mange forskjellige typer molekyler og dermed i stand til å oppløse dem.

Det er andre egenskaper av vann som overflatespenning, dens unike tetthet og temperatur som gjør at vann kan være et godt løsningsmiddel.

Vann finnes i tre mulige former, for eksempel gass, væske eller fast stoff, en egenskap som ikke er vanlig i andre løsningsmidler.