Hva er en avis og deler av en avis?

Delene av en avis og dens avdelinger har en tendens til å variere avhengig av ukedag, hyppighet og type publikasjon. Noen av dem kan imidlertid klart defineres, spesielt de som er på forsiden eller omslaget, for eksempel topptekst, dato, logo, motto og katalog (Publikasjoner, 1993).

Om de seksjonene som kan variere i henhold til publiseringsdatoen, er de utgavene som leveres på søndager generelt delt inn i flere deler eller seksjoner enn de som distribueres annenhver ukedag, som er søndag den dagen som presenterer mer innhold til leserne.

Vanligvis er en avis delt inn i flere seksjoner som kan omfatte lokalnyheter, internasjonale nyheter, næringsliv og økonomi, sport, politikk, miljø, klassifiseringer, intervjuer, opinionskolonner, brev fra lesere, underholdning, kunst og kultur, arrangementer, tv-guide og samfunn, blant annet (Soong, 1997).

Alle avdelingene som en avis kan ha, er ikke obligatoriske. Noen aviser kan stole på alle disse delene, og andre kan ignorere dem. En avis kan også støttes av magasiner og kosttilskudd som utfyller det under bestemte dager i uken.

Imidlertid har de fleste avisene en lignende struktur, dekselet har en tendens til å være lik diagrammet og innenfor er det vanligvis en nyhetsseksjon (lokalt og internasjonalt), en meningsavdeling, en underholdningsseksjon, en sportsseksjon, og til slutt, en av rubrikkene (McMillan, 2010).

Hver del av en avis er i sin tur oppdelt i andre deler. For eksempel vil nyhetsseksjonen bli dannet av nyheter, hver med en overskrift, en foto-rapport, en bildetekst, en intro og en kropp.

Ulike deler av en avis

Nyhetsseksjonen

Nyhetsseksjonen er vanligvis den første som ble funnet når man åpnet en avis. Dette skyldes at formålet med en avis er å presentere dagens nyheter til publikum. Det ville ikke være fornuftig å publisere en avis uten nyheter, for dette er de viktigste av publikasjonen og har en ledende rolle.

Forsiden eller forsiden er en av de viktigste delene av en avis. I det kan du se et sammendrag av de viktigste nyhetene, noen historier relatert til lokalsamfunnet, staten eller nasjonale og internasjonale hendelser.

På første side finner du vinduet, en liten del der noen relevante nyheter som behandles i publikasjonen vil bli oppført (Academy, 2017).

- Lokale og internasjonale nyheter

Den første delen av en avis er dedikert til nasjonale og lokale nyheter. Denne nyheten skal dekke regionen eller byen som avisen er adressert til. Senere er det en internasjonal nyhetsseksjon, der de viktigste aktuelle problemene diskuteres over hele verden.

Innenfor delen dedikert til nasjonale nyheter, er det en nyhet som vil være den mest relevante av publikasjonen. Denne nyheten vil bli dedikert til avisens første sider, og vil ha en ledende tilstedeværelse på forsiden, hvor en slående overskrift vil bli tildelt og de viktigste aspektene av nyhetshendelsen vil bli indikert.

Alle nyhetene teller i begynnelsen med et overskrift og en liten del hvor de første linjene i teksten er uthevet. Overskriften og de første linjene skal gi leseren ledetråder om det totale innholdet i nyhetene, slik at han kan forstå hva som skjer ved å bla gjennom linjene.

Det er viktig å huske på at nyheter alltid skal ha en objektiv tone. Dette er grunnlaget for en avisens ideologi, derfor blir det avgjørende at det finnes kilder og vitner som kan redegjøre for hendelsene som rapporteres og bekrefter at dataene som er gitt til leseren, er sanne.

- Fotorapporter

I nyhetsseksjonen finner du bilderapporter. Disse er ansvarlige for å lage bilder som kan støtte utviklingen av et arrangement. Ved aviser er fotorapporter sammensatt av statiske bilder.

Bildene som følger med i noen nyheter, må ha en bildetekst på bunnen. Dette er en stripe som inneholder et uttrykk som følger med hvert fotografi, og gir en kort forklaring på hva som vises i bildet, og i noen tilfeller inkluderer fotografens navn.

Meningsavsnittet

Etter nyhetsseksjonen finner du meningsavsnittet. Hovedformålet med denne delen er å gi en stil av desentralisert rapportering der journalister og forfattere kan dele sin mening om ulike saker som redaksjonelle.

Den redaksjonelle journalistikken tillater skriving av kolonner, hvis hensikt er å overtale leseren til å tenke på en måte eller å stille spørsmål til en bestemt situasjon. Utgivere kan diskutere problemer knyttet til lokale, nasjonale eller internasjonale problemer.

Meningsavsnittet inneholder nesten alltid artikler skrevet av anerkjente forfattere eller journalister. På samme måte inneholder denne delen brev til avisens redaktører som leserne kan generere sine egne meninger om problemene som er publisert i avisen. Redaksjonelle tegneserier finnes i denne delen. (Fink, 1988)

En redaksjonell karikatur er også kjent som en politisk tegneserie. Denne illustrasjonen er vanligvis en grafikk hvis innhold er basert på en sosial eller politisk melding som taler om en gjeldende begivenhet eller personlighet.

Politiske tegneserier finnes i meningsavsnittet i nesten alle aviser, som nesten alltid omhandler visuelle metaforer som forsøker å forklare en kompleks politisk situasjon eller forsøker å oppsummere en begivenhet på en morsom eller emosjonell måte.

Sportsseksjonen

Sportsseksjonen i en avis inneholder informasjon relatert til lokale og internasjonale sportsbegivenheter. Det kan inkludere mindre relevante hendelser som ungdoms- og universitetsturneringer, spesielt når det gjelder mindre aviser.

Nyheter relatert til nasjonale idrettsligaer finner du i denne delen. Noen ganger blir det lagt vekt på mer i noen idretter enn i andre, avhengig av hvilken dag i uken det er publisert i avisen. De viktigste hendelsene er vanligvis funnet i weekendutgaver.

I mange aviser blir idrettsavdelingen ikke tatt alvorlig, siden idrett ikke regnes som et seriøst nok emne. Dekningen av sportsarrangementer har imidlertid fått større betydning de siste årene.

På denne måten har sportsjournalistikk blitt et viktig element i å strukturere en avis, blant annet lagrapporter, idrettsbiografier og relevant spillstatistikk. Noen idrettsutøvere er enige om å motta avisreportere for å støtte sitt arbeid.

Underholdningsseksjonen

Underholdningsavsnittet i en avis inneholder informasjon og artikler med fokus på ulike kulturelle aspekter. Du kan finne rapporter relatert til historier om menneskelig interesse, hvor sosial interaksjon mellom enkeltpersoner diskuteres fra et følelsesmessig perspektiv.

I denne delen presenteres de nåværende kulturelle hendelsene, folks sosiale problemer, deres bekymringer og prestasjoner blir behandlet på en måte som tiltrekker lesernes interesse og sympati.

Her finner du informasjon relatert til kjente personer eller populærkultur. Du kan se billboardet på kinoene, finne horoskopet, rådgivningskolonner eller forskjellige spill som kryssord eller ordsøk.

Kosttilskudd og magasiner blir noen ganger betraktet som utvidelser av denne delen av avisen, slik at mote-relaterte emner eller intervjuer med kjente lokale eller internasjonale kjendiser kan behandles mer grundig.

Nesten alltid, dette er der temaer relatert til gastronomi, nyeste trender, musikk, kino, teater, underholdning, blant andre interesser blir behandlet.

Den klassifiserte delen

Den klassifiserte delen anses som en form for reklame ganske vanlig i aviser, både trykte og virtuelle. I denne delen blir ulike produkter og tjenester fremmet og tilbudt. Det er en annonseringsmodell som lar enkeltpersoner eller bedrifter søke etter kjøpere og selgere av alle typer produkter.

Classifieds er korte essays der bilder ikke er inkludert og grunnleggende informasjon om et produkt eller en tjeneste og et kontaktnummer er oppgitt. Noen ganger kan du inkludere navnet på kontakten, en adresse og en mer detaljert beskrivelse av produktet. Selv om bilder ikke skal inkluderes, kan noen ganger logoen til et selskap inngå i publikasjonen.

Denne delen av en avis mottar dette navnet takket være at de forskjellige annonsene i denne delen er gruppert etter klasser.

På denne måten er det små titler innenfor den klassifiserte delen som viser klassene av produkter eller tjenester som tilbys. Noen vanlige titler kan omfatte regnskapstjenester, biler, jobbtilbud, klær, mat, salg, kjøp og leieavtaler, blant annet.

Annonser er forskjellige fra boksene og mellomromene som er dedikert til å annonsere ulike produkter og tjenester i en avis (øret), siden de ikke inneholder grafikk, og deres layout er grunnleggende og lik for alle annonser.

Annonser kan kjøpes til lav pris. Men i land som USA utgjør de generelle inntektene fra kjøp av rubrikkannonser til 30 billioner dollar årlig.

Med utseendet på virtuelle aviser har forekomsten av rubrikkannonser på Internett økt, og tilstedeværelsen av rubrikkannonser i trykte medier har gått ned.

Andre deler av en avis

Det finnes andre nødvendige deler innenfor en avisstruktur, som er nyttige for å sikre klarhet og sammenheng. Hver av disse delene gjør det mulig å levere informasjon på en lesbar måte til publikum. Hver part oppfyller også en bestemt funksjon som bidrar til å identifisere de forskjellige i en avis.

- Forsiden

Forsiden eller forsiden av en avis er den mest synlige delen av den. Dette inneholder dagens viktigste informasjon og tjener som innledende brev av innholdet i publikasjonen (Press, 2017).

Bare de viktigste nyhetene er valgt for å vises på forsiden. På samme måte er det i denne delen av avisen hvor andre viktige deler av publikasjonen er plassert, for eksempel overskriften, øret, datoen, slagordet, logoen og informasjonen som er relatert til de som er ansvarlige for publisering og data. av avis kontakt.

- Overskriften

Overskriften er viktig for å identifisere en avis. Den er alltid plassert øverst på forsiden og inneholder navnet på avisen, dets slagord og logo.

- øret

Øre og øre i avis består av alle annonsene som leserne kan finne på forsiden eller forsiden av avisen. Disse annonsene er vanligvis plassert øverst og nederst på dekselet, og gir informasjon om selskaper, produkter og kommersielle tjenester.

- Dato band

Vanligvis finner vi i nederste eller laterale delen av overskriften en stripe hvor leseren blir fortalt hva som er datoen for utgivelsen av avisen.

- Motto og logo

Disse to elementene følger med overskriften og forsterker meldingen om at avisen ønsker å gi leserne og påminnelsen om det.

Mottoet ligger under hodet og betegner den differensierende holdningen til avisens filosofi. Logoen, derimot, er bildet som identifiserer avisens merke.

- Katalog og skriveteam

Disse to mellomromene på forsiden av en avis inneholder relevant informasjon om avisens kontaktinformasjon og teamet som har ansvaret for å skrive innholdet.

I den øvre delen av omslaget finner vi avisens elektroniske post, sin fysiske adresse og web, samt måten å kontakte selskapet på.

På den annen side, i avisens nedre del finner du listen over de som er ansvarlige for skrivingen, som inkluderer direktøren, nestleder, redaktører, fotografer og teknisk og administrativt personale.