De 50 mest aktuelle rumenske etternavnene og deres opprinnelse

Mange rumenske etternavn har suffikset -escu eller (mindre vanlig) -aşcu eller -ăscu som tilsvarer det latinske suffikset -isus og betyr "tilhører folket". For eksempel pleide Petrescu å være Petres sønn.

Lignende etterord som -asco, -asgo, -esque, -ez, etc. de er til stede på andre språk avledet fra latin. Mange romere i Frankrike endret denne avslutningen av etternavnet til -esco, fordi måten det er uttalt på fransk, er nærmere den rumenske uttalen av -escu.

Iancolescu : Rumensk etternavn. Det er et vanlig etternavn, det har blitt registrert ca. 200 000 personer med dette etternavnet i Romania.

Ioveanu : Rumensk etternavn. Det betyr "Sønn av Ivan". Ivan betyr "Man med guddommelig velsignelse".

Kazaku : Det er et russisk etternavn, også vanlig i Moldova.

Luca : Italiensk, Fransk, Kroatisk, Ukrainsk, Rumensk. Den stammer fra det gamle greske navnet "Loucas", som betyr "mann fra Lucania" tidligere en region i Italia. Den latinske formen av navnet Lucas var en stor favoritt som et personlig navn i middelalderen, delvis skyldes populariteten til St. Lukas evangelisten.

Matei : Rumensk etternavn hvis opprinnelse er knyttet til navnet Mateo.