Hva er plasseringen av hele og desimale tall?

Plasseringen av heltall og decimaler er avgrenset av et komma, også kalt et desimaltegn. Heltalldelen av et ekte tall er skrevet til venstre for kommaet, mens desimaldelen av tallet er skrevet til høyre.

Den universelle notasjonen for å skrive et tall med et heltall og en desimaldel skiller disse delene med et komma, men det er steder der de bruker en periode.

I det forrige bildet kan vi se at hele delen av et av de reelle tallene er 21, mens desimaldelen er 735.

Plassering av hele delen og desimaldelen

Det er allerede beskrevet at når et ekte tall er skrevet, er notasjonen som brukes til å skille hele delen fra sin desimaldel, et komma, som vi vil vite hvordan du finner hver del av det oppgitte nummeret.

Nå, akkurat som hele delen er delt inn i enheter, titalls, hundrevis og mer, er desimaldelen også delt inn i følgende deler:

- Tiende s: er det første nummeret til høyre for kommaen.

- Hundredder : Det er det andre nummeret til høyre for kommaen.

- Tusenvis : er det tredje nummeret til venstre for kommaet.

Derfor er nummeret på bildet i begynnelsen lest som "21 med 735 tusendeler".

Et kjent faktum er at når et tall er heltall, nuller nullene til venstre for det nummeret ikke påvirker dets verdi, det vil si tallene 57 og 0000057 representerer samme verdi.

Når det gjelder desimaldelen, skjer noe lignende, med den forskjellen at nuller må legges til høyre slik at de ikke påvirker verdien deres, for eksempel er tallene 21.735 og 21.73500 faktisk det samme nummeret.

Med det ovenfor kan det konkluderes med at desimaldelen av et helt tall er null.

Den virkelige linjen

På den annen side, når vi tegner den virkelige linjen, starter vi ved å tegne en horisontal linje, så i midten setter vi verdien null og til høyre for null merker vi en verdi som verdien av 1 er tildelt.

Avstanden mellom to sammenhengende tall er alltid 1. Derfor, hvis vi plasserer dem på den virkelige linjen, vil vi få en graf som følgende.

Ved første øyekast kan du tro at mellom to heltall er det ingen reelle tall, men sannheten er at det er uendelige reelle tall som er delt inn i rasjonelle og irrasjonelle tall.

De rasjonelle og irrasjonelle tallene som ligger mellom heltallene n og n + 1, har et heltall som er lik n, mens deres desimaldel varierer langs hele linjen.

Hvis du for eksempel vil plassere tallet 3, 4 på den reelle linjen, må du først finne hvor 3 og 4 er. Nå er dette linjesegmentet delt inn i 10 deler med samme lengde. Hvert segment vil ha en lengde på 1/10 = 0, 1.

Som du vil plassere tallet 3.4, er det 4 segmenter med lengden 0, 1 til høyre for nummer 3.

Hele tall og decimaler brukes nesten overalt, fra målingene av et objekt til prisen på et produkt i et lager.