Hva er Divisers of 24?

For å vite hvilke divisorer av 24, så vel som et hvilket som helst hele tall, er en dekomponering gjort i primære faktorer sammen med noen flere trinn. Det er en ganske kort prosess og lett å lære.

Når det tidligere ble nevnt av hovedfaktorer, er det referert til to definisjoner som er: faktorer og primtal.

Den primære faktorisering av et tall refererer til omskrivning av dette nummeret som et produkt av primtal, hvor hvert tall kalles en faktor.

For eksempel kan 6 skrives som 2 × 3, derfor er 2 og 3 de viktigste faktorene i dekomponeringen.

Kan hvert tall dekomponeres som et produkt av primtal?

Svaret på dette spørsmålet er JA, og dette er sikret av følgende setning:

Fundamentell Theorem of Arithmetic: ethvert positivt heltall større enn 1 er et primaltall eller et enkeltprodukt av primtal, bortsett fra rekkefølgen av faktorene.

I følge den forrige setningen, når et tall er førsteklasses, har det ingen nedbrytning.

Hva er de viktigste faktorene til 24?

Siden 24 ikke er et primaltall, må dette være et produkt av primtal. For å finne dem, utføres følgende trinn:

- Del 24 med 2, noe som gir et resultat av 12.

-Nu 12 er delt med 2, noe som gir 6.

- Del 6 med 2 og resultatet er 3.

-Finalt 3 er delt med 3 og sluttresultatet er 1.

Derfor er de primære faktorene 24 er 2 og 3, men 2 må heves til kraft 3 (siden den ble delt med 2 tre ganger).

Så at 24 = 2³x3.

Hva er Divisers of 24?

Vi har allerede den primære faktor dekomponering av 24. Det gjenstår bare å beregne sine divisors. Som gjøres ved å svare på følgende spørsmål: Hva er forholdet mellom hovedfaktorene til et tall og dets divisorer?

Svaret er at divisorene til et tall er sine primære faktorer separat, sammen med de ulike produktene blant dem.

I vårt tilfelle er de primære faktorene 2 og 3. Derfor er 2 og 3 divisorer på 24. Så sagt før produktet av 2 av 3 er divisor på 24, det vil si 2 × 3 = 6 er divisor på 24 .

Er det mer? Selvfølgelig, ja. Som nevnt før, vises hovedfaktoren 2 tre ganger i dekomponeringen. Derfor er 2 × 2 også divisor på 24, det vil si 2 × 2 = 4 deler til 24.

Den samme resonnementet kan brukes for 2x2x2 = 8, 2x2x3 = 12, 2x2x2x3 = 24.

Listen som ble dannet før er: 2, 3, 4, 6, 8, 12 og 24. Er de alle?

Nei. Husk å legge til nummer 1 og alle negative tall som tilsvarer forrige liste.

Derfor er alle divisorer på 24: ± 1, ± 2, ± 3, ± 4, ± 6, ± 8, ± 12 og ± 24.

Som sagt i begynnelsen, er det en ganske enkel prosess å lære. For eksempel, hvis du vil beregne divisors på 36, er det oppdelt i primære faktorer.

Som det ses i forrige bilde, er den primære faktoriseringen av 36 2x2x3x3.

Så divisors er: 2, 3, 2 × 2, 2 × 3, 3 × 3, 2x2x3, 2x3x3 og 2x2x3x3. Og i tillegg må tallet 1 og de tilsvarende negative tallene legges til.

Til slutt er divisorene på 36 ± 1, ± 2, ± 3, ± 4, ± 6, ± 9, ± 12, ± 18 og ± 36.