Hva er Divisers of 60?

For å vite hvilke divisorer 60 er, er det praktisk å innse at de også kalles "faktorer" av et tall som i det spesielle tilfellet som angår oss, er 60.

Dens divisors er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 og 60, plasserer dem i streng rekkefølge. La oss også merke til at den minst vanlige divisoren er 1, mens den høyeste er 60.

Den matematiske forklaringen hvorfor disse er divisors of 60

Før noen hensyn, og for å bære en logisk sekvens i forklaringen, er det tilrådelig å analysere definisjonene av "Factor", Multiples "og" Divisor ".

To tall er faktorer av et bestemt tall, hvis produktet er det samme nummeret. For eksempel er 4 x 3 lik 12.

Så, 4 og 3 er faktorer av 12 av åpenbare grunner. Med andre ord, men i samme konseptuelle retning er tallet flere av en faktor.

I tilfelle av eksemplet som vi har beskrevet, er 12 et multiplum av 4 og også av 3. Men ja, det samme 12 kan være et flertall av andre kombinasjoner av tall, for eksempel 6 og 2, fordi 6 x 2 er lik 12.

I tillegg er hver faktor en divisor av nummeret. La oss se eksempler, for en bedre forståelse

La oss gå tilbake til det opprinnelige spørsmålet: Hva er divisors of 60 ? Ifølge hva som nettopp har blitt "undertekst", er hver av faktorene 60 som vi har påpekt, divisorer på samme tid.

La oss se nå en mer detaljert forklaring om hva som kalles "General Property" når de naturlige tallene er de samme "Universal Set".

"A" er en faktor "B", forutsatt at denne ligningen eksisterer: B = AK, hvor A, B og K utgjøres i en undergruppe (eller "gruppe", for å si det på mer forståelige vilkår) av "Universal Set" av de naturlige tallene.

På samme måte har vi at B er et flertall av A, forutsatt at B = AK, det vil si hvis B er lik multiplikasjonen i A x K.

"La oss spille" med tallene for en bedre forståelse av divisors of 60

Så, 5 x 8 = 40 riktig? Derfor er 5 og 8 faktorer på 40, for forklaringene som allerede er formulert.

Nå, som 5 x 8 = 40, er sistnevnte et flertall på 5 og er også et flertall på 8. Derfor er 5 og 8, i tillegg til multipler på 40, divisorer derav.

For å vite hva divisors av 60 og deres matematiske motiv er, la oss oversette dette eksemplet til tallet 60 selv.

Det er tydelig at 12 x 5 = 60. Det følger at både 12 og 5 er faktorer på 60 (husk at 5 og 12 er i listen over innledningen).

Derfor er 60 et multiplum av 5 og også av 12. Som en konsekvens, og fra det matematiske prinsippet som sier multipler, er divisorer av et tall, 5 og 12 på samme tid divisorer på 60.