Betydningen av teknisk tegning som et element av kommunikasjon

Teknisk tegning er viktig for kommunikasjon fordi det hjelper bedrifter eller bedrifter til å visualisere konsepter på en enklere måte.

De tekniske tegningene må være detaljerte og må følge spesifikasjoner eller detaljer som kreves i bransjen, som for eksempel skjer innen engineering.

Når en ide er oppfattet, er den tekniske tegningen nødvendig for at den kan overføres. Hvis ideen ikke kan kommuniseres på riktig måte, kan den aldri utføres. Tekniske tegninger fungerer som instruksjonsmanualer for noe som må bygges eller produseres.

De tjener til å gi en visuell representasjon i detalj om hvordan noe skal se i virkeligheten. En teknisk tegning må kommunisere spesifikasjoner av ideen. Når tegningen er fullført, må produsenten ha en nøyaktig ide om hvordan du oppretter objektet fysisk.

Tekniske tegninger utføres vanligvis ved hjelp av dataprogrammer som er spesielt designet for dette formålet. De kan gjøres i to eller tre dimensjoner.

De som er ansvarlige for å tegne tegningene, følger vanligvis en prosess som inkluderer å utvikle tegningen i programmet, analysere modellens struktur og praktisk talt opprette en prototype. Deretter testes prototypen for å sikre at den fungerer riktig og at den overholder spesifikasjonene.

Den kommunikative betydningen av teknisk tegning

Forskjellen mellom en teknisk tegning og en mer uformell tegning eller skisse, er detaljgraden. Med en teknisk tegning får du en grundig titt på hele objektet; fra oppsettet og tykkelsen av linjene til beskrivende geometri, tekst, størrelse og symboler.

Basert på dette kan det sies at i de tekniske tegningene er det ikke rom for tolkning. Av denne grunn er de så viktige når de kommuniserer og designe et objekt.

Teknisk tegningskonsept

Teknisk tegning er handlingen eller disiplinen til å tegne tegninger som visuelt kommuniserer hvordan en gjenstand skal bygges eller hvordan den skal fungere. Denne disiplinen er nødvendig for å kommunisere ideer innen industri og ingeniørfag.

For at tegningene skal forstås, bruker skaperne enkle å forstå symboler, perspektiver, måleenheter, rotasjonssystemer og visuelle stiler. Sammen bygger de et visuelt språk som bekrefter forståelsen av det objektet.

Dette visuelle språket hjelper til med at tegningen ikke er tvetydig; Dette betyr at det er nøyaktig og relativt lett å forstå.

Behovet for å ha presis kommunikasjon for å forberede et funksjonsdokument er det som skiller en teknisk tegning fra bildekunst. I motsetning til kunstneriske tegninger kan tekniske tegninger ikke tolkes subjektivt; de er utformet for å bli forstått på en bestemt måte.

Tekniske tegne metoder

Manuell eller med instrumenter

Den vanlige prosedyren er å legge et blankt papir eller annet materiale på en jevn overflate med hjørner; Det må ha de riktige vinklene, som det skjer på et tegnebrett. Deretter brukes verktøyene til å glide langs overflaten og dermed gjøre slagene.

I tillegg bruker skaperen flere tekniske tegneverktøy, for eksempel et kompass, for å lage kurver og sirkler. For å spare tid, brukes ofte brukte objektmaler ofte.

På denne måten kan forfatteren tegne vanlige gjenstander uten å måtte tegne dem fra begynnelsen hver gang. Disse malene selges vanligvis, selv om noen teknikere foretrekker å lage egne maler.

En tegningstekniker må lage linjer, buer og sirkler perfekt. I tillegg må han perfekt forstå geometri, trigonometri og må ha en utmerket romlig forståelse. Oppmerksomhet på detaljer bør også være en viktig funksjon hos en tekniker.

En løsning på tekniske problemer begått av mennesker er "tegnemaskinen". Strømprodusenten gjør det enkelt å skape rette vinkler på en side raskt.

Computer-hjulpet design

For tiden har de fleste design blitt automatisert og laget med en datamaskin. Designsystemene kan gjøres i to eller tre dimensjoner. Disse programmene kalles CAD ved sin akronym på engelsk.

2D CAD, et av de mest brukte systemene, krever mye ferdighet fra brukerens side. Systemet er i utgangspunktet et elektronisk tegnebord hvor de fleste linjene tegnes av teknikeren.

Men fordelen er at hvis det er en feil, trenger du ikke å starte fra bunnen av. Å være en elektronisk metode, er det bare nødvendig å modifisere en kopi av originalen, som ligner på tekstredigeringsprogrammer for datamaskiner. Takket være dette blir en betydelig mengde tid lagret.

På den annen side har et 3D CAD-system ikke mye rom for menneskelig feil. Disse programmene skaper geometrien og alle synspunkter på hva som blir trukket.

Det eneste rommet for feil kan oppstå hvis det oppstår en feil når programmeringsparametere og projeksjon. Dette systemet har også fordelen av at utformingen av individuelle deler senere kan bli med i et sluttprosjekt.

Tekniske tegneapplikasjoner

Mange disipliner og felt bruker teknisk tegning for å bygge sine produkter. Den hydrauliske industrien, elektronikk, elektrisk og pneumatikk er bare noen områder der denne ressursen brukes.

I arkitektur brukes teknisk tegning til å formidle alle designaspekter som prosjektet må ha. I arkitekturen er disse tegningene kalt fly.

Tekniske tegninger i engineering har generelt å gjøre med produserte deler og utstyr. Disse tegningene er opprettet i henhold til standardiserte design-, nomenklatur- og utseendekonvensjoner, så det er ingen fortolkningsfeil.

Målet er å fange de geometriske egenskapene til et produkt eller en komponent riktig. En teknisk tegning innen engineering skal formidle all nødvendig informasjon, slik at produsenten kan gjøre produktet som skaperen forestillte det.