arbeid

arbeid - Hva er Strukturistiske School of Administration?

Hva er Strukturistiske School of Administration?

Den strukturistiske administrasjonsskolen er en type modell som danner organisasjonsstrukturer. Det skiller seg fra de tradisjonelle og karismatiske strukturer. Teorien om denne skolen foreslår at en organisasjon ideelt sett består av en gruppe mennesker organisert i en hierarkisk struktur og styrt av rasjonell og juridisk beslutningsprosess.

arbeid - Hva er Matrix-organisasjonen?  Viktigste funksjoner

Hva er Matrix-organisasjonen? Viktigste funksjoner

Matriksorganisasjonen er en forretningsstruktur der ansatte deltar i bestemte prosjekter, mens de fortsetter å oppfylle sine funksjoner. Dual kanaler brukes: på den ene side hovedhierarkiet; og på den annen side de spesifikke programmene. Vanligvis representerer disse programmene eller porteføljene tjenestene som tilbys av et selskap. Nå

arbeid - De 7 stadiene av den viktigste planleggingen

De 7 stadiene av den viktigste planleggingen

Planleggingsstadiene inkluderer å skaffe informasjon om mulige scenarier og forutse handlingsplanen som må følges før hver enkelt. Planlegging er det første trinnet som må tas i administrasjonen og / eller styringen av enhver organisasjon. I denne forstand er planlegging å begrunne om de ulike aspektene ved driften av en forretningsidé. I plan

arbeid - Hva er administrasjonens opprinnelse?

Hva er administrasjonens opprinnelse?

Opprinnelsen til administrasjonen går tilbake til opprinnelsen til det menneskelige behovet for å organisere: det har vært tilstede siden primitive tider. Det er en vitenskap som består av å styre en enhet eller et godt, som kanskje eller ikke er eid av personen som administrerer den. Det er en disiplin som søker konstant forbedring i forvaltningen av ressurser, personell, utstyr, materialer, penger og menneskelige relasjoner. Den

arbeid - Hva er skatter som venter på å betale?  Hovedkarakteristikker

Hva er skatter som venter på å betale? Hovedkarakteristikker

Skatter i påvente av betaling er en regnskapskonto som representerer de økonomiske forpliktelsene som et selskap har med staten, som svarer til betalingen av skatt. Denne kontoen er klassifisert som en brøkdel av selskapets forpliktelser; det er, det er en del av selskapets gjeld. Alle selskaper har skatteplikt med statlige enheter. A

arbeid - De 7 funksjonene til en hovedadministrativ assistent

De 7 funksjonene til en hovedadministrativ assistent

Funksjonene til en administrativ assistent er oppgaver for assistanse og akkompagnement til de normale aktivitetene som et selskap utvikler. Derfor er de grunnleggende for en effektiv drift av den. Disse aktivitetene er vanligvis variabel i henhold til forretningsområdet i selskapet der de jobber. For eksempel, i spesialiserte kontorer som advokatfirmaer, har deltakerne vanligvis spesiell trening for utførelsen av visse aktiviteter.

arbeid - De 10 funksjonene til konsernsjef i et større selskap

De 10 funksjonene til konsernsjef i et større selskap

Blant funksjonene til konsernsjef i et selskap er orienteringen av aktivitetene i en gruppe avdelinger eller selve organisasjonen, og utvikling av strategier som er gunstige for selskapet. Konsernsjef er ansvarlig for å drive andre ansattes handlinger for å sikre at selskapets mål og mål er oppfylt. De

arbeid - De 7 funksjonene til en mest fremragende sekretær

De 7 funksjonene til en mest fremragende sekretær

Blant hovedfunksjonene til en sekretær forvalter dagsordenen, serverer publikum og administrerer konfidensiell informasjon. Det er personen som er ansvarlig for å utføre administrativ assistanse oppgaver på et kontor. Denne avgiften kan utøves av en mann eller en kvinne, selv om det vanligste er at det er en kvinne som utøver den. De h

arbeid - De 5 hovedveiledningene

De 5 hovedveiledningene

Funksjonene til en veileder spenner fra å knytte avdelinger i en organisasjon til å koordinere og distribuere oppgavene. Tilsynsførere må mestre emnet i sitt arbeid, bygge planer og ha ledelsesevner. Ordet "overvåke" kommer fra de latinske ordene super , som betyr "om"; og videre, som betyr "se". Der

arbeid - De 5 viktigste lederfunksjonene

De 5 viktigste lederfunksjonene

Noen av funksjonene til en leder planlegger, delegerer oppgaver og oppnår mål eller mål. En leder er en person som leder en gruppe, organisasjon eller land. Det kan også defineres som "den enkelte som stadig utøver mer innflytelse enn andre i retning av en gruppeaktivitet". For å være en god leder er det nødvendig å ha noen spesifikke ferdigheter, som å vite hvordan man kommuniserer, er motivert og fleksibel blant andre. Effektiv

arbeid - De 7 funksjonene til en regnskapsassistent

De 7 funksjonene til en regnskapsassistent

Funksjonene til en regnskapsassistent er de som søker å støtte området eller ansvarlig for regnskapsføring i et selskap. De er ansatte i et selskap og er ansvarlige for deres økonomiske regnskap. Personen som fungerer som regnskapsassistent må være organisert, fordi han må holde regnskaps- og finansdokumentasjonen i orden. Det er

arbeid - De 7 mest fremragende administratorfunksjonene

De 7 mest fremragende administratorfunksjonene

Funksjonene til en administrator er oppgavene som er utført med sikte på å oppnå effektivitet i ethvert prosjekt som gjennomføres. De må sikte på en konstant forbedring i styringen av ressurser, personell, utstyr, materialer, penger og menneskelige relasjoner. Administratoren er ansvarlig for å gjøre det som er nødvendig for å oppnå forretningsmål. Ifølge admi

arbeid - De 9 viktigste leverandørfunksjonene

De 9 viktigste leverandørfunksjonene

Funksjonene til en selger er oppgavene for å forbedre den kommersielle ytelsen til et produkt eller en tjeneste i markedet. Dette er vanligvis målt av volumet av salg, men også av avkastning, tilbakekjøp og anbefalinger. Det er selgere som tar bestillinger når kunden kommer til dem (selgeren ved disken i en butikk), og det er selgere som må gå ut for å lete etter kunden. Alle s

arbeid - Autokratisk leder: Egenskaper, fordeler og ulemper

Autokratisk leder: Egenskaper, fordeler og ulemper

Autokratisk eller autoritært lederskap er en form for lederskap der ledere i organisasjonen har absolutt makt over sine arbeidere eller lagene de leder. Den autokratiske stilen karakteriserer lederen som ikke tillater gruppemedlemmene å delta i avgjørelsene, slik at han ender med å dominere og fremkalle underdanige svar fra medlemmene. De

arbeid - Hva er etikkregler for institusjoner og organisasjoner?

Hva er etikkregler for institusjoner og organisasjoner?

Etiske retningslinjer for institusjoner og organisasjoner er en prinsipper for prinsipper utformet slik at medlemmer av disse institusjonene oppfører seg ærlig og med integritet. Dette settet med institusjonelle retningslinjer brukes til å redusere etisk vaghet i en organisasjon. På samme måte tjener de som et middel til å styrke etisk oppførsel. I den

arbeid - De 123 beste setningene til vellykkede og berømte entreprenører

De 123 beste setningene til vellykkede og berømte entreprenører

Jeg forlater mer enn 100 setninger av vellykkede gründere , noen av de mest kjente i historien: Bill Gates, Walt Disney, Henry Ford, Steve Jobs, Richard Branson og mange flere. Å være en gründer eller entreprenør betyr å være i en situasjon med tvetydighet, akseptere ubehag, ta risiko og gå på eventyr. Det er

arbeid - Fortsett etisk i institusjoner og organisasjoner: Viktigste funksjoner

Fortsett etisk i institusjoner og organisasjoner: Viktigste funksjoner

Den etiske prosedyren i institusjoner og organisasjoner refererer til overholdelse av koden som selskapene har. Institusjonene består av folk; Dette gjør det nødvendig å etablere passende oppførsel innen organisasjoner Det endelige målet er å oppnå målene og målene som er angitt på den mest effektive og harmoniske måten. Av denne g

arbeid - De 12 viktigste dominerende kontorfunksjonene

De 12 viktigste dominerende kontorfunksjonene

Kontorfunksjonene som dominerer er de administrative aktivitetene som utføres av personell til et selskap, en organisasjon eller en institusjon, og som er nødvendige for driften av det samme. Hvis de gjøres effektivt, vil resultatene bli mye bedre enn hvis de blir gjort dårlige. Dette arbeidet har normalt en vanlig tidsplan fra mandag til fredag ​​som begynner klokken 8 eller 9 og varer til 4 eller 5 pm, selv om dette varierer etter land eller region. Flerta

arbeid - Individuell adferd: Hvordan det påvirker organisasjonen og stiftelsene

Individuell adferd: Hvordan det påvirker organisasjonen og stiftelsene

Individuell adferd i organisasjoner er en av de viktigste variablene å vurdere for å sikre at et selskap fungerer tilfredsstillende. På grunn av de enkelte forskjellene i hver person som utgjør en organisasjon, er det nødvendig å lære å håndtere slike atferd for å oppnå de beste resultatene. Også kjen

arbeid - Neohumano School Relationist: Egenskaper, Eksponenter

Neohumano School Relationist: Egenskaper, Eksponenter

Den neohumanske relasjonsskolen er et sett med teorier som ble utviklet i løpet av 50- og 60-tallet, som analyserer menneskelig atferd på jobb fra et individuelt perspektiv, og noterer motivasjon som hovednøkkelen til å forbedre produktiviteten. Denne skolen oppstår som svar på skolen av menneskelige relasjoner, som kritiserer samt byråkratiet, for ikke å behandle individer individuelt for å analysere produktivitet i organisasjoner. Hans fo

arbeid - Kontoret i Business World: Funksjoner, utstyr og materiale

Kontoret i Business World: Funksjoner, utstyr og materiale

Kontoret i næringslivet representerer den delen av selskapet hvor dataene mottas og utstedes behandles, for å kunne levere den informasjonen som kreves av organisasjonen for den normale utviklingen av sin virksomhet eller virksomhet. Dens betydning er gitt fordi hvert selskap som produserer varer eller tjenester, uansett grenen der den spesialiserer seg, trenger et sett med mennesker som styrer driften og forvalter de andre administrative funksjonene.

arbeid - De vanligste yrkessykdommene og deres karakteristikk

De vanligste yrkessykdommene og deres karakteristikk

Arbeids sykdommer er en mangfoldig gruppe patologier hvis fellesnevneren er en konsekvens av arbeidet som utføres; det vil si at det er et årsakssammenheng mellom utførelsen av en bestemt jobb og utseendet av sykdommen. Gitt at det er et stort mangfold av arbeidsplasser og oppgaver, er det ekstremt vanskelig å etablere en universell yrkessykdomsklassifisering, da hver yrke har sine egne risikoer. Fo

arbeid - Interne og eksterne faktorer i et selskap

Interne og eksterne faktorer i et selskap

De interne og eksterne faktorene til et selskap er de agenter som er innenfor og utenfor en organisasjon, noe som kan generere en positiv eller negativ innvirkning på den. Et forretningskonsept som ser perfekt ut på papir, kan være ufullkommen i den virkelige verden. Noen ganger er feilen på grunn av det interne miljøet: økonomien, personellet eller maskinens virksomhet. Andr

arbeid - Kvalitetsindikatorer: Måling og hovedindikatorer

Kvalitetsindikatorer: Måling og hovedindikatorer

Kvalitetsindikatorer er de verktøy og systemer som et selskap må måle prosessens funksjon. Selv om de historisk sett har vært kvantitative, vises nye modeller som vurderer andre mer kvalitative faktorer, for eksempel konkurranseevne eller forbrukertilfredshet. Imidlertid må disse modellene kvantifiseres for å måles og sammenlignes. For å

arbeid - Posisjonsvurdering: Metoder, fordeler, ulemper og eksempler

Posisjonsvurdering: Metoder, fordeler, ulemper og eksempler

Verdsettingen av stillinger , også kalt vurdering eller evaluering av arbeidsplasser, er en systematisk prosess som har til formål å evaluere og bestemme verdien av arbeidet som utføres i en organisasjon. Det gjøres vanligvis individuelt. Det vil si at de utføres ved å evaluere arbeidet til hver arbeidstaker i selskapet for å bestemme lønnene knyttet til hver oppgave. Ikke fo

arbeid - Materialressurser av et selskap: Administrasjon og klassifisering

Materialressurser av et selskap: Administrasjon og klassifisering

De materielle ressursene til et selskap er alle de materielle eiendelene det har når de utfører sin virksomhet. Disse kan omfatte bygninger, råvarer, land, maskiner, kontorrekvisita, datautstyr, kjøretøy, blant annet. Alle disse påvirker direkte eller indirekte i produksjonsprosessen av selskapet. Derf

arbeid - Innføring av personell: Prosess og mål

Innføring av personell: Prosess og mål

Innføringen av personell er kjent som prosessen med å inkorporere en ny ansatt i sin jobb. Etter all utvelgelsesprosess for en stilling kommer det en tid da arbeideren blir med på arbeidsplassen. Det er her induksjonsprosessen begynner. Det vil si at systemet begynner å få denne medarbeider til å tilpasse seg selskapet og hans stilling så raskt som mulig. For å

arbeid - Seiketzu (Standardisering): Egenskaper og eksempler

Seiketzu (Standardisering): Egenskaper og eksempler

Seiketsu (standardisering) er den fjerde fasen av den japanske 5S-metoden for magert produksjon. Målet er å etablere standarder i arbeidsmetoder knyttet til de tre første trinnene 5S (Seiri, Seiton og Seiso) og i operasjoner generelt. I metodene, verktøy og prosesser som må deles med andre mennesker, er det nødvendig å avstå personlige trender. Dette

arbeid - Usikker tilstand: Egenskaper og eksempler

Usikker tilstand: Egenskaper og eksempler

En usikker tilstand er en utilfredsstillende fysisk tilstand som eksisterer i et arbeidsmiljø umiddelbart før en ulykke oppstår, og det var viktig å starte hendelsen. Det er en fare som har potensial til å forårsake skade på eiendom, skade eller død til en arbeidstaker, hvis ikke korrigert riktig. Noen a

arbeid - Lønnsforventninger: Når de spør og tips til å svare

Lønnsforventninger: Når de spør og tips til å svare

Lønnsforventningene tilsvarer de monetære ambisjonene i henhold til stillingen og oppgavene som skal gjennomføres i et selskap. Normalt er dette punktet talt under et jobbintervju. For dette elementet er det ikke noe riktig svar, fordi det avhenger av vurderingen av flere aspekter. Blant de aspektene som påvirker er faglig erfaring, studier, verdien av stillingen i markedet og stilling til selskapet i forhold til andre. Ta