litteratur

litteratur - Hva er et konseptuelt stykke?  (Med eksempler)

Hva er et konseptuelt stykke? (Med eksempler)

Det konseptuelle avsnittet er det som gir definisjonen av noe. Det beste eksemplet på et konseptbilde er definisjonen av ord i en ordbok. Ideene i et konseptbilde inneholder et hierarki og er koblet sammen. De konseptuelle avsnittene refererer også til de som en forfatter vil forklare noen vilkår han vil bruke i sitt arbeid. D

litteratur - De 10 eksemplene på gjentagelse som topp litterær figur

De 10 eksemplene på gjentagelse som topp litterær figur

Gjentakelsen som en litterær figur har funksjonen til å understreke et uttrykk eller en ide ved å gjenta et ord eller en setning. Det er fjorten typer gjentatte figurer. Noen av de mest fremtredende gjentakelsene er alliterasjon, anaphora, concanetation, pleonasm og paronomasia. Deretter vil vi detaljere egenskapene til disse og andre litterære gjentatte tegn. De

litteratur - De 11 viktigste metriske eksemplene

De 11 viktigste metriske eksemplene

Eksempler på metrics i poesi inkluderer vers, rim og stanzas. Metrics er et sett med formelle regulariteter som karakteriserer versed poesi og rytmisk prosa. I det spanske metriske er et vers dannet av et visst antall stavelser og en form for distribusjon av aksentene. Det finnes også andre typer beregninger, for eksempel germansk og skandinavisk, hebraisk, japansk eller grekisk-latinsk.

litteratur - Topp 10 eksempler på Eclogue Highlights

Topp 10 eksempler på Eclogue Highlights

Eclogue- eksemplene er noen av de vanskeligste å finne i litteraturen. Eclogue er en undergenre av lyrikken og uttrykker vanligvis følelser. De er også kjent som bucolic, som betyr "sang av hyrder". Særligheten i eclogue er at de kan være monologer eller dialoger mellom flere mennesker, men alt skjer i samme periode. Den

litteratur - De 10 eksemplene på portrett som en litterær figur

De 10 eksemplene på portrett som en litterær figur

Eksemplene på portrett som en litterær figur inkluderer elementene som er beskrevet i detalj som søker å stimulere leserenes fantasi. Det er en ressurs som presenterer et tegn, bringer det nærmere leseren, gjør det troverdig, synlig og gir det livet. Stående er en beskrivende retorisk figur av personens eller karakterens ytre og indre egenskaper. Den i

litteratur - 5 Diktene til litteraturskapelsen av kjente forfattere

5 Diktene til litteraturskapelsen av kjente forfattere

Diktene til litterær kreasjonisme sammenføyer bilder og metaforer på en dristig måte. På samme måte bruker de ofte et originalt ordforråd, kombinere ord individuelt eller irrasjonelt. Denne eksperimentelle litterære bevegelsen ble grunnlagt rundt 1916 i Paris av den chilenske dikteren Vicente Huidobro. For si

litteratur - 5 dikt om havet av kjente forfattere

5 dikt om havet av kjente forfattere

Diktene om sjøen er en hyllest til de store kroppene av saltvann som dekker det meste av planeten. Mye har blitt skrevet om havene, både i vitenskapelige og poetiske felt. Men på grunn av sin storhet forblir mange mysterier. Dette har bidratt til at diktene om sjøen florerer i litteraturen. Dikt på sjøen Nedenfor er et utvalg av dikt om havet av fem anerkjente poeter. Jeg

litteratur - 5 Poeng om miljøet av kjente forfattere

5 Poeng om miljøet av kjente forfattere

Diktene om miljøet viser betydningen av at dette emnet representerer forfattere. Selv om bekymringen for miljøproblemer kun har styrket seg i nyere tid, har poeter alltid funnet inspirasjon i Moder Jord. I den forstand har noen gjenværende temaer fra mange forfattere vært landskap, sesonger og ulike naturelementer. Ut

litteratur - 5 dikt på søndag av store forfattere

5 dikt på søndag av store forfattere

Diktene om solen betaler en velfortjent hyllest til solkongen. Mennesker, selv før de første sivilisasjonernes konformasjon, har følt en fascinasjon for denne himmelske kroppen. Fra deres svært spesielle måte å forstå verden, har diktere dedikert mange vers for å markere dens betydning. Dikt på solen Diktene om solen av kjente forfattere er mange. Selv no

litteratur - 10 Hovedforfattere av litterær realisme

10 Hovedforfattere av litterær realisme

De viktigste forfatterne av litterær realisme presenterte et nytt kunstnerisk forslag som dukket opp i Europa i midten av det nittende århundre. Det antas at det oppsto i Frankrike som et svar i avvisning av romantikken. På grunn av de store sosiale, økonomiske og politiske endringene som var brygging på den tiden, implementerte forfatterne av denne nåværende en ny filosofisk og vitenskapelig mentalitet i sine verk. De re

litteratur - De 10 største forfatterne av litterær naturalisme

De 10 største forfatterne av litterær naturalisme

Forfatterne av litterær naturalisme utvidet deres stiler, beskrivelser og interesser til å reflektere de mest ugunstige klassene og deres utvikling under et undertrykkende miljø av tiden. Litterær naturalisme dukket opp på slutten av 1800-tallet i Europa, sammen med litterær realisme. Begge uttrykte deres motstand og avvisning av romantisk litteratur om tiden som hadde vært brygging siden slutten av det attende århundre. Men se

litteratur - Hva er populært språk?  (med eksempler)

Hva er populært språk? (med eksempler)

Det populære språket er ord, uttrykk og litterære former som brukes av en gruppe mennesker i et bestemt territorium. Populært språk er ikke formelt, for eksempel det som brukes i litterære verk, romaner eller juridiske dokumenter, det er et uformelt språk som brukes av vanlige mennesker i dagliglivet, sammen med venner eller familiemedlemmer. Dette

litteratur - 19 Eksempler på begrunnelse for et prosjekt

19 Eksempler på begrunnelse for et prosjekt

Begrunnelsen for et prosjekt er teksten skrevet av en forsker eller en person som jobber med et prosjekt, for å forklare hvorfor det er viktig å gjennomføre et slikt prosjekt og konsekvensene det kan ha. Begrunnelsen av et prosjekt er viktig, siden det er kritisk når man forsøker å overbevise eller begrunne årsakene til utarbeidelsen av forskningsarbeidet eller prosjektet. I den

litteratur - 12 ord utledet fra sko

12 ord utledet fra sko

Noen eksempler på ord som kommer fra sko er skomaker, skohandel, zapatazo eller zapateo. Avledede ord er preget av å stamme fra et felles rot eller primitivt ord som ikke kommer fra noen andre. Vanligvis kommer denne roten fra et gammelt språk. Når det gjelder spansk, kommer hovedinnflytelsen fra latin, gresk og arabisk, og i moderne tid, engelsk og fransk. De

litteratur - Hva er en konklusiv paragraf?  (med eksempler)

Hva er en konklusiv paragraf? (med eksempler)

Et avsluttende avsnitt er det som lukker skriftlig tekst. Det er på slutten av den grafiske strukturen og har en primordial funksjon for å fullføre og styrke visse konklusjoner om emnet som diskuteres. De avsluttende avsnittene er den siste muligheten til å trekke leseren oppmerksomhet og å rekapitulere ideene som har utviklet seg gjennom hele skrivingen. De

litteratur - Hva er grunnen til at Possessive Pronoun "Mine" bærer Tilde?

Hva er grunnen til at Possessive Pronoun "Mine" bærer Tilde?

Grunnen til at den possessive pronomen "minen" bærer en tilde er fordi den inneholder en hiatus dannet av en lukket tonik vokal, etterfulgt av en åpen vokal. Hiatus er en sekvens av to vokaler som uttalt i forskjellige stavelser. Det er spesifikke kombinasjoner som tillater syllabic separasjon og dermed stillingen.

litteratur - 14 uttrykk med kvalifiserende adjektiver

14 uttrykk med kvalifiserende adjektiver

Kvalifiserende adjektiver er preget av å gi et substantiv med en bestemt kvalitet. En måte å identifisere dem på er å spørre hvordan det aktuelle substantivet er. Eksempel: Hvordan er sengen? Sengen er stor, myk og varm. Generelt er adjektiver en type ord som legger til informasjon til substantivet de følger med. Når d

litteratur - Hva er litterære emner?  (Med eksempler)

Hva er litterære emner? (Med eksempler)

Litterære temaer er temaer eller tilnærminger som ofte har vært brukt i litterær skapelse gjennom historien. De er vanligvis identifisert ved en kort setning, vanligvis på latin, som oppsummerer den generelle meningen med hver enkelt. Disse problemene er tatt opp i romaner, historier, dikt og andre sjangere ved hjelp av en rekke nyanser og stiler. Men

litteratur - 10 dyr som starter med «N»

10 dyr som starter med «N»

Noen av dyrene som starter med n mer fremtredende er narhallen, naiaden, oteren, oksen, negronen eller barberhøvelen. Blant dem du finner nedenfor er flere pattedyr, insekter, mollusker eller slanger. Noen av dem er velkjente over hele verden, for eksempel styre eller narwhal, andre tilhører en art som bare finnes i opprinnelsesstedet som nauyaca, slange av en amerikansk region.

litteratur - Hva er forbindelsens funksjon i avsnittene?  (Med eksempler)

Hva er forbindelsens funksjon i avsnittene? (Med eksempler)

Funksjonen til forbindelsen i avsnittene er å forene eller forholde seg til ord eller setninger som er sammenkoblet med hverandre. Koblingsord er korte ord eller setninger som brukes til å koble til to eller flere grammatiske konstruksjoner. Koblingen er veldig viktig siden de brukes til å opprettholde en logisk sekvens i presentasjonen av ideer. B

litteratur - De 5 viktigste poengene til konkretisme

De 5 viktigste poengene til konkretisme

Diktene til konkretisme er basert på den visuelle delen og den romlige fordeling av arbeidets innhold i sin fysiske plass. Denne poetiske sjangeren er helt forskjellig fra andre sjangere, for eksempel lyric, hvor den viktigste saken i arbeidet er rimen. Sjangeren er også kjent som konkret poesi. Fagets lærere gir Eugen Gomringer av sin hovedeksponent og til og med skaperen. D

litteratur - Hva er Guerrero?

Hva er Guerrero?

Betydningen av ordet Guerrero kan referere til både et adjektiv og et riktig substantiv. Under denne siste definisjonen av pronomen må ordet skrives i store bokstaver og kan referere til en lokalitet eller et etternavn. Dette ordet kan brukes til å beskrive noen som er relatert til krig, for å betegne bestemte steder i Sør-Amerika eller som etternavn med spansk opprinnelse. Du

litteratur - Hva er elementene i en legende?

Hva er elementene i en legende?

Elementene i en legende er tegnene, plottet, plottet og miljøet. Legenden er en bestemt type fortellende tekst som tar uverifiserbare hendelser fra den gamle historien til et bestemt sted. Av denne grunn kan det alltid være visse overnaturlige eller uforklarlige aspekter som gir fantastiske elementer til denne typen beretning.

litteratur - De 10 forfattere av den mest fremragende latinamerikanske avantgarde

De 10 forfattere av den mest fremragende latinamerikanske avantgarde

De mest populære latinamerikanske avantgardeforfatterne er César Abraham Vallejo Mendoza, Vicente Huidobro, Oliverio Girondo, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, José Ortega og Gasset, Gonzalo Arango og Manuel Maples Arce. Avant-garde er et fransk begrep som opprinnelig ble brukt til å beskrive "hoveddelen av en fremskreden flådestyrke eller -styrke" (Oxford English Dictionary Online-vanguard), men har blitt bevilget for å indikere "nye og eksperimentelle ideer og metoder i kunst" Oxford Engelsk ordbok Online-avant-garde). Latin

litteratur - 5 Ressurser brukt av Story Writers

5 Ressurser brukt av Story Writers

Noen ressurser brukes av historieforfattere for å sikre effektiviteten av deres historier. Gjennom disse verktøyene klarer de å forårsake forskjellige følelser i leseren. Hovedkarakteristikken til historiene er deres korthet. Forfatteren må tilpasse sitt argument og hva han vil fortelle på noen få sider. Denne

litteratur - 20 Bønner med Solo og Solo

20 Bønner med Solo og Solo

Bønnene med eneste og eneste , med tilde og uten tilde, har alltid lånt seg til mange forvirringer. Diacritisk aksent, som adskiller adverb (bare) fra adjektivet (bare), har også vært gjenstand for noen kontroverser. Diacritisk tilde brukes til å skille mellom to ord som er skrevet på samme måte, så lenge man er tonisk og den andre ubelastet. Men i

litteratur - Litterær kreasjonisme: Begynnelser, egenskaper og hovedrepresentanter

Litterær kreasjonisme: Begynnelser, egenskaper og hovedrepresentanter

Litterær creationism var en bevegelse som utviklet seg i begynnelsen av det 20. århundre blant spanske forfattere i Frankrike, Spania og Latin-Amerika. Det antas at grunnlaget ble gitt rundt 1916 i Paris av den chilenske dikteren Vicente Huidobro. Fra Frankrike, landet der Huidobro levde frem til andre verdenskrig, påvirket creationismen spanske poeter som Diego Cendoya og Juan Larrea, til de hadde en stor innflytelse på avantgarde-poeter i Frankrike, Spania og Latin-Amerika. Fo

litteratur - 6 Futuristiske dikt med onomatopoei (kjente forfattere)

6 Futuristiske dikt med onomatopoei (kjente forfattere)

De futuristiske diktene er de som bruker poesi til å manifestere den avantgarde kunstneriske nåværende kjent som futurisme. Futurisme ble manifestert i Italia i begynnelsen av 1900-tallet takket være den italienske dikteren og redaktøren Filippo Tommaso Marinetti. Denne kunstneriske bevegelsen er basert på originalitet og opphøyelse av bevegelse og teknologi, for eksempel biler og store byer, spesielt for sin dynamikk. Et fu

litteratur - De 20 mest komplekse ordene til å skrive på spansk

De 20 mest komplekse ordene til å skrive på spansk

De mest komplekse ordene til å skrive på spansk hører vanligvis til medisinske feltet. De er preget av å ha mer enn 10 tegn og har vanligvis en ganske komplisert uttale. Denne listen inneholder også ord som har en komplisert skriving på grunn av spillet av homofoner, som til slutt gir seg til ortografiske forvirringer. 1- P

litteratur - Nexus of Order: Typer og eksempler

Nexus of Order: Typer og eksempler

Nexusene eller konnektorene er en gruppe ord som tillater organisering av ordre eller hierarki av ideer i muntlig eller skriftlig tekst. Dens bruk er viktig når det er nødvendig å liste flere elementer av samme natur. Generelt er koblingene koblinger eller ord som brukes til å forholde seg til ulike ideer, og fremhever forholdet mellom dem. De