litteratur

litteratur - Hva er protagonist fortelleren?  Hovedkarakteristikker

Hva er protagonist fortelleren? Hovedkarakteristikker

En fortellerens hovedperson er en type forteller som tar en hovedrolle når man forteller en historie. Innenfor fortellingen er fortellers rolle svært relevant, siden det er stemmen som er ansvarlig for å overføre historien i spørsmålet. Det er 3 typer forteller, vanligvis kalt første, andre og tredje person forteller. Tilsv

litteratur - 132 Eksempler på Triptongos å forstå konseptet

132 Eksempler på Triptongos å forstå konseptet

Mange er eksempler på triptongos , en kombinasjon av monosyllabiske vokaler som involverer en rask bevegelse av artikulatoren fra kvaliteten til en vokal til en annen som går over en tredjedel. En triptong bør være en rekke tre vokaler i en enkelt stavelse, to lukkede vokaler og en åpen vokal, så av natur er de litt vanskeligere å uttale. De åp

litteratur - De 7 typer hovedkommandoer (med eksempler)

De 7 typer hovedkommandoer (med eksempler)

Komma er skilletegn som er ansvarlige for å skille og gruppere elementer i en setning, setninger og klausuler. I henhold til den spesifikke bruken som er gitt til komma, vil det være forskjellige typer av dette. I denne rekkefølgen kan kommaene være serielle, koordinere og underordnede. De er serielle når de brukes til å skille lister over elementer. For

litteratur - De 6 delene av veggmaleriet og dens egenskaper

De 6 delene av veggmaleriet og dens egenskaper

Delene av veggmaleriet kan variere, siden dens konformasjon avhenger av settet av ideer som har de som gjør det. Veggavisen er et kommunikasjonsmiddel som er fastgjort eller laget på veggen eller i nærheten av en synlig vegg, slik at alle som går gjennom denne plassen, kan lese den. I veggavisen presenteres informasjonen på en attraktiv måte for brukere. For

litteratur - 20 Eksempler på setninger med direkte modifikator

20 Eksempler på setninger med direkte modifikator

Setninger med direkte modifikator er de som inneholder i deres substantiv en eller flere av følgende elementer: en direkte artikkel, en indirekte artikkel eller et adjektiv (det være seg kvalifiserende, possessivt, demonstrativt). Disse elementene kalles direkte modifikatorer fordi de direkte påvirker et substantiv. T

litteratur - Hva er Pelapelambrética og når brukes det?

Hva er Pelapelambrética og når brukes det?

La pelapelambrética er et meningsløst ord som brukes i barnas dikt La cabra. Dens bruk i denne poesien i en art av jitanjáfora. Begrepet jitanjáfora er ennå ikke registrert i ordlisten til Royal Spanish Academy, og ble laget av den meksikanske Alfonso Reyes. Ordet jitánjafora refererer til alle slags strophitas og ordspill som mangler mening, tradisjonelt brukt i verbale spill og barnesanger. Diss

litteratur - 301 Eksempler på ord fortabte

301 Eksempler på ord fortabte

Å finne eksempler på esdrújulas ord på spansk språket er enkelt. Så mye slik at i denne artikkelen vil vi dele dem med de forskjellige bokstavene i alfabetet for leserens bekvemmelighet. Ordene esdrújulas refererer til ordene som har aksentet en tilde i den sistnevnte stavelsen. På spansk språket må du huske at ordene kan klassifiseres i henhold til posisjonen der aksent eller tilde er. Ordene e

litteratur - Hva er konsekvenskontakter?  (med eksempler)

Hva er konsekvenskontakter? (med eksempler)

Konsekvensforbindelser er ord eller grupper av ord som hjelper oss å knytte setninger, setninger eller ord. Takket være dem kan forhold mellom ulike ideer uttrykkes og uttrykket kan forbedres ved å utdype lengre og mer komplekse setninger. Det er mange typer kontakter på språket. I tillegg til konsekvente konnektorer, er det vanligste blant annet kontrastkontakter, årsak og årsak til kontakter, formålskoblinger, tilleggskoblinger og eksemplifiseringskoblinger. I tilf

litteratur - Hva er Emphytic Tildation?

Hva er Emphytic Tildation?

Det legges vekt på de aksentene som legger vekt på lyd i høringsprosedyrer. De kan skrives aksenter eller ikke. Emphatic branding endrer ikke betydningen av aksentord. Det brukes i spørrende og utropstegnende pronomen for å skille dem fra relative pronomen. Pronomenes hva, hvem, hva, hvor, når, hvor og hvor mye, de bærer aksenter hvis de uttrykker forhør eller utrop. Når et

litteratur - Hva er de lyriske artene?

Hva er de lyriske artene?

Den lyriske arten er de forskjellige undergenrene som utgjør lyrisk poesi. En lyrisk består av et vers eller et dikt som kan bli sunget med akkompagnement av et musikalsk instrument eller som uttrykker en intens personlig følelse med stilen til en sang. I den gamle tiden ble disse diktene vanligvis ledsaget av lyre. D

litteratur - Hva er analytisk lesing?

Hva er analytisk lesing?

Den analytiske avlesningen er en type lesing som søker å nærme seg en tekst på en kritisk måte, og prioriterer målene som forfatteren kunne ha hatt når man uttrykte informasjonen i arbeidet og hvordan det relaterer seg til miljøet. Gjennom analytisk lesing blir det gitt større betydning for motivasjonene som førte forfatteren til å gi meldingen som er funnet i hans arbeid. Det er og

litteratur - 5 Poems med Alliteration av store forfattere

5 Poems med Alliteration av store forfattere

Her presenterer vi noen dikt med alliterasjon , med uthevet stavelser, ord eller lyder som viser denne litterære ressursen. Alliterasjon er en litterær ressurs som består av å gjenta eller gjenta ord, stavelser, bokstaver eller lyder, som i poesi brukes som en retorisk figur for å pynte diktene. Dis

litteratur - 5 dikt av seks stanser av kjente forfattere

5 dikt av seks stanser av kjente forfattere

Her presenterer vi noen dikt fra seks stanser av forfattere kjent som Vicente Aleixandre, Lope de Vega eller Federico García Lorca. Et dikt er en sammensetning som bruker de litterære ressursene i poesi. Det kan skrives på forskjellige måter, men det er vanligvis i vers. Dette betyr at den består av setninger eller setninger skrevet i separate linjer og gruppert i seksjoner som kalles stanzas. Hve

litteratur - 10 Poeng av Tre Stanzas of Great Authors

10 Poeng av Tre Stanzas of Great Authors

Her presenterer vi noen dikt fra tre stanser av kjente forfattere som Juan Ramón Jiménez, Alfonsina Storni eller Fernando Pessoa. Et dikt er en sammensetning som bruker de litterære ressursene i poesi. Det kan skrives på forskjellige måter, men det er vanligvis i vers. Dette betyr at den består av setninger eller setninger skrevet i separate linjer og gruppert i seksjoner som kalles stanzas. Hver

litteratur - Hva er historiografiske strømmer?

Hva er historiografiske strømmer?

Historiografiske strømmer er retninger for å nærme seg studiet av historie som en vitenskap, utviklet fra det nittende århundre. Selv om Herodotus i det 5. århundre f.Kr. refererte til historien som en menneskelig handling av fortellende fakta fra fortiden, var det først til slutten av det 18. århundre at tidens filosofer aksepterte at historien kunne bli studert som enhver annen vitenskap, gjennom en metode. Histo

litteratur - Hva er Hypertekst litteratur?

Hva er Hypertekst litteratur?

Hypertekstlitteraturen er begrepet som brukes til å definere den litterære teksten basert på hyperkoblinger. Gjennom disse tillater forfatteren leseren å velge en rekke alternativer for å lese teksten mer interaktiv. Resultatet er et digitalt arbeid bestående av flere tekstfragmenter. Gjennom hyperteksten er en struktur organisert ved å knytte et fragment av teksten med en annen. Hyper

litteratur - Hva er beskrivende tomt?

Hva er beskrivende tomt?

Det beskrivende plottet er en type fortellende struktur som presenterer tekstens informasjon gjennom egenskapene, egenskapene og detaljene til folket, ting, fakta eller miljøer som griper inn i historien. Med det beskrivende plottet uttrykker oppfatningen av den sensoriske verden. Det vil si, det består av en overdreven detalj i materialets tilnærming og følsom fra berøring, lukt, smak, hørsel og syn. Plot

litteratur - Hva og hva er kvaliteter av muntlig uttrykk?

Hva og hva er kvaliteter av muntlig uttrykk?

Kvaliteten til muntlig uttrykk er stemme, diktighet, flyt, volum, rytme, klarhet, kohærens, følelsesmessighet, ordforråd og struktur av budskapet. Muntlig uttrykk er en av de språklige ferdighetene som mennesker må kommunisere. Sammen med det skriftlige uttrykket og gesturaluttrykket er settet av unike og eksklusive koder av vår art som gjør at vi kan forstå og leve i samfunnet. Muntli

litteratur - Hva er diskursive moduser?  (med eksempler)

Hva er diskursive moduser? (med eksempler)

Discursive moduser er de forskjellige måtene som en tekst kan konstrueres for å oppnå det kommunikasjonsmål som personen som utvikler den har til hensikt. I dette tilfellet tar ordet "diskurs" en bredere betydning enn det som vanligvis tilskrives den, som nesten utelukkende relaterer til utstillingen eller leser offentligheten for en tekst som er adressert til massene. He

litteratur - De 8 hovedtrekkene til romanen

De 8 hovedtrekkene til romanen

Noen av karakteristikkene til romanen er prosaforfatter, lang lengde, fiktive historier, mangfold av undergener og utviklingen av tegnene. Romanen er en litterær fiksjonstekst som preges av betydelig lengde og viss kompleksitet. Det handler vanligvis om spørsmål om menneskelig erfaring gjennom en rekke hendelser som forekommer for en gruppe mennesker innenfor en bestemt kontekst. D

litteratur - Exposition Paragraf: Egenskaper, Deler og Eksempler

Exposition Paragraf: Egenskaper, Deler og Eksempler

Et utstillingsparagraf er den teksten som gir informasjon om et bestemt emne eller arrangement uten å inkludere kommentarer som er underlagt personlig, individuell eller subjektiv mening. De er avsnitt som overfører informasjon, kunnskap om noe. Et utstillingsavsnitt presenterer begreper og fakta objektivt.

litteratur - Hva er elementene i en monografi?

Hva er elementene i en monografi?

Elementene i en monografi er omslag, introduksjon, indeks, utvikling, konklusjon, notater og bibliografi. En monografi er skriving av et forsknings- eller dokumentarbeid, som kan presenteres som et forklarende eller beskrivende arbeid. For tiden betraktes monografien som en av de enkleste måtene å skrive en undersøkelse på grunn av dens egenskaper som nøyaktighet, verifikasjon, upartiskhet, nyhet og klarhet. Det

litteratur - 5 Hovedverk av litterær modernisme

5 Hovedverk av litterær modernisme

Noen av de viktigste litterære modernismens arbeider var Azul , av Rubén Dario, Platero og jeg , av Juan Ramón Jiménez, eller Versos libres , av José Martí. Litterær modernisme, var en bevegelse som skjedde i slutten av 1800-tallet og tidlig på det tjuende århundre, utført av en viktig gruppe forfattere som ble preget av et raffinert språk og estetikken til dets metriske. Modernism

litteratur - Hva er et utstillingsskript?

Hva er et utstillingsskript?

Utstillingsskriptet eller bedre kjent som et utstillingsskript er et dokument som brukes til å tolke og beskrive utstillingen i en bredere fortelling. Målet er å informere og formidle kunnskap. Det er på skolefasen når flere er i kontakt med denne typen ressurs, som har til formål å overføre informasjon og forklare nye emner. Den er

litteratur - Hva er en kontrasttekst?

Hva er en kontrasttekst?

En kontrasttekst er en hvis funksjon er å demonstrere forskjeller mellom ett eller flere elementer. Som navnet antyder, har det nytte av kontrasterende. Det er preget av å implementere midlertidige logiske kontakter. Sammenligninger av en kontrasttekst er laget gjennom restriktiv og sammenligningslogisk kontakt.

litteratur - De 5 generelle egenskapene til Ordet

De 5 generelle egenskapene til Ordet

De fem generelle egenskapene til verbet er: handling, tid, nummer, modus og utseende. Verbetet er et ord som inneholder mening, derfor kan det uttrykke forskjellige former og mennesker. På alle språk, inkludert spansk, uttrykkes ideer med tre grunnleggende elementer: emne, verb og komplement. I noen språk er rekkefølgen invertert, og legger verbet til den siste, som i japansk, latinsk, hindi og persisk, men de grunnleggende elementene er bevart. Ve

litteratur - Hva er en litterær advarsel?

Hva er en litterær advarsel?

En litterær advarsel er en type forord forord som har som mål å klargjøre, begrunne, forklare eller hindre leseren med hensyn til et bestemt problem av det litterære arbeidet som går foran. Denne typen foreløpig tekst brukes vanligvis når en tidligere utgave er endret, når et nytt inntrykk kommer til syne eller når arbeidet har vært gjenstand for kontroversielle eller kontroversielle meninger. De mest t

litteratur - De 5 representanter for den mest fremragende Picaresque Roman

De 5 representanter for den mest fremragende Picaresque Roman

Mellom de viktigste representantene til den piknariske romanen vektlegger de franske Alain-Rene Lesage, og spanjennene Alonso de Castillo Solórzano, Francisco de Quevedo, Vicente de Espinel og Mateo Alemán. Den pikariske romanen er en undergenre av prosa litteratur som dukket opp i Spania i det sekstende århundre. E

litteratur - Hvilke historier er utviklet i Homers dikter?

Hvilke historier er utviklet i Homers dikter?

Historiene som er utviklet i Homers dikter handler om gresk kultur og episke slag, innenfor rammen av mytologi og med de greske gudernes hovedrolle. Homer var en gresk poet som levde i det 8. århundre f.Kr. Det er ingen oppfatning om hans fødested eller kontoret han holdt; I virkeligheten er det lite kjent om ham.

litteratur - Hva er overbevisende tekster?  (med eksempler)

Hva er overbevisende tekster? (med eksempler)

Overbevisende tekster er de som en forfatter forsøker å overbevise leserne om at deres mening er riktig. Noen ganger er denne typen tekst ment å gjøre leseren til å utføre en bestemt handling (delta i en hendelse, for å kjøpe et produkt, blant andre). I andre tilfeller vil du bare at leseren skal vurdere forfatterens mening. For en