Sportskultur: Egenskaper og elementer

Sportskultur er en sosial lenke som en gruppe identifiserer seg med en aktivitet knyttet til sport. Det er vanligvis lenken mellom mennesker av forskjellige ideologier, politiske, religiøse og like forskjellige utdanningsnivåer.

Når vi snakker om idrettsspørsmål, forblir classisms i bakgrunnen. Dette bekreftes fordi, selv om personen er en idrettsutøver eller en eneste tilskuer, er idrett utvilsomt et massivt fenomen. Alt hevet er reflektert i sportsbegivenhetene.

Disse showene representerer rom for opprettelse og kulturell formidling for alle involverte, enten de er idrettsutøvere eller ikke. På denne måten er de også en refleksjon av det sosiale miljøet der de er opprettet og utviklet gjennom historien.

For å skape en definisjon av begrepet "sportskultur", er det viktig å gå tilbake til etymologien til de to ordene som utgjør dette begrepet, fordi hver enkelt er ledsaget av en bestemt kontekst, og bare ved å knytte dem sammen kan en velbegrunnet tilnærming gjøres.

Hva er kultur?

På latin betyr "kultur" "dyrk, til, pleie eller redde". I midten av fjortende århundre begynte dette ordet å bli brukt som "dyrking gjennom utdanning". Senere ble han forbundet med sosiale og kollektive ideer og skikker.

Så er kultur et sett av tro, kunnskap, ideer, atferd, skikker, symboler, vaner og praksis i en person, i sin familie og sosiale gruppe.

Disse elementene blir generelt lært over tid, overført fra en generasjon til en annen gjennom sosiale erfaringer.

Det er visse aspekter av kulturen som er mer identifiserbare enn andre, for eksempel hvordan folk snakker eller klær. Imidlertid er det andre egenskaper som er mindre merkbare og som bare blir lagt merke til når det sosiale miljøet blir nøye vurdert.

Hva er sport?

Opprinnelig kommer ordet "sport" fra den latinske deportaren, som betyr "bære eller flytte noe ut av byen". Over tid var dens betydning varierende, assosiert med rekreasjon eller moro. Til slutt kom det til den nåværende oppfatningen, som definerer det som spill og fysiske øvelser med underholdning.

Sport er en aktivitet som er tilstede i alle kulturer. Det er individet eller gruppen, uformell eller regulert praksis for fysisk trening. Det kan ha forskjellige mål som rekreasjon, søken etter helsestatus eller profesjonelle formål.

Det er også andre aktiviteter som, selv om de krever mer mental enn fysisk trening, som i tilfelle av sjakk, blir de fortsatt tatt som sport.

Og er det da det er flere læringsstiler etter smak og evner, er det sport for alle p

I alle fall går idretten utover fysisk aktivitet av seg selv. Det ser på sosiale fronter så variert at de har gitt det kulturelle dimensjoner dypt forankret i verdenssamfunnets daglige liv.

Hva menes med sportskultur?

Som nevnt ovenfor er kultur global, et enkelt faktum med forskjellige fasetter. En av disse fasene er det som involverer sport som et sosialt fenomen, som i mange tilfeller beveger store befolkningsmasser. Det er da du kan snakke om sportskultur.

Sportskulturen er gitt av to faktorer, en sosial og en pedagogisk. Gjennom disse er den menneskelige utviklingen støbt fra kroppens samspill mellom personer i et bestemt miljø.

Det er grunnleggende å forstå at sport er født i samfunnet og mot dette er det rettet. En av fordelene med å øve sport er at hvis en person ønsker å delta i et idrettslag, eller har til hensikt å integrere en, vil han vedta gruppens regler og oppførsel.

Sport som en sosial aktivitet forenkler atletenes ferdigheter og vekst i individets og gruppens sammenheng. Dette lar deg anta og forstå sosiale verdier og holdninger. På samme måte er det en ressurs som lærer innbyggerne å bli involvert og delta effektivt i sitt samfunn.

I dette aspektet overvinner sportskulturen avstandene mellom enkeltpersoner eller sosiale grupper. Det fungerer også som en kobling av sosial endring og forsterker individuell formasjon.

Sportsfaktorer

Innenfor idrett er det visse faktorer som fortjener å betraktes som grunnleggende for å bestemme nivået på oppmerksomhet som denne aktiviteten mottar i samfunnet.

Konkurranse i samfunnet

Sport fremmer etableringen av bånd som gjør at folk kan identifisere seg i en kollektiv. Dette gjøres på ulike nivåer, for eksempel lokalt, regionalt eller nasjonalt.

I tillegg er dette tatt som en stor fordel ut fra synspunktet om offentlige og politiske interesser i en befolkning.

Grad av organisatorisk kompleksitet

Det store flertallet av idrett har vært brukt som undervisning, inkludering og til og med rehabiliteringsverktøy.

Dette har blitt gjort i ulike typer organisasjoner: fra skoler og universiteter til sykehus og fengsler. Den brukes også i ulike studie systemer, både formelle og uformelle.

Årets verdi

En av grunnleggende årsakene til at sport bør tas i betraktning i enhver type institusjon eller samfunn er garantien for trivsel og helse, både individuelt og kollektivt. I denne forstand har mye blitt forsket og bevist på det vitenskapelige feltet.

Elementer av sportskultur

Lekket element

Denne egenskapen har alltid ledsaget mennesker. En av hovedformene for læring i de første årene av livet er spillet.

Øvelsen gjør det mulig for personen å komme nærmere virkeligheten for å forstå det. Det tilrettelegger også oppfordringen til voksenalderets ansvar og kommuniserer bedre med andre.

Agonistisk element

En måte å fremme instinktet til selvforbedring i personen er basert på konkurranseevne. Denne praksisen er gunstig så lenge det er godt rettet når du starter en sportsaktivitet. Å oppleve konkurranse gjennom idrett er en måte å forberede seg på for miljø og sosiale motganger.

Regulatorisk element

I alle sportsgrene er det regler og forskrifter som bestemmer aktiviteten i aktiviteten, så vel som i livet selv. Uten regler ville respekt og sameksistens bli glemt, i et uordenlig og egoistisk samfunn.

Symbolisk element

Symbolismen i sport generelt ligner mange aspekter av virkeligheten, fordi de kommer fra dette, enten de er hyggelige eller ikke.

Atleten står dermed overfor disse aspektene og forbereder seg selv og de som samhandler med ham for å kunne håndtere disse situasjonene senere.

Viktighet og effekter

Innenfor sportskulturen generelt, er det viktig at idrettsutøvere i mange tilfeller er i stedet for sporten. I nyere tid har dette faktum vært svært relevant i dannelsen av en diskriminerende kultur på spørsmål om kjønn, religion, nasjonalitet, blant andre.

Dette blir tydelig når fans føler stor tilknytning til teamet deres. Det ses sterkt når de viktigste spillerne regnes som regionale eller nasjonale helter.

Mange idrettsutøvere har utnyttet den berømmelse og prestisje de liker å gjøre protester eller kreve sosiopolitiske påstander.

De har en tendens til å være knyttet til konglomerater som kjemper for reduksjon av problemer som rasisme, sosial klasse gap eller aksept og inkludering av andre kulturer.

Sportskultur i dag

I dag eksisterer hierarkiske strukturer i sport fortsatt. Det er tilfelle å tenke at menn er de som generelt spiller fotball eller trener kampsport. I stedet blir jenter tildelt volleyball, svømming eller gymnastikk.

Utover det faktum at sport fortsatt er mer tilbøyelig til menn, enten det gjelder fritid eller profesjonelt arbeid, er det viktig å understreke at det er kvinnelig empowerment på alle sosiale felt.

Idrettsverdenen har derfor kvinnelige representanter i kategorier som tidligere var tydelig forutinntatt.

Kampene for likestilling har motivert mange kvinner til å være gode idrettsutøvere for å bryte hull og fordommer.

Det er fortsatt noen idrettsdiskriminering mot funksjonshemmede, så vel som i forhold til kvinner og etniske grupper eller med spesielle egenskaper ved et minoritet.

Men hver dag samfunnet assimilerer bedre det faktum at disse faktorene ikke trenger å påvirke sportytelsen.

Sportskulturen blir stadig dannet i henhold til samfunnets atferd, ideer, skikker og tradisjoner.

Av denne grunn er det nødvendig å understreke viktigheten av å fremme verdier, holdninger og ferdigheter som er nødvendige for livet gjennom idrett fra barndommen.

referanser