Skolemotivasjon: 9 Strategier for å stimulere til læring

Skolens motivasjon for læring er den interessen studenten legger i arbeidet med å utvikle sin kunnskap og lære. Det er en av de viktigste grunnlaget for personen, fordi de letter individets overlevelse.

Minne som læringsmetode tar baksetet, siden motivasjon og oppmerksomhet er verktøyene som for tiden brukes til å forbedre studentens suksess.

Motivasjon fører med seg en rekke elementer som gjør at det skjer i elevene. Det er derfor personlige forhold som direkte påvirker utviklingen av en oppgave, fordi innflytelsen kommer fra målene og målene som den foreslår. Betydningen av innsats, å overvinne de vanskelighetene som oppstår når man ser etter den etablerte banen for å oppnå de foreslåtte målene.

Predisposisjonen til å lære noe nytt er knyttet til ferdigheter, evner, taktikker og strategier som sammen med predisposisjon og motivasjon kan oppnås.

Hvilke typer motivasjon er det?

Intrinsic Motivation

Det handler om det målet at studenten utgjør sin egen følelse mot noe. Ved denne anledningen er det ikke avhengig av noe eksternt, bare konkurransen og et eget mål som markerer personen, noen ganger for personlig forbedring.

For eksempel er det den motivasjonen som oppstår for glede, som det er tilfellet med å kjenne navnene på tegnene i en tv-serie.

Som vi kan se, forventer studenten ikke en belønning, han gjør det for sin egen interesse.

Ekstrem motivasjon

I dette tilfellet er det ment å motta noen ekstern pris eller kanskje unngå noe, fordi handlingen utføres ved å vente på noe fra utsiden, som en premie.

For eksempel når barnet utfører en husholdningsarbeid for at foreldrene skal gjenkjenne ham og belønne ham ved å la ham gå tidlig på gaten.

I artikkelen «Typer av motivasjon i henhold til psykologi« kan du grave litt mer om denne interessante delen.

Hvilke faktorer påvirker studentens interesse?

Det er mange faktorer som direkte påvirker interessen. For eksempel, entusiasmen vist av læreren.

Denne faktoren kan lett observeres i klasserommet fordi, hvor mange ganger har et emne passet oss uten annen indikasjon enn måten læreren lærer på? Motivasjonen overføres når omsorgen fra læreren er idyllisk. I tillegg til forholdet mellom jevnaldrende og det gode været som et klasserom kunne ha.

En annen stor innflytelse kommer fra deltakende og hensiktsmessige metoder som motiverer og bruk av IKT som en kilde til motivasjon. Vi snakker om de rette verktøyene for å styrke og oppmuntre kreativitet gjennom ulike stimulanser.

Når det gjelder betydningen av læring, kan vi bekrefte at i det øyeblikket studenten tilskriver en mening til sin funksjon, endres motivasjonen. Hvor mange ganger møter studenten daglig med kunnskap for å lære det ikke er vanskelig og upraktisk? Også, hvordan endrer alt når du ser at du kan sette den i praksis på en daglig basis?

Og til slutt er en annen relevant faktor muligheten for suksess. Å overveie mellom mulighetene for å oppnå gode resultater i handlingen svarer til å vurdere en utmerket motivasjon. Derfor kan de studentene som holder feil som deres mål, ikke nå sitt mål.

Hvordan påvirker motivasjonen læring?

Motivasjonen griper inn i studenten fra det målet han har foreslått. Å oppnå gode resultater, som om de er dårlige, gir en betydelig økning i både rote og mekanisk læring, akkurat som det kan avta.

Selvtillit har også å gjøre med denne prosessen, fordi den kan bli angrepet av negativitet eller påvirket av motivasjonen som personen representerer. Det er den akademiske aktiviteten som kan falle på selvtillit som en grunnleggende aksje for kunnskapsoppkjøp.

På samme måte påvirker interessen og innsatsen også motivasjon på samme tid. Det er en sammenheng mellom begge faktorene og motivasjonen som studenten må utføre sine oppgaver, det vil si, er relatert til måten som forpliktelser er akseptert på eller ikke.

Motivasjon, på samme tid, kan også defineres som en motor. Dette betyr at personen kan se endret sin oppførsel og sin vei fra motivasjonen som viser seg i visse situasjoner. Det vil si at det er studentens disposisjon å nå sitt mål.

Som mange situasjoner er det også avhengig av hva som er blitt lært og hva som har blitt lært, fordi erfaringen er relevant når det gjelder hvilken motivasjon det gjelder. Det er ikke det samme som har vært vellykket i en handling, og derfor å vise en høy motivasjon hvis en lignende situasjon oppstår, enn om det var omvendt.

Og til slutt aksepteringen av at studenten føler. Hvis læreren har en tendens til å akseptere det, for å få ham til å føle seg selv, kan motivasjonen økes tilsvarende.

Et eksempel på dette er at læreren kjenner navnet til studenten, siden handlingen av å kalle personen ved navn, øker selvtilliten og, i motsetning, motivasjonen til å gjøre noe.

Hva er lærerrollens rolle å motivere sine studenter?

Læreren må i første omgang vurdere en rekke mål før muligheten for å motivere sine studenter. Når målet om å oppnå motivasjon er oppnådd, er lærerens handlinger knyttet til å opprettholde denne motivasjonen. Og til slutt, gjennom denne motivasjonen for å oppnå det, oppnår studenten ferdighetene som først ble etablert som ervervet.

Derfor er motivasjon ikke bare en handling som læreren må utføre i begynnelsen av sin forestilling, men det er noe som må holdes konstant, som enhver triumf. I tillegg, hvis prosessen har hatt et positivt resultat, muligens for nye prosesser, vil motivasjonen allerede bli initiert hos studentene og derfor innsatsen der den blir lavere.

Men som i alle situasjoner som involverer mennesker, er alle mennesker forskjellige, og derfor er motivasjonen ikke den samme for alle studenter. Derfor utfordrer den samme aktiviteten eller det samme målet en annen reaksjon i hver enkelt student.

Derfor er det flere forfattere som hevder at kollektiv motivasjon er begrenset hvis det ikke er noen individualiteter som er relatert til hver enkelt, da det påvirker personligheten til hver komponent av gruppen for mye.

Imidlertid må vi understreke at motivasjonen må være nedsenket i aktiviteten selv fokusert på målet og ikke så mye i forhold til hva som er ment å si. Det er sannsynlig at en fullt motivert melding vil holde studentens oppmerksomhet på en begrenset måte, men hvis motivasjonen er nedsenket i målet, og dette er deltakende, vil det være kontinuerlig og permanent.

9 strategier for å forbedre motivasjonen

Tidligere har vi analysert hvilken motivasjon som helst, alltid fra utsikten om det er negativt eller positivt. Imidlertid kan læreren møte situasjoner hvor de må gripe inn gjennom en forbedring av studentmotivasjon. Deretter presenterer vi en rekke strategier hvor du kan jobbe med det:

 1. Eliminer negativ kritikk av andre i gruppearbeid.
 2. Bruk gruppearbeid som et middel for alle å samarbeide like.
 3. For å evaluere på en positiv måte forholdet til gruppemedlemmene og egenskapene til hverandre, styrke deres gode arbeid.
 4. Analyser årsakene til mulige feil og de vellykkede suksessene.
 5. Attributt betydning for all læring som foregår i klasserommet, siden meningsfylt læring innebærer raskere læring.
 6. Tilpass læring på alle nivåer, uten å glemme de lavere nivåene, da de er de som krever mer oppmerksomhet og økt motivasjon.
 7. Bruk bruk av beslutningsprosesser, lette studenters autonomi og gruppearbeid.
 8. Bruk dialog som hovedverktøy i klasserommet, fordi det er den beste teknikken for å øke motivasjon og samtidig selvtillit.
 9. Å favorisere, innenfor gruppene, de kreative aktivitetene, fordi den favoriserer motivasjonen siden de kan karakteriseres som subjektive og studenten kan demonstrere sine ferdigheter og kompetanser.

bibliografi

 1. ALONSO TAPIA, J. (2005). Motivasjon for læring: Studentens perspektiv. Utdanningsdepartementet (2005). Orientering i utdanningssentre, (1), 1 209, 1 - 27.
 2. LOZANO FERNÁNDEZ, LM, GARCÍA-CUETO, E. OG GALLO ÁLVARO, P. (2000). Forholdet mellom motivasjon og læring. Picothema, (12), 2, 344-347.
 3. NÚÑEZ, JC (2009). Motivasjon, læring og akademisk ytelse. Prosedyrer av X International Galego-Portuguese Congress of Psychopedagogy. Braba: Universidade do Minho.
 4. ROMÁN PÉREZ, M. AND DÍEZ LÓPEZ, E. (1989). Læreplan og læring: et kursroms kurrikulær designmodell innenfor rammen av reformen. Navarra: Utdanningsprogram Enhet, DL
 5. www.uhu.es.
 6. aranzazu5.blogspot.com.es.