10 Eksempler på Newtons andre lov i hverdagen

I Newtons andre lov, kjent som det grunnleggende prinsippet om dynamikk, sier forskeren at jo større massen av et objekt, desto større kraft vil være nødvendig for å akselerere det. Det vil si at akselerasjonen av objektet er direkte proporsjonal med nettkraften som virker på den og omvendt proporsjonal med objektets gjenstand.

Vi vet at et objekt kun kan akselerere hvis det er krefter på dette objektet. Newtons andre lov forteller oss nøyaktig hvor mye et objekt vil akselerere for en gitt netto kraft.

Med andre ord, hvis nettofunksjonen ble doblet, ville akselerasjonen av objektet være dobbelt så stor. På samme måte, hvis objektets masse ble fordoblet, vil akselerasjonen reduseres med halvparten.

Eksempler på Newtons andre lov i virkeligheten

Denne loven i Newton gjelder for virkeligheten, som er en av fysikkens lover som mest påvirker vårt daglige liv:

1- spark en ball

Når vi sparker en ball, utøver vi kraft i en bestemt retning, hvilket er retningen der den skal reise.

Også jo sterkere den ballen blir sparket, desto sterkere styrker vi på den og jo lengre vil den gå.

2- Ta tak i ballen med hånden

Profesjonelle idrettsutøvere beveger hendene tilbake når de tar ballen, da det gir ballen mer tid til å miste sin fart, og på sin side bruke mindre kraft fra sin side.

3- Skyv en bil

For eksempel trykker du på et supermarkedskart to ganger så hardt som produserer dobbelt akselerasjon.

4- Skyv to biler

På den annen side, når du trykker to supermarkedvogner med samme kraft, produserer den halv akselerasjon, fordi den varierer omvendt.

5- Skyv den samme vognen full eller tom

Det er lettere å presse en tom supermarkedbil enn en full, siden hele bilen har mer masse enn vakuumet, så det er nødvendig med mer kraft for å presse bilen full.

6- Skyv en bil

For å beregne kraften som trengs for å skyve bilen til nærmeste bensinstasjon, forutsatt at vi flytter en bil på ett tonn rundt 0, 05 meter per sekund, kan vi anslå kraften som utøves på bilen, som i dette tilfellet vil være ca 100 newton.

7- Kjører en lastebil eller bil

Massen til en lastebil er mye større enn bilens, noe som betyr at det krever mer kraft for å akselerere i samme grad.

Når for eksempel en bil kjøres 100 km på en motorvei i 65 km, vil den utvilsomt bruke mye mindre bensin enn om man måtte kjøre i samme hastighet for samme avstand på en lastebil.

8- To personer som går sammen

Den samme resonnementet ovenfor kan brukes på ethvert bevegelige objekt. For eksempel, to personer som går sammen, men en person av dem veier mindre enn den andre, selv om de går utøver samme mengde kraft, som veier mindre, vil gå raskere fordi deres akselerasjon utvilsomt er større.

9 - To personer skyver et bord

Tenk deg to personer, en sterkere enn den andre, og skyver et bord i forskjellige retninger.

Personen med den største kraften skyver mot øst, og den personen med minst styrke er i nord.

Hvis vi legger til begge kreftene, vil vi få en resultant som tilsvarer bevegelsen og akselerasjonen av bordet. Bordet vil derfor bevege seg i nordlig retning, men med en større tilbøyelighet mot øst, gitt kraft utøvet av den sterkeste personen.

10- Å spille golf

I et spill golf er akselerasjonen av ballen direkte proporsjonal med kraften som er påført med klubben og omvendt proporsjonal med massen. Kraften i luften som kan forårsake en liten forandring i retningen påvirker ruten.

Newtons lover

Isaac Newton (4. januar 1643 - 31. mars 1727), engelsk fysiker og matematiker, kjent for sin gravitetslov, var en nøkkelfigur i den vitenskapelige revolusjonen i det syttende århundre og utviklet prinsippene for moderne fysikk.

Newton introduserte først sine tre bevegelseslover i Principia Mathematica Philosophiae Naturalis i 1686.

Betraktet som den mest innflytelsesrike boken om fysikk og muligens på all vitenskap, inneholder den informasjon om nesten alle essensielle begreper i fysikk.

Dette arbeidet gir en nøyaktig kvantitativ beskrivelse av bevegelige legemer i tre grunnleggende lover:

1- En stasjonær kropp forblir ubarmhjertig med mindre en ekstern kraft blir påført den;

2 - Kraften er lik massen multiplisert med akselerasjonen, og en bevegelsesendring er proporsjonal med den påførte kraften;

3- For hver handling er det en lik og motsatt reaksjon.

Disse tre lovene bidro til å forklare ikke bare de elliptiske planetariske banene, men nesten alle andre bevegelser i universet: hvordan planeter holdes i bane av attraksjonen av solens tyngdekraft, hvordan månen dreier seg rundt jorden og månene av Jupiter dreier seg om henne og hvordan kometer spinner i elliptiske baner rundt solen.

Måten som nesten beveger seg, kan løses ved hjelp av bevegelsesloven: hvor mye kraft det vil ta for å akselerere et tog, om en kanonkule vil nå sitt mål, hvordan luft- og havstrømmene beveger seg, eller om et fly skal fly, er alle anvendelser av Newtons andre lov.

Til slutt er det veldig enkelt å observere denne andre loven i Newton i praksis, om ikke i matematikk, siden vi alle har empirisk bekreftet at det er nødvendig å utøve mer kraft (og dermed mer energi) for å flytte et tungt flygel enn til Skyve en liten avføring på gulvet.

Eller, som nevnt ovenfor, når du tar en raskflyttende cricketball, vet vi at det vil gjøre mindre skade hvis du beveger armen tilbake mens du tar ballen.

Du kan være interessert i 10 eksempler på Newtons første lov i virkeligheten.