Hva er lignelsens elementer?

Parabolelementene er aksen, fokuset, directrixen, parameteren, toppunktet, brennvidden, strengen, brennpunktet, rette siden og deres punkter.

Takket være disse elementene kan lengder og egenskaper av parabolene beregnes. Hovedkomponentene fra hvilke alle andre elementer oppstår er aksen, direktoren og fokuset.

En parabola er en buet linje hvis punkter er likevidt til et fokus som ligger på innsiden av kurven, og til en linje som heter Directrix, plassert på utsiden og vinkelrett på parabolen. Geometrisk tilsvarer en konisk del med en eksentrisitet lik 1.

Elementene som utgjør en parabola

Siden alle parabolene korresponderer med en konisk del med samme eksentrisitet, er det på geometrisk nivå alle parabolene like, og den eneste forskjellen mellom dem er skalaen de arbeider med.

Normalt under studiet av matematikk, fysikk og geometri blir parabolene vanligvis trukket for hånd uten å ta hensyn til noen parametere. Av denne grunn synes de fleste lignelser å ha en annen form eller vinkel.

De tre hovedelementene som utgjør en parabola er fokus, akse og direktor. Aksen og direktoren er vinkelrette linjer som skjærer mens fokus er et punkt på aksen.

Parabolen er en buet linje mellom fokuset og direktoren, alle punkter i parabolen er like langt fra fokus og direktor.

1- Fokus

Det er et punkt som ligger på aksen, noe punkt i parabolen er i samme avstand fra fokuset og direktøren.

2- akse

Det er den symmetriske aksen til parabolen, punktet hvor aksen krysser parabolen kalles vertex.

3- Guideline

Direktoren er en linje vinkelrett på aksen som motsetter parabolen. For å være plassert på et hvilket som helst punkt i parabolen for å tegne en linje til fokuset, vil lengden av dette være lik en linje som er tegnet til directrixen.

4- Parameter

Det er en linje vinkelrett på directrixen og parallelt med aksen som danner en vektor mellom fokuset og direktoren.

5- Vertex

Tilsvarer skjæringspunktet hvor aksen og parabolen krysser. Vertexet til en parabol er midtpunktet mellom fokuset og direktoren.

6- Brennvidde

Det er avstanden mellom fokus og toppunktet. Det tilsvarer verdien av parameteren dividert med 2.

7- Rope

En streng er en hvilken som helst rett linje som forbinder 2 punkter i en parabol.

8- Focal tau

Det er et tau som forbinder 2 poeng av en parabol gjennom fokuset.

9-rett side

Den rette siden er en fokuseringsstreng parallell med direktoren og vinkelrett på aksen. Dens verdi er dobbelt parameteren.

10-poeng

Ved plotting av en parabola er to mellomrom ganske visuelt differensierbare på begge sider av kurven. Disse to sidene utgjør parabolens indre og utvendige punkter.

Alle de som ligger på innsiden av kurven er kjent som innvendige punkter. De ytre punktene er de som ligger på utsiden, mellom parabolen og direktøren.