De 5 viktigste kritiske tenkeregenskapene

De viktigste egenskapene til den kritiske tenkeren er deres evne til å formulere, evaluere, konkludere, tenke og kommunisere. Det søker å analysere alle aspekter som en kunnskap er formulert ut fra de såkalte sannhetskriteriene.

Med utgangspunkt i denne ideen har tenkeren tenkt å bruke kunnskap og intelligens for å kunne nå virkelig riktige konklusjoner om et emne.

Den kritiske tenkeren vil ikke være den enkelte som motsetter seg alle de etablerte forskriftene. Tvert imod inviterer det til å stille spørsmål som ikke synes å være logiske argumenter eller som kan virke tvilsomme, for å nå sannheten gjennom kunnskap.

Den kritiske tenkeren trenger en rekke kapasiteter for å kunne utdype sine argumenter. Disse har ikke å gjøre med intellektuelle ferdigheter.

Det er snarere en hensikt å tenke på en ordnet, klar, presis og bred måte, for kun å oppnå relevant informasjon om alle dataene som presenteres for den.

Den kritiske tenkeren må forstå at all resonnement har en hensikt og er formulert fra et perspektiv.

For å utføre en sunn kritisk øvelse må du da formulere, evaluere, konkludere, tenke og kommunisere dine ideer.

De viktigste egenskapene til den kritiske tenkeren

1- Evne til å formulere

En kritisk tenker må kunne motbevise et mulig falskt argument gjennom formulering av spørsmål og grunnleggende problemer, for å analysere saken tydelig og nøyaktig.

2- Evne til å evaluere

Den kritiske tenkeren må kunne vurdere den viktigste informasjonen som er oppnådd i hans formuleringer, ved hjelp av abstrakte ideer som hjelper ham med å nå et første scenario med mulige konklusjoner som er selvsikker.

3- Mulighet til å konkludere

Den kritiske tenkeren må kunne teste sine kriterier ved hjelp av standarder som er relevante for det aktuelle emnet, og når vellykkede konklusjoner innenfor visse standarder.

For å presentere sine konklusjoner må det rettferdiggjøre sitt poeng ved hjelp av bevismessige og konseptuelle hensyn, for å forstå kriteriene som de var basert på.

Disse konklusjonene bør settes inn i universelle intellektuelle standarder. De bør være tydelige i form av uttrykk og nøyaktig i deres struktur.

De må også være presise, fordi de må overholde kunnskapen. Og de må være relevante og relevante i henhold til deres miljø.

Konklusjonene må være dype, da det er kravet på dette nivået av analyse. I tillegg må de være brede for å svare på utvidelsen av tilnærmingen, og de må være logiske.

4- Mulighet til å tenke

Tenkeren må sette inn sine konklusjoner i alternative tankesystemer, være åpen for mulige antakelser eller implikasjoner som kan oppstå og holde argumenter åpne for nye evalueringer.

5- Kommunikasjonsevne

Den kritiske tenkeren vil være en skaper av løsninger på problemer eller spørsmål basert på deres spørsmål.

Av denne grunn må den kommunisere sine argumenter effektivt, slik at de nye forutsetningene kan aksepteres som sanne og formidlede.