Hva er retningen i fysikk?

Retningen i fysikk er den etablerte linjen som går gjennom en kropp eller objekt når de gjør en bevegelse.

Retningen er av stor betydning, spesielt i forsøkene til mekanikk, da det er studert bevegelse av en kropp og hvor den beveger seg (tar hensyn til tidsvariabelen).

På fysikkens område er retningen en del av bevegelsens elementer, siden den representerer linjen som det bevegelige objektet eller legemet hviler på.

Kropets retning kan variere fra venstre til høyre, fra høyre til venstre, fra topp til bunn eller omvendt.

Hvis vi tegner en pil oppover, sier vi at pilens retning har en vinkel på 90 ° i forhold til startpunktet.

Retningen og vektorer

Som tidligere nevnt er retningen strengt knyttet til bevegelsen, og vi finner den i elementet kjent som Scrollvektor.

Retningen er en del av vektorene, og derfor er det nødvendig å vite nøyaktig hva de er og hvordan de fungerer.

Det er vanlig å forveksle retningen av en vektor med følelsen av dette. Retningen er rett og slett måten å ta vektoren på, og retningen er hvor den går.

Et klarere eksempel på dette ville være:

Hvis et tog går på høyre jernbane, ville det være adressen din.

På den annen side, hvis toget bestemmer seg for å gå fremover eller bakover på samme skinne, ville det bli tatt som følelsen av det.

En vektor er en størrelse i referansesystemet som består av en modul og en adresse.

Vektorene kan rettes til kardinalpunktene som nord, sør, øst og vest (danner en slags kryss), men samtidig er det mulig at retningen av en vektor er rettet mot nordøst (en diagonal linje).

Vektorer av vektor retning

Vektens retning kan også defineres som en sti tatt av en linje eller en hvilken som helst parallelllinje inneholdt i en vektor. Det er 2 grunnleggende egenskaper angående retningen til en vektor:

-Vektors retning er målt fra utgangspunktet til kardinalpunktene, og måling av det samme kan uttrykkes ved hjelp av vinkelsystemet.

-Vektorens retning beregnes i retning mot urviseren fra utgangspunktet til kardinalpunktene. Et eksempel på dette ville være hvis vektoren roterer 30 °. Deretter vil det ha beveget seg 30 ° mot urviseren.

Ligninger for å finne retningen til en vektor

Det er mange måter å beregne retningen der en vektor er rettet. Nedenfor er to av de vanligste som brukes i fysiske eksperimenter:

, hvor x er den horisontale forandringen og y er den vertikale endringen.

, hvor (x 1, y 1) er utgangspunktet y (x 2, y 2) er terminalpunktet.

Oppsummert er adressen hvor objektet, kroppen eller vektoren går eller ligger.