Hva er Divisers of 8?

For å vite hvilke divisorer 8 er, så vel som et hvilket som helst helt tall, begynner man ved å utføre en hovedfaktor dekomponering. Det er en ganske kort prosess og lett å lære.

Når vi snakker om primfaktor dekomponering, refererer vi til to definisjoner: faktorer og primtal.

Hovedtalene er de naturlige tallene som er delbare bare av nummer 1 og av seg selv.

Dekomponeringen av et helt tall i primefaktorer refererer til omskrivning av tallet som et produkt av primtal, hvor hver er kalt en faktor.

For eksempel kan 6 skrives som 2 * 3; Derfor er 2 og 3 de viktigste faktorene i dekomponeringen.

Dividers of 8

Divisorene på 8 er alle de heltallene som, når de deler 8 mellom dem, er resultatet også et heltall mindre enn 8.

En annen måte å definere dem på er: et heltall "m" er divisor på 8 hvis når divisjonen 8 er gjort mellom "m" (8 ÷ m), er resten eller resten av divisjonen lik 0.

Dekomponeringen av et tall i primære faktorer oppnås ved å dividere tallet mellom primallene mindre enn dette.

For å finne ut hvilke divisorer 8 er, er nummer 8 delt inn i primærfaktorer, hvor vi får det 8 = 2³ = 2 * 2 * 2.

Ovenstående indikerer at den eneste hovedfaktoren som har 8 er 2, men dette gjentas 3 ganger.

Hvordan oppnås delere?

Ved å ha den primære faktor dekomponering gjort, er alle mulige produkter beregnet blant disse primære faktorene.

I tilfelle av 8 har vi bare en hovedfaktor som er 2, men det gjentas 3 ganger. Derfor er divisorene på 8: 2, 2 * 2 og 2 * 2 * 2. Det er: {2, 4, 8}.

Til den forrige listen er det nødvendig å legge til nummer 1, siden 1 alltid er divisor til et helt tall. Derfor er listen over divisorer fra 8 til nå: {1, 2, 4, 8}.

Er det flere dividere?

Svaret på dette spørsmålet er: ja. Men hva divisors mangler?

Som sagt tidligere er alle divisorer av et tall de mulige produktene blant de viktigste faktorene i det nummeret.

Men det ble også indikert at divisorer på 8 er alle de heltallene, slik at når de deler 8 mellom dem, er resten av divisjonen lik 0.

Den siste definisjonen snakker om heltall på en generell måte, ikke bare positive heltall. Derfor er det også nødvendig å legge til negative heltall som deler til 8.

De negative heltalene som deler 8 er de samme som de som er funnet ovenfor, med forskjellen på at tegnet vil være negativt. Det vil si, du må legge til -1, -2, -4 og -8.

Med det ovenfor konkluderes det at alle divisorer på 8 er: {± 1, ± 2, ± 4, ± 8}.

observasjon

Definisjonen av divisorer av et tall er begrenset bare til heltall. Ellers kan det også sies at 1/2 deler til 8, siden når vi deler mellom 1/2 og 8 (8 ÷ 1/2), får vi 16, som er et heltall.

Metoden som presenteres i denne artikkelen for å finne divisorene til nummer 8 kan brukes på alle hele tall.