Aluminiumhydrid: Egenskaper, egenskaper og hovedbruk

Aluminiumhydrid er en metallhydridforbindelse hvis formel er AlH3. Den er dannet av et aluminiumatom, av gruppe IIIA; og tre hydrogenatomer, fra gruppe IA.

Resultatet er et svært reaktivt hvitt pulver som kombinerer med andre metaller for å danne materialer med høyt hydrogeninnhold.

Noen eksempler på aluminiumhydrid er følgende:

- LiAlH4 (litiumaluminiumhydrid)

- NaAlH4 (aluminium og natriumhydrid)

- Li3AlH6 (litiumtetrahydridoaluminat)

- Na2AlH6

- Mg (AH4) 2

- Ca (AlH4) 2

Hovedkarakteristikker

Aluminiumhydrid fremstår som et hvitt pulver. Den faste strukturen er krystallisert på en sekskantet måte.

Det er svært giftig, da det kan generere påvirkning når det puster eller forbruker det, og det kan forårsake irritasjoner i huden når det kommer kontakt.

I tillegg er det et brennbart og reaktivt materiale som antenner spontant med luft.

Anbefalinger i tilfelle kontakt

Anbefalingene i tilfelle kontakt fra ulike organisasjoner som OSHA eller ACGIH er følgende:

Ved kontakt med øynene

Skyll rikelig med kaldt vann i ti til femten minutter, pass på at øyelokkene også rengjøres. Kontakt lege.

Ved kontakt med huden

Fjern forurenset tøy og vask med rikelig med såpe og vann.

innånding

Forlat utstillingsstedet og flytt straks til et legemiddelsted for å motta profesjonell hjelp.

egenskaper

- Den har stor kapasitet til å lagre hydrogenatomer.

- Det forekommer i et temperaturområde på 150 og 1500 ° K.

- Varmekapasiteten (Cp) ved 150 ° K er 32.482 J / molK.

- Varmekapasiteten (Cp) ved 1500 ° K er 69, 53 J / molK.

- Dens molekylvekt er 30, 0054 g / mol.

- Det er et reduksjonsmiddel av natur.

- Det er svært reaktivt.

- Metallforbindelsene med hvilke det dannes bindinger har en tendens til å lagre flere hydrogenatomer. For eksempel er litiumaluminiumhydrid (Li3AlH6) en meget god hydrogenlagring på grunn av bindingenes valens og fordi den har seks hydrogenatomer.

søknader

Aluminiumhydrid har tiltrukket oppmerksomheten fra det vitenskapelige samfunn fordi det er en agent for å danne hydrogenlagring ved lave temperaturer i brenselceller.

Den brukes også som et eksplosjonsmiddel i fyrverkeri og brukes i rakettbrensel.

I tillegg er det brukt som et reaktivt materiale i kjemisk industri for forskjellige produkter.