Hva er multiplikasjonene på 5?

Multiplikasjonene på 5 er mange, faktisk er det et uendelig antall av dem. For eksempel er det tallene 10, 20 og 35.

Det interessante er å kunne finne en enkel og enkel regel som gjør det mulig å raskt identifisere om et tall er et tall på 5 eller ikke.

Hvis du ser på multiplikasjonstabellen på 5, undervist i skolen, kan du se litt spesifisitet i tallene til høyre.

Alle resultatene slutter i 0 eller 5, det vil si at tallene til enhetene er 0 eller 5. Dette er nøkkelen for å avgjøre om et tall er et tall på 5 eller ikke.

Flere av 5

Matematisk er et tall et tall på 5 hvis det kan skrives som 5 * k, der "k" er et heltall.

For eksempel kan det ses at 10 = 5 * 2 eller at 35 er 5 * 7.

Siden i forrige definisjon ble det sagt at "k" er et heltall, kan det også brukes for negative heltall, for eksempel for k = -3, har vi -15 = 5 * (- 3) som innebærer at - 15 er et flertall på 5.

Herfra, når du velger forskjellige verdier for «k», får du forskjellige multipler på 5. Siden antall heltall er uendelig, vil antall multipler av 5 også være uendelig.

Algoritme for delingen av Euclid

Algoritmen til divisjonen av Euclid som sier:

Gitt to heltall "n" og "m", med m ≠ 0, finnes det heltall "q" og "r" slik at n = m * q + r, hvor 0≤r <q.

En "n" kalles et utbytte, "m" kalles en divisor, en "q" kalles kvotient, og "r" kalles resten.

Når r = 0 er det sagt at "m" deler "n" eller tilsvarende, at "n" er et flertall av "m".

Derfor spør hva er multiplene på 5, svarer til å spørre hvilke tall som er delbare med 5.

Hvorfor er det nok å se antall enheter?

Gitt et helt tall "n", er de mulige tallene for enheten ditt et tall mellom 0 og 9.

Ved å observere i detalj divisionsalgoritmen for m = 5, oppnås det at «r» kan ta noen av verdiene 0, 1, 2, 3 og 4.

I begynnelsen ble det konkludert med at et tall som multiplisert med 5, vil ha i enhetene tallet 0 eller tallet 5. Dette innebærer at tallet på enhetene på 5 * q er 0 eller 5.

Så hvis summen n = 5 * q + r utføres, vil tallet av enhetene avhenge av verdien av «r» og følgende tilfeller er funnet:

- Hvis r = 0, er tallet til enhetene av «n» lik 0 eller 5.

-If r = 1, er tallet til enhetene av «n» lik 1 eller 6.

-If r = 2, er tallet til enhetene av «n» lik 2 eller 7.

- Hvis r = 3, er antall enheter av «n» lik 3 eller 8.

- Hvis r = 4, er tallet på enhetene av «n» lik 4 eller 9.

Ovennevnte forteller oss at hvis et tall er delbart med 5 (r = 0), er antall enhetene lik 0 eller 5.

Med andre ord, vil et tall som slutter i 0 eller 5 være delbart med 5, eller det som er det samme, vil være et flertall på 5.

Av denne grunn trenger du bare å se antall enheter.