Hva er kantenes kant?

Kanten av en terning er en kant av den: det er linjen som knytter seg til to hjørner eller hjørner. En kant er linjen der to ansikter av en geometrisk figur skjærer.

Ovenstående definisjon er generell og gjelder for enhver geometrisk figur, ikke bare kuben. Når det er en flat figur, svarer kantene til sidene av figuren.

Det kalles en parallellpiped geometrisk figur med seks ansikter i form av parallellogrammer, som er like og parallelle med hverandre.

I det spesielle tilfellet der ansiktene er firkantede, kalles parallellpiped en kube eller hexahedron, en figur som regnes som en vanlig polyhedron.

Måter å identifisere kantene på en terning

For en bedre illustrasjon kan hverdagens gjenstander brukes til å bestemme nøyaktig kantene på en terning.

1- Sette sammen en papirkube

Hvis du observerer hvordan en papir- eller pappkube bygges, kan du sette pris på kantene. Det begynner med å tegne et kors som det i figuren, og visse linjer er merket i den.

Hver av de gule linjene representerer en brett, som vil være en kant av kuben (kant).

På samme måte vil hvert par linjer som har samme farge, danne en kant når de blir med. Totalt har en terning 12 kanter.

2- Tegne en terning

En annen måte å se hva kantene på en terning er, er å observere hvordan den trekkes. Du begynner med å tegne en firkant av side L; hver side av torget er en kant av kuben.

Deretter trekkes fire vertikale linjer ut fra hvert toppunkt, og lengden på hver av disse linjene er L. Hver linje er også kanten av kuben.

Endelig tegnes en annen firkant av side L, slik at dets hjørner faller sammen med enden av kantene trukket i forrige trinn. Hver side av dette nye torget er kanten av kuben.

3- Rubiks kube

For å illustrere den geometriske definisjonen som ble gitt i begynnelsen, kan du se en Rubiks terning.

Hvert ansikt har en annen farge. Kantene er representert av linjen der ansiktene med forskjellige farger blir fanget.

Euler setning

Eulers teorem for polyeder sier at gitt en polyhedron er antall ansikter C pluss antall krysser V lik antall antall A pluss 2. Det er C + V = A + 2.

I de forrige bildene kan du se at en terning har 6 ansikter, 8 hjørner og 12 kanter. Derfor oppfyller han Eulers stevne for polyeder, siden 6 + 8 = 12 + 2.

Å vite lengden på kanten av en terning er veldig nyttig. Hvis lengden på en kant er kjent, er lengden av alle kantene kjent, slik at visse kube data kan oppnås, slik som dens volum.

Volumet av en terning er definert som L3, hvor L er lengden på kantene. Derfor, for å kjenne volumet av terningen, er det bare nødvendig å vite verdien av L.