Forest Food Chain: Hovedegenskaper

Skogens matkjede fungerer på en komplisert måte. Den starter i produsenten og går gjennom ulike forbrukergrader: primær, videregående og tertiær.

På den ene siden gir grønnsaker blader, frukt eller blomster; på den annen side eliminerer dyrene materialer eller dør, og disse rester faller til bakken og nedbrytes.

Denne mengden av døde organiske stoffer, sammen med andre elementer som kufferter, fjær og dyrekremer, danner en seng.

Arten som bor på gulvet, blant annet det er en stor biomasse av ormer, mat på denne sengen; for dette underdeler de den i små porsjoner.

Det gjenværende organiske stoffet brukes som mat av sopp, bakterier og andre mikroorganismer.

stadier

Organer som fôrer på organisk materiale kalles dekomponere, fordi de forvandler komplekse organiske molekyler til enkle næringsstoffer.

Disse næringsstoffene, i form av fosfater, nitrater og kalium, absorberes av plantens røtter.

Vann, mineralsalter og næringsstoffer absorberes av planter og når bladene. Fotosyntese forekommer i bladene, takket være solenergi og karbondioksid (CO2).

Hver sesong gjentar prosessen seg selv. Høsten av nye blader, frukt eller blomster hviler på gulvet av elementene som tas av røttene. Når temperaturen er høy, akselererer prosessen, skogen resirkulerer næringsstoffene og befruktes.

Når skogen er moden, er det en stor konkurranse om ressurser, og det finnes en rekke økologiske nisjer (former for oppførsel av arten, opprinnelig fra det rom de bor i og deres samspill med andre prøver).

Disse nisjene genererer svært komplekse matkjeder. En del av denne kompleksiteten gjenspeiles i det faktum at dyr som er i de siste koblingene i kjeden, som bjørner og ulver, er de som er i fare for utryddelse.

Produsenter og forbrukere

Innenfor et økosystem kan det observeres at det finnes levende vesener som kan eksistere uten at det eksisterer andre. Eksempel på disse vesener er planter. Disse oppfyller produktive funksjoner.

Grønnsaker inneholder klorofyll, og takket være at de utfører en kjemisk reaksjon med solenergi, kalt fotosyntese. På den måten utarbeider de sin egen mat. Av denne grunn kalles de autotrofer.

Dyr trenger andre organismer til å mate seg selv, da de ikke behandler maten av seg selv. Disse anses som forbrukere.

Noen dyr spiser på planter (herbivorer), og andre jakter på andre dyr for å overleve (rovdyr).

Det er en tredje gruppe som mater på både planter og dyr (omnivores). Organer som ikke kan lage sin egen mat kalles heterotrofer.

Matkjeden dannes av levende organismer, slik at man forbruker den som går foran den i kjeden. Og så blir den spist av den som følger.

eksempel

En plante blir spist av maur, dette blir i sin tur spist av en padde, som samtidig fortæres av en slange. Planten er den produserende organismen, myren er den primære forbrukeren, strengen sekundær og slangen den tertiære.

Det vil si, grønnsaker er begynnelsen av næringskjeden, og kalles produsenter.

Den neste lenken er dannet av forbrukere, som kan være primær, sekundær eller tertiær i henhold til stedet de opptar i kjeden.