3 Forskjeller mellom mikroøkonomi og makroøkonomi

Hovedforskjellen mellom mikroøkonomi og makroøkonomi er dimensjonene og skalaene i studien. Mikroøkonomi studerer små nivåer som for mennesker.

Makroøkonomi studerer større nivåer, på nivå med regioner, land, kontinenter eller hele verden.

I flere årtusener begynte mannen å bytte varer og tjenester for penger. På denne måten oppstod de økonomiske prosessene knyttet til penger og handel, som studeres av økonomien.

Innenfor økonomien er det undergrupper av disipliner for dypere og mer detaljerte studier. Således ble mikroøkonomi og makroøkonomi formet som spesifikke disipliner.

3 Hovedforskjeller mellom mikroøkonomi og makroøkonomi

Det finnes andre fagområder som økonometri som måler og tar hensyn til økonomiske prosesser.

I dag har det økonomiske spørsmålet en viktig vekt på samfunnsagenda, fordi de forsøker å fremme de økonomiske prosessene i hvert land med tidenes forkant.

1) Inflasjon og produktpriser

Makroøkonomiske studier, for eksempel inflasjon, som er hvordan prisene på produkter, varer eller tjenester øker i et bredt område som et kontinent, et land eller en nasjonalstat.

Mikroøkonomien, derimot, i tilfelle inflasjon, ville undersøke forbrukernes oppførsel i forhold til prisveksten. Dermed fokuserer den på en liten dimensjon.

Mikroøkonomi ville studere hvilket produkt, godt eller tjeneste folk ville ha mer eller mindre tilgang i tilfelle prisene økte på grunn av inflasjonen.

2) Bruttonasjonalprodukt og forbruk

Dette refererer til alle pengene som produseres av et land i en viss tidsperiode.

Makroøkonomi ville komme til spill ved å studere hvor mye som ble produsert i en viss tidsperiode. Normalt måles det per år og sammenlignet med den forrige for å kunne vite hvordan veksten eller nedgangen kan være for det påfølgende året.

I tillegg vil makroøkonomien studere hvilke sektorer av landets økonomi som kommer all den rikdommen som genereres i den perioden.

For sin del vil mikroøkonomien studere hvordan distribusjonen av hver innbygger i landet av det bruttonasjonalproduktet.

Et eksempel vil være på hvilke områder av livet som folk bruker penger på en viss tid, og om det er forskjell med tidligere perioder eller fra andre land.

3) Kommersiell utveksling mellom land

Dette aspektet av økonomien består av strømmen av penger, varer eller tjenester mellom en eller flere nasjoner rundt om i verden.

Makroøkonomi vil studere alt dette fenomenet av pengestrømmen mellom flere land, hvilke land øker utvekslingen eller det faller. Også eksport- og importnivåer blir studert innenfor denne utvekslingen.

På den annen side ville mikroøkonomien studere utgifter eller kommersielle oppføringer av statsborgere i et land med hensyn til kjøp eller salg av importerte produkter, eller hvis de tværtimot foretrekker nasjonale alternativer.