De 10 mest vanskelige maskinene for å studere

Den vanskeligste teknikken er blant annet kjernefysisk, kjemisk, nanoteknologisk eller geologisk. Hva er årsakene? I denne artikkelen vil vi utvikle dem alle, og vi vil gi en forklaring til disse fagene så komplisert som de er nødvendige for menneskelig og teknologisk utvikling.

Gjennom utvikling, innovasjon, oppfinnelse, tekniske forbedringer, skaper denne grenen av studier verktøy for å løse tekniske og sosiale problemer. Optimalisere livet fra de mest grunnleggende til de mest komplekse prosessene.

Engineering har en historie så lenge som menneskeheten. Faktisk, fra det øyeblikket den første mannen brukte en stein som et verktøy, kan det sies at det er ingeniørvitenskap. Siden da ble utviklingen alltid opprettholdt med nye innovasjoner.

Derfor er opprinnelsen til denne gruppen av disipliner vanskelig å finne, selv om den industrielle revolusjonen kunne bli plassert som det øyeblikk de begynte å ha noen betydning.

I begynnelsen var engineering nesten utelukkende knyttet til militære, statlige og religiøse aktiviteter, som over tid mistet grunnlaget for vitenskapelig kunnskap og akademiske institusjoner.

De ti mest kompliserte ingeniør karriere

1- Nuclear Engineering

Det er en av de mest komplekse ingeniør karriere med en applikasjon hvis spesifisitet gjør det til en av de vanskeligste.

Nukleærteknikk er det som er dedikert til forskning og utvikling gjennom stråling og atomkraft, to følsomme komponenter for verden. Målet med denne grenen er å utforme måter å anvende denne type radioaktivt materiale på på produktive prosesser.

Med atomkjernen og prinsippene for fysikk og kjemi som baser baserer denne spesialiteten sin kunnskap om grunnleggende mekanikk, dynamikk av partikkelbevegelse, termodynamikk og dataprogrammering.

På grunn av alle disse komponentene, gjør de det til en av de mest komplekse engineering. Anvendelsesområdet er hovedsakelig energi, landbruk og medisin, men utvikler også løsninger for et bredt spekter av problemer.

I stor grad er kjernekraftindustrien en av de mest kontroversielle grener av denne vitenskapen, siden den har mange fordeler og ulemper som skal tas i betraktning.

2- Geologisk konstruksjon

Det er en gren av ingeniørfag mindre kjent selv om dens kompleksitet ligger i å studere naturlige faktorer som er uforutsigbare med nøyaktigheten av data og vitenskapelig bevis.

Geologisk prosjektering består kort for å løse problemer og designe sivile arbeider, lete og utnytte mineralressurser og grunnvann i alle typer områder, selv på steder med ekstrem kompleksitet. Det tar også hensyn til studien av mange geologiske fenomener, blant annet.

En av de mest konkrete applikasjonene med naturkatastrofer, hvor denne grenen kan gi gode løsninger for å forebygge og dempe.

Den grunnleggende kunnskapen han bruker er grunnvitenskap, geologi, design, utforskning og sivil arbeid.

3- Nanoteknologi Engineering

Det er en av prosjektering av fremtiden, med en kort karriere som spesialitet blir langsomt ansett som en av disiplene som kan løse de nye problemene som oppstår i fremtiden. Denne vitenskapen studerer atomet, dets delnivåer, mulige divisjoner, etc.

Nanoteknologi er manipulering av materialer i nanostørrelse, et atomnivå, som kan være opptil tusen ganger mindre enn størrelsen på et menneskehår.

Anvendelsesområdet er svært bredt, fordi det kan foreslå utviklinger og løsninger for enhver aktivitet, fra medisin, landbruk og til og med hverdagslige problemer som å vaske klær.

4- mekatronisk ingeniørfag

Denne grenen av ingeniørfag er av stor teknisk kompleksitet fordi det er sammenhengen mellom andre fagområder, som sammen kan løse problemer knyttet til prosesser og systemer.

I mekatronisk ingeniørkonvergerer elektronikkingeniør, styringsteknikk og datateknikk, noe som gjør den til en allsidig gren, men av høy grad av teknisk kompleksitet.

Dens viktigste applikasjoner er i bilindustrien og i de enkle produsenter, for eksempel selskaper som produserer elektriske eller elektroniske komponenter.

5- Kjemisk identifikasjon

Kjemisk ingeniørfag er en som er dedikert til etterforskning og anvendelse av prosesser av organisk og uorganisk kjemi og andre typer, som er et fagfelt kompleks for sine tekniske egenskaper.

Kjemiske ingeniører er ansvarlige for design, planlegging, konstruksjon, vedlikehold og optimalisering av elementer i prosessindustrien av kjemiske produkter, enten enkle eller komplekse.

Dette er en av de eldste grene av ingeniørfag, og søknaden foregår i alle eksisterende næringer, med varierende grad av betydning.

6- Bioteknikk

Denne disiplinen er født fra tverrfaglig fagforening av elektronikk og grener av biologi, og er dedikert til utvikling og produksjon av kunstige enheter som kan etterligne biologiske systemers oppførsel.

Derfor bidrar bionic engineering til stor hjelp til å finne løsninger som forbedrer oppførsel, form eller funksjon av levende organismer. Noe som i fremtiden kan planlegge en ny revolusjon i verden.

7- Aerospace Engineering

Denne grenen av ingeniørvitenskap anses som en av de mest komplekse, da den dekker et handlingsfelt som har en sværhetsgrad for analyse som er overlegen for andre disipliner.

Aerospace Engineering er en som er dedikert til studier og utvikling av fly, basert på luftfart og atmosfæriske systemer.

Denne grenen er en av de mest komplekse fordi den kombinerer: mekanikk, astrodynamikk, aerodynamikk, fremdrift, struktur, aeroelastisitet og informasjonsteknologi som sentrale studier.

8- Geneteknikk

Det er en av de relativt nye fagområdene innen ingeniørfag, med en sterk bom i det tjuende århundre, takket være fremskritt i studiet av det menneskelige genomet som oppnås i andre fagområder.

Genetikk er dedikert spesifikt til studiet av generens struktur og kontroll og overføring av DNA fra en organisme til en annen.

Selv om det er et stort antall regler i denne forbindelse, og moralsk diskusjonen ikke er fullført, kunne denne disiplinen rette opp genetiske feil, noe som ville være noe revolusjonerende i vitenskapen.

9- industriell ingeniørfag

Det kan betraktes som en av stjernene av ingeniørfag, med et handlingsfelt så bredt som mulig og med en historie som er like omfattende som menneskeheten.

Deres kunnskaper kan optimalisere ytelsen til enhver aktivitet, bedrift eller situasjon, uansett hvilket handlingsområde det gjelder, eller dets endelige søknader.

Industriell ingeniørvitenskap er en som er dedikert til å optimalisere bruken av menneskelige, tekniske og informasjonsressurser av en industri for å optimalisere sine prosedyrer.

Kombinere vitenskapelig, teknisk kunnskap, matematikk, design og ledelse er blant annet en gren som er ansvarlig for optimal styring av ressurser og systemer.

10- Miljøledelse

Også kjent som miljøteknologi er grenen av ingeniørfag som har til formål å analysere de miljøproblemer som verden presenterer.

For tiden øker interferensen deres på grunn av problemene som forårsaker drivhuseffekten, global oppvarming og endringer i klimatiske forhold på planeten.

Med presentasjon av situasjoner og vitenskapelige løsninger kombinerer den kunnskapen om kjemi, økologi, økonomi, men tar også hensyn til sosiale og teknologiske aspekter.

Et av de sentrale målene for miljøteknikk er utvikling og forfremmelse av bærekraft, så handlingsområdet er ganske bredt.