Hvordan være en god leder i 11 enkle trinn

Hvordan være en god leder? I denne artikkelen gir jeg deg tips om ditt bilde, verdier, entusiasme, motivasjon eller sosiale ferdigheter som du kan skille seg ut fra resten av folk.

Ifølge ordboken av det spanske språket kommer lederen fra det engelske ordet "leder", som betyr veiledning. Den har to betydninger, en som refererer til "personen som leder eller leder et politisk parti, en sosial gruppe eller et samfunn." For det andre definerer det en "person eller enhet som fører blant sin klasse, spesielt i en sportskonkurranse."

Å være leder er ikke det samme som å være en sjef, for å bli den første må du ha noe annet. David I. Bertocci (2009) snakker i sin bok om forskjellen mellom leder og leder. For å gjøre dette, sitater han Dr. David Kozak som om at et selskap trenger både en leder og en leder.

Ifølge forfatteren håndterer ledere utstyr, prosesser, systemer og budsjetter og «ting», mens ledere forhandler med mennesker og synspunkter ».

Etter denne differensieringen kan det bekreftes at psykologisk og sosiologisk kunnskap er svært viktig når det gjelder å utøve lederskap. På den annen side er det viktig å huske på at det finnes ulike typer lederskap; transformerende, autoritære, demokratiske ...

Gjennom historien har det vært gode ledere på ulike områder av livet, både positive og negative. For eksempel Pave John Paul II eller Pope Francis på det religiøse feltet eller Aung San Suu Kyi eller Nelson Mandela i den politiske arenaen.

Å ha karisma hjelper mye å være en god leder, faktisk er det mange som bekrefter at en god leder er født og ikke ferdig. Det er imidlertid andre strategier og anbefalinger for å oppnå godt lederskap, spesielt i næringslivet.

Kjører en gruppe har aldri vært en enkel oppgave. Du må vite hvordan du pålegger deg selv og samtidig etablere et godt arbeidsmiljø blant dine kolleger. En sjef kan ikke forlate arbeidet til side, men han kan ikke fokusere på det uten å ta hensyn til situasjonen hans gruppe står overfor. Det kan ikke sees som en tyrann, for hvis dette skjer, vil det generere spenning og motvilje når man arbeider.

Å være synlig hodet og ta ansvar involverer alltid ekstra innsats. Lagt til dette er vanskeligheten med å prioritere mål, velge ideer eller velge de mest effektive måtene å utvikle prosjekter.

I tillegg er arbeidsgruppene ofte heterogene, hver person har en måte å tenke på, en måte og en arbeidsrytme og behov. Å samle gruppens deler for å oppnå ønsket mål er en av de mest kompliserte oppgavene, og mer, hvis det er økonomiske eller tidsbegrensninger som stiller opp arbeidet.

Når du får alle elementene sammen og setter sammen en perfekt struktur for å oppfylle målene, er suksess praktisk talt sikret.

De største problemene kommer til tider med høyt stress, hvor følelser og følelser pleier å bli kanalisert på en mer impulsiv måte, og nerver kan gå tapt.

Nedenfor gir jeg deg noen tips som vil hjelpe deg med å løse problemer med arbeidsgruppen din, oppnå profesjonell suksess og bli sett av dine kolleger som en sann leder.

11 tips for å bli en god leder

1- Vet hvilken sammenheng du er på vei til og prosjekt ditt eget bilde som leder

En leder må vite i feltet der han beveger seg, for å kunne lede ham riktig. Du må innse at det er nå i din person å ta avgjørelsene, og for det må du ta hensyn til enkelte aspekter.

Du må kjenne til den sosiale konteksten du beveger deg i, verdiene som gjelder både i det samfunnet og i industrien, for å vite hvordan du overfører dem til ditt eget lag.

På den annen side er det viktig å kjenne laget godt, hva den har, hvilken måte å tenke på, hvilken arbeidsform, ferdigheter, kunnskap, rutiner ... Dette trinnet er veldig viktig å vite hvilken rolle hvert medlem i gruppen utfører best på den tiden å distribuere arbeidet basert på målene.

Endelig er det nødvendig å kjenne seg selv, dyder og mangler, som en person og deretter som leder. Bildet som man selvprosjekterer som leder, kan i stor grad påvirke oppfatningen som andre kan ha av deg og omvendt.

En forskningsartikkel skrevet av Tekleab og andre i 2007, snakker om effektene som selvbevissthet eller projeksjon har på andre, og på selvoppfattelsesformasjonen selv.

Ifølge denne studien har selvbevisstheten om lederskap at den personen som leder gruppen ikke bare har en effekt på gruppens øvrige komponenter, men at oppfatningen også er basert på hva disse medlemmene tenker på lederen og beskrivelsen de gir av sin oppførsel. Det kan sies at selvbevissthet er fornøyd med de felles aspektene mellom hva lederen selv tenker på seg selv og hva de som følger ham, tenker.

Basert på denne premissen er det grunnleggende å fokusere på de aspektene av seg selv som man ønsker å overføre til tilhengerne, og dermed få andre til å tro at de sammenfaller i de høyest mulige aspekter med det første bildet de ønsket å overføre.

2- Du må ha entusiasme for det arbeidet du gjør eller de ideene du forsvarer

John Eric Adair samler i sin bok Hvordan vokse ledere: De syv hovedprinsippene for effektiv ledelseutvikling (2005) noen generiske egenskaper som ledere bør ha. Blant dem signalerer det entusiasmen.

Det er veldig vanskelig å bli en god leder uten å føle lidenskap for arbeidet som er gjort. I tillegg overføres denne entusiasmen til andre kolleger eller tilhenger.

Imidlertid involverer entusiasme også risiko. En artikkel publisert i 1990 og skrevet av Glassman og McAfee, to professorer ved University of Old Dominion, snakker om farene ved den følelsen.

Forfatterne påpeker to typer risikoer. Den første refererer til resultatene av lederens aktiviteter. For eksempel kan lederen overlate bestemte oppgaver eller programmer som opphisser ham og mislykkes i å få dem startet fordi han ikke mottar støtte fra sine etterfølgere, eller det virker ikke som en god ide.

Den andre typen risiko er sosial, at etterfølgerne ikke støtter ham på grunn av hans personlige følelser overfor lederen.

Til tross for risikoen, unngås i de fleste tilfeller, er entusiasme avgjørende for å ha kreative ideer om prosjektene og entusiasmen for å lede en gruppe mennesker, som må være overbevist om betydningen av oppgavene og målene som skal oppnås. Noe som bare kan oppnås hvis lederen selv tror på hva han gjør.

3- Du må være en ærlig og integrert person i etiske og moralske verdier

En artikkel i Forbes Magazine indikerer at ærlighet er en av de ti hovedaspektene som skal tas hensyn til når det gjelder å bli en god leder. Forfatteren, Tanya Prive, bekrefter at en ærlig og etisk oppførsel er den beste måten å sette et eksempel på for resten av laget. Hvis du er etisk normalt, må du være mer etisk når du adresserer en gruppe mennesker.

Kouzes og Posner (1987) påpeker ærlighet, som en grunnleggende egenskap for å utøve lederskap. De forklarer at ærlighet i sin tur er veldig knyttet til verdier og etikk, og at de er grunnleggende for å få tilliten til laget.

Ifølge disse forfatterne er det ekstremt viktig å kjenne posisjonen eller den reelle posisjonen til lederen om problemene som behandles. Vel, hvis du ikke vet med sikkerhet hva er prinsippene som styrer sjefens handlinger, kan dette få konsekvenser i stress, konflikt, ubesluttsomhet eller andre problemer som politisk rivalisering.

Å stole på noen og følge ham i sine prosjekter er nødvendig å være sikker på sin integritet som person. En leder må få tilliten til sitt lag hvis de vil at de skal tro på ham som leder av gruppen, samt i prosjektene og retningslinjene han etablerer.

4- Vær menneskelig når det gjelder å behandle gruppemedlemmene dine

Dine fremtidige tilhengere er ikke fag, men følgesvenner. John Eric Adair (2005) samler i sin bok som er et nøkkelelement, oppfører seg som en person og ikke som en kald enhet, det vil si være vennlig og vennlig når anledningen krever det.

Det er lettere å stole på en person som er empatisk, enn noen som ikke knytter seg til dine følelser eller følelser, setter deg ikke på plass.

I tillegg er det viktig at du er klar, slik at dine kollegaer vil kunne bedre vite hva du synes, eller hvilken betydning prosjektet har for deg.

Mesteparten av tiden er det foruroligende å etablere et forhold av noe slag med en person som ikke virker gjennomsiktig, deres intensjoner eller tanker er ikke klare.

Det handler ikke om å vise svakhet, men om dine kolleger, selv om de respekterer deg for å være leder, ser de deg som en like i avtalen.

Vis menneskeheten i avtalen, er viktig for å få kontakt med kollegaer, og at de stoler på mer i ditt lederskap.

5- Delegere oppgaver til lagmedlemmer

En av de enkleste måtene å tjene tilliten til dine følgere er å starte med deg selv. Hvis du stoler på dem og deres arbeid, vil dine kolleger føle seg mer verdsatt og nærmere, følelsesmessig, til din person som leder.

Ved å betro bestemte oppgaver til andre, blir sjefens figur nærmere. Ansatte vil føle seg nærmere, et varmere arbeidsmiljø vil bli opprettet.

I denne forstand vil det være mye lettere for arbeidstakere å øke sin tvil oftere eller å være mindre sjenert når det gjelder å bidra med nye ideer knyttet til prosjektet i spørsmålet.

Ifølge Tanya Prive er delegering til andre en styrke for selskapet. I tillegg, gjennom delegering av bestemte oppgaver eller oppgaver, oppdager du talentet og kreativiteten til de menneskene som utgjør teamet ditt, og hjelper deg å kjenne dem bedre.

Kouzes og Posner (1987) anbefaler, å utøve godt lederskap, være den første til å stole på. De hevder at tillit er smittsom, men at tilliten aldri burde bli tvunget.

Delegering av oppgaver er en god måte å begynne å vise teamet ditt som du stoler på, og etter en rimelig tid vil den tilliten bli gjensidig. I tillegg, å være den første som fremmer tillit gjennom arbeidsdelegasjonen, blir du et eksempel å følge for dine kolleger.

6- Opprett god kommunikasjon med arbeidsgruppen din

Å kommunisere riktig med teamet ditt er viktig for å oppnå de etablerte målene og oppnå suksess. I tillegg til å bygge en sammenhengende arbeidsgruppe og et godt miljø blant kolleger.

Bambacas og Patrickson (2008) viste at mellommenneskelig kommunikasjon forbedrer organisatorisk forpliktelse. De to forfatterne nådde denne konklusjonen etter å ha intervjuet 32 ​​ledere av selskaper med mer enn 100 ansatte.

De konkluderte med at kommunikasjonsevner spiller en viktig rolle. Det er svært viktige elementer å vurdere som aktiv lytting, måten meldinger sendes til ansatte, spesielt klarhet og i en stil som gir tillit.

Imidlertid innså de også at kommunikasjon i de fleste organisasjoner, til tross for dens betydning, ikke er veldig bra og ikke betraktes som et viktig aspekt for å utøve lederskap.

I tillegg er det viktig å etablere god kommunikasjon med dine kolleger, slik at dine etterfølgere forstår godt de ideene du har, målene du vil oppnå, og retningslinjene som følger. Med god forståelse fra gruppens side vil det bli mye lettere å materialisere ideene til suksesser.

Jo mer kommunikative du viser deg selv og jo klarere du forlater dine ideer og regler, desto effektivere blir gruppens arbeid, og jo mer vil det tilpasse seg det du har etablert.

På den annen side er god kommunikasjon det beste verktøyet for å løse problemer og å håndtere de mest negative aspektene som kan oppstå under arbeidet.

Endelig er en av ferdighetene som skal fungere mest i kommunikasjon aktivt lytte. Det vil hjelpe deg til å bedre forstå behovene til teamet ditt og å samarbeide med dem for å løse problemene de måtte møte når oppgavene utføres.

7- Du må være kreativ i dine tilnærminger

En leder må alltid ha nye ideer. Å ha en kreativ tanke hjelper mye å ta avgjørelser raskt i kritiske øyeblikk.

Innovasjon i tilnærmingene er viktig for at prosjektet skal oppnå suksess og å vinne konkurransen.

Du vil ha et kreativt team som vil hjelpe deg med å ta de mest hensiktsmessige løsningene og ha de beste ideene. Men for det må du være den som tar initiativet.

Hvis du bruker mye tid på den kreative prosessen, vil teamet ditt vite hvor viktig du er i dette emnet, og vil følge ditt eksempel.

I tillegg må du ta hensyn til at selv om du kan gå til andre for å hjelpe deg med å velge eller bestemme hva som er det beste alternativet på et problem, faller den siste avgjørelsen på deg som ansvarlig for teamet.

8- Fremme et godt forhold til teamet ditt

Den viktigste delen av lederens jobb er å håndtere mennesker og ikke med gjenstander. Det er viktig å skape et godt arbeidsmiljø der folkene som lager opp laget, arbeider rolig for å få mest mulig ut av det.

Motiverte medarbeidere skal alltid jobbe hardere enn noen som jobber med apati.

Det er flere måter å holde gruppemedlemmene dine motiverte. Noen av disse verktøyene kan være å etablere mål relatert til deres oppgaver eller på en eller annen måte kompensere arbeidet godt utført.

Dine ansatte vil ta hensyn til deg hvis du verdsetter og gjenkjenner deres arbeid. Du kan og bør også være interessert i hva de gjør i hvert øyeblikk, lage anbefalinger, svare på spørsmål eller bare veilede.

Bjergegaard og Popa (2016) husker at "kollektiv ledelse fortsetter å være lederskap". Teamet er nødvendig for å oppnå suksess, så et godt forhold mellom kolleger bør oppfordres. Du må ha flere ganger for folk enn for andre typer arbeid.

Noen av tingene du kan gjøre for å forbedre forholdet mellom klassekamerater, er å lytte nøye, for alltid å være tilgjengelig for dem for deres arbeidsrelaterte problemer eller for å opprette gruppedynamikk.

Det finnes andre svært nyttige aktiviteter, slik at folkene som utgjør gruppen, blir bedre kjent med hverandre, for eksempel å gå ut på en drink etter arbeidstiden eller organisere en lunsj eller middag på spesielle datoer.

Disse alternativene er svært effektive for at folk skal bli kjent med hverandre i en annen, mer avslappet sammenheng og dele erfaringer og synspunkter utenfor arbeidsplassen og virksomheten.

9- Vis sikkerhet i deg selv

Sikkerhet er viktig for å stole på noen. Ifølge Junarso (2009) er «en leder en person som inspirerer til trygghet for andre».

Målene du vil følge og ideene dine må være klare, og du må alltid satse på dem. Hvis du ikke tror det, vil ikke dine ansatte tro det.

Noen tips for å opprettholde sikkerheten i deg selv og i tilnærmingen din kan være, ikke endre instruksjonene i mellom oppgavene uten å støtte argumenter, eller fortell noen ideer til dine arbeidere og utvikle deretter forskjellige.

Du må være i samsvar med aktivitetene du gjør og ta dine egne beslutninger. Dette betyr ikke at du ikke kan endre bestemte holdninger eller noen aspekter relatert til oppgaver som ikke gir de forventede resultatene.

I tillegg er selvtillit grunnleggende for å forme selvbevisstheten til lederen som jeg snakket om i det første punktet.

For å vise sikkerheten i tilnærmingene dine må du først kjenne deg selv. Du må være oppmerksom på dine sterke sider og svakheter og spørre hva du vil oppnå og hvordan du vil oppnå det.

Du må være den første til å stole på det du foreslår, for å kunne overføre det til andre. Derfor, før du sender inn en dyp prosess med refleksjon.

10 - Du må opprettholde en positiv holdning

Den positive tiltrekker den positive. Denne holdningen er spesielt viktig i krisetider.

Det kommer til tider når både du og dine kolleger kan føle seg frustrert over at du har gjort en jobb som ikke har skapt den forventede suksessen. Under slike omstendigheter er det nødvendig at du viser deg positiv, slik at laget ditt ikke mister motivasjon og fortsetter å jobbe med samme ånd for å oppnå andre mål.

Som Tanya Prive skriver i Forbes- tidsskriftartikkelen, er det viktig å få ånene alltid oppe på arbeidsområdet. Lederen må "opprettholde kontormiljøet med en balanse mellom produktivitet og god sans for humor."

11 - Lær å inspirere og motivere andre

Den beste måten å være et eksempel å følge er å handle som sådan. Initiativet bør alltid falle på deg som leder. For eksempel, hvis du vil at teamet ditt skal legge vekt på arbeid, er du den første som gjør en innsats og legger all din innsats i det arbeidet.

Det er svært vanskelig å stole på og følge noen som viser motvilje mot sine prosjekter, eller som ikke fungerer riktig.

For å se klart at det er deg som har nøkkelen til andre, følger du, kan du gjøre følgende øvelse. Analyser noen nåværende ledere eller historie og spør deg selv hvorfor folk følger dem. Svaret er at de alltid er veldig gode i noen felt og er en rollemodell i den forbindelse.

Derfor er det første skrittet du må ta hvis du vil bli en god leder, å streve for å være best i arbeidet ditt og handle med de som er rundt deg som du vil at de skal handle med deg.